پرورش کبک از تخم تا جوجه

کبک از پرندگانی است که به سهولت قابل پرورش بوده و در صورت تولید انبوه, از درصد بهره وری بالایی برخوردار است. به طوری که می توان گوشت آن را عرضه داشت. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین, در تمام طول سال پرورش داد.
پرورش: قبل از هر چیز, با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد, نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد, حائزاهمیت می باشد. باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر۴۰ درجه فارنهایت باقی بمانند ممکن است قابلیت رشد خود را از دست داده و از سوی دیگر در دمای تقریبی ۸۰ درجه فارنهایت شروع به رشد (تشکیل جنین) می نمایند که مطلوب به نظر نمی رسد زیرا هنگامی که تخم در دمای ۸۰ درجه در حال رشد می باشد, با جمع آوری و ذخیره آن در دمای توصیه ای ۶۰-۵۵ درجه فارنهایت, جنین ممکن است آسیب دیده و نهایتا تخم به حالت گندیده باقی بماند. جمع آوری تخم ها به طور متناوب مانع از کثیفی و آسیب دیدگی آنها می گردد. اما داشتن تعدادی تخم کثیف در مجموعه تخم های جمع آوری شده بدیهی به نظر می رسد. لذا باید آنها را با کاغذ سنباده نرم تمییز نمود. حتی المقدور از شستن تخم کبک ها جهت رفع آلودگی و کثیفی باید خودداری نمود زیرا امکان نفوذ باکتری ها و سایر ذرات مضر به داخل پوسته در طی زمان شستشو وجود دارد. در صورت انتخاب روش شستشو باید توجه داشت که آب مورد نظر برای شستن تخم ها گرم تر از دمای تخم باشد. در غیر این صورت, باکتری ممکن است بواسطه پوسته به داخل تخم جذب شود. تخم ها را باید در یک مکان خنک با تهویه مناسب در دمای ۶۰-۵۵ درجه فارنهایت ذخیره نمود. شایان ذکر است که تخم کبک را می توان برای مدتی طولانی قریب به سه هفته با درصدی کم از ضایعات نگه داری نمود. اما روند نرمال ست کردن تخم ها یک الی دوهفته بوده و در کل زمانی بیش تر ازسه هفته برای نگهداری تخم توصیه نمی گردد. چرخاندن تخم ها در طول دوره نگه داری الزامی و مورد نیاز نمیباشد اما در صورتی که بیش از یک هفته نگه داری شوند, آنگاه باید آنها را به طور متناوب چرخاند. به منظور حصول بهترین شرایط و بیشترین درصد هچ (جوجه گیری), باید یک دستگاه تمام اتوماتیک را تهیه و آنرا یک تا دو روز قبل از قرار دادن تخم ها در آن, راه اندازی و فعال نمود. در فاصله زمانی باقی مانده تا قرارگرفتن تخم ها داخل دستگاه باید وضعیت دستگاه را بررسی نموده و در نهایت دما و رطوبت را به حد مطلوب تنظیم نمود. در دستگاه, تخم ها در ۲۱ روز اول تحت دمای ۹۹/۵ درجه فارنهایت و رطوبت ۶۰% قرار گرفته و در روز ۲۱, بعد از انتقال به هچر, دما نیم درجه کاهش یافته و تا ۲۴ ساعت ثابت باقی می ماند. سرانجام در روز ۲۳ دما به ۹۸/۵ تقلیل می یابد. اما رطوبت از روز ۲۲ تا زمان هچ به %۷۵% افزایش می یابد. زیرا رطوبت بالا به جوجه ها کمک می نماید تا به راحتی از تخم خارج شوند.

تخم کبک به طور میانگین پس از ۲۴ روز به جوجه تبدیل می شود.اما بعضی از تخم ها در روز ۲۳و برخی در روز ۲۵ هچ می شوند. به منظور حذف تخم های جنین مرده و بدون نطفه, در روز ۸ و سپس در روز انتقال آنها از دستگاه ستر به هچر ( ۳ روز مانده به هچ), تخم ها تحت کندلینگ قرار می گیرند. پس از خشک شدن جوجه ها, آنها را از فضای هچر به فضای نگه داری (سالن پرورش) برده که دارای دستگاه مادر مصنوعی بوده و از قبل ضدعفونی شده است. باید توجه داشت که ظروف آبخوری و دانخوری به اندازه کافی در دسترس باشد. ظروف آبخوری باید دارای دهانه پهن و دیواره کم ارتفاع باشند. در غیر این صورت امکان خفگی جوجه ها وجود دارد. عمق آب نباید متجاوز از۲ سانتیمترباشد. جوجه ها باید به طور مداوم به آب خنک و تازه دسترسی داشته و ظروف مربوطه باید به طور روزانه تمییز و گندزدایی گردند. در مورد دستگاه های مادرمصنوعی, دما برای چند روز اول ۹۵-۹۰ درجه فارنهایت بوده و در هر هفته دما به ازای ۵ درجه کاهش یافته تا جوجه ها به سن یک ماهگی برسند. در این زمان نیاز مبرم به استفاده از دستگاه مادر مصنوعی محسوس نمی باشد. علاوه بر دستگاه مادر مصنوعی می توان از لامپ های حرارتی, بخاری های برقی و یا گرمکن های گازی و نفتی استفاده نمود. اما در ۲ مورد اخیر الذکر باید توجه داشت که در صورت استفاده, فضای پرورش باید از سیستم تهویه مطلوبی برخوردار باشد. در صورت نگهداری جوجه ها در سالن باید به خاطر داشت که کف سالن به خودی خود گرم نبوده و جوجه ها ممکن است با مشکل مواجه شده و دچار سرماخوردگی یا خفگی ناشی از روی هم ریختن شوند. لذا در بستر باید از کف پوش هایی همانند نرمه چوب, سیفال برنج, کاه و یا پوشال بسته بندی استفاده نمود. در پایان متذکر می گردد که جوجه ها برای هفته اول باید در نزدیکی منبع حرارتی قرار گرفته و حتی المقدر در قفس یا سالن مشبک ( توری کشی) نگهداری شوند.

مرگ جنین
هچ یا (جوجه گیری) ناموفق را می توان در ۲ عامل تخم بدون نطفه و دیگری مرگ جنین جویا شد. به طوری که هر یک از این عوامل می تواند بعد از مرحله هچ یا با روش کندلینگ تشخیص داده شود. بدین منظور باید تخم های هچ نشده را جمع آوری و آنها را بررسی نمود. باید توجه داشت که ثبت تعداد دفعات مرگ جنین در تخم ها می تواند در تغییر و اصلاح روش کنونی جوجه کشی و نهایتا افزایش بهره وری موثر واقع شود.
مرگ جنین به طور قطع در دو زمان متفاوت از دوره جوجه کشی روی می دهد. یکی در ۳ روز اول جوجه کشی و دیگری در ۳ روز آخر مانده به زمان هچ. مرگ ناگهانی جنین قبل از زمان هچ در پی تغییر وضعیت زیستی جنین از محیط داخل تخم به فضای بیرون میباشد. در این حالت جوجه ممکن است با مشکلاتی همانند تنفس و جذب کیسه زرده مواجه گردد که گاهی اوقات کنترل رطوبت لازمه رفع این موانع میباشد. به طور نرمال از میان تخم های نطفه دار %۹۳ – %۸۸ و در حالت کلی هچ %۹۰ – %۸۵ تخم ها باید به جوجه تبدیل شوند. نظر به اینکه مرگ زودرس جنین در زمان شکل گیری ارگان های جنینی روی می دهد, رشد مناسب جنین در داخل تخم همراه با مشخصه های بارزی اعم از قرار گرفتن سر در زیر بال راست, بزرگی سلول هوا به اندازه کافی جهت قرار گرفتن جوجه در حالت مناسب برا ی هچ و عدم خشکی لایه و پوسته تخم (شالاز) در مدت زمان هچ جوجه می باشد. شایان ذکر است که باید به علائم خشکی, وضعیت نوک و فرم صحیح بال و پا توجه داشت و در صورت مشاهده هرگونه مورد غیر معمول, آن را به منظور تشخیص علل و اخذ راهکار های مطلوب در مراتب آتی, ثبت نمود. زیرا به موجب آن می توان درصد نطفه داری, جوجه گیری و همچنین درصد کلی تخم های هچ شده را محاسبه نمود. در پایان ذکر این نکته حائزاهمیت است که هرگونه تغییر در مقادیر ثبت شده یا پراکندگی میزان مرگ جنین می تواند به عنوان زنگ هشداری برای اصلاح به موقع مشکلات جزئی و جلوگیری از شیوع و تشدید آن تا حد بحرانی در نظر گرفته شود.

جوجه کشی و دستگاه جوجه کشی
دوره جوجه کشی به مدت ۲۴ روز طول میکشد و لذا درجه حرارت ماشین جوجه کشی باید ۹۹/۸ درجه فارن هایت تنظیم و میزان رطوبت ۶۰ درصد تنظیم گردد . در روز هچ جوجه ها میزان رطوبت بایستی ۷۵ درصد باشد .
اگر رطوبت در هچر به اندازه کافی نباشد موجب خشک شدن پوسته داخلی تخم ها گشته و جوجه ها به سختی میتوانند پوسته داخلی و خارجی تخم را شکسته و از تخم خارج شوند صورت استفاده از ماشین های جوجه کشی معمولی گذاشتن پارچه ای خیس در داخل هچر و یا استفاده از مرطوب کننده های اتوماتیک در داخل دستگاه هچر الزامی است . ماشین های جوجه کشی تمام اتوماتیک که رطوبت و حرارت را به طور خودکار انجام میدهند توصیه می گردد. یکی از مسایل مهم در افزایش میزان هچ چرخش تخم ها در داخل ستر است . این عمل مانع از ان میشود تا جنین به سطح پوسته نزدیک و به ان بچسبد که در غیر این صورت ضمن پاره شدن شالاز تخم، موجب مرگ جنین خواهد شد . سیستم چرخش اتوماتیک ماشین جوجه کشی هر یک ساعت یکبار مانع از اشکال فوق شده و باعث ایجاد یک هچ موفق نیز خواهد شد .

هچ (جوجه گیری)
مرحله هچ به ۲ یا ۳ روز آخر دوره جوجه کشی اطلاق گردیده که در این روزها جوجه ها پوسته تخم را شکسته و بیرون می آیند. در این زمان باید از چرخاندن تخم ها خودداری نمود. بدیهی است که در ۳ روزآخر باید تخم ها را از دستگاه ستر به دستگاه هچر انتقال داد. اما در صورت عدم دسترسی به هچر، باید تخم ها را از شانه های گرداننده ستر برداشته و آنها را در سبد های پلاستیکی یا فلزی هچر یا روی یک مقوای ضخیم قرار داد. در صورت استفاده از مقوا بایدتوجه داشت که جریان هوا را مسدود نکرده و یا با آب یا اجزای گرمازا تماس نداشته باشد. در این میان افزایش رطوبت حائز اهمیت بوده و آنرا می توان با قرار دادن یک ظرف آب یا افزایش سطح تبخیر دستگاه، به ۷۵% رساند. زمان بیرون آمدن از تخم به قدرت و توانایی جسمی جوجه جهت شکستن پوسته بستگی دارد. در این هنگام جوجه ها همزمان با تقلا برای خروج از تخم مدتی را به استراحت به منظور بازیابی دوباره نیرو پرداخته که نباید جوجه را مرده فرض نمود. کل زمان هچ بین ۱۰ تا ۲۰ ساعت طول کشیده که در این مدت جای هیچ نگرانی نیست. اما در صورت تجاوز زمان به بیش از ۲۰ ساعت، آنگاه باید تخم های شکسته را بررسی نموده و حتی الامکان جوجه ها را بیرون آورد. هنگامی که جوجه ها از تخم بیرون می آیند باید در دستگاه باقی مانده تا خشک شوند. به منظور تسریع روند خشک شدن جوجه ها، تهویه باید افزایش یابد. زمانی که بیش از %۹۰ درصد جوجه ها خشک شوند، آنگاه باید آنها را از دستگاه برداشت و به بستر پرورش انتقال داد. اگر جوجه ها بیش از حد در دستگاه باقی بمانند ممکن است با خشکی عضلات مواجه شده و در مواقع بحرانی تلف شوند.تخم هایی که یک روز بیش تر از زمان مورد انتظار در دستگاه باقی مانده و جوجه نشده اند بعنوان ضایعات تلقی شده و باید حذف گردند. باید توجه داشت که کمک به جوجه جهت بیرون آمدن از تخم در اکثر مواقع بی نتیجه مانده و به مرگ جوجه منتهی می گردد. زیرا ممکن است کیسه زرده به طور کامل جذب نشده باشد و هنگام جداسازی جوجه از تخم پاره شود. جوجه های ضعیف در صورت بیرون آمدن از تخم باید از سایر جوجه ها جدا شده و به طور وی    ژه تحت مراقبت قرار گیرند. زیرا زمانی که با سایر جوجه ها در شرایط عادی رها شوند، دوام نیاورده و تلف می گردند. در پایان متذکر می گردد که جوجه های ضعیف را هرگز نباید برای مولد منظور نمود زیرا ممکن است که خصایص ژنتیکی به سایر جوجه های حاصله از این مولد انتقال یابد.

جوجه ریزی
دو هفته اول پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است لذا بایستی شروع خوبی داشت و به همین دلیل برنامه ریزی از قبل خیلی مهم تلقی میشود . بدین منظور جایگاه اولیه جوجه ها بایستی گرم و اب و غذا به راحتی در دسترس باشند . بنا بر این از صحت انجام کار کلیه ابخوری ها ، دانخوری ها و همچنین منابع گرما زا بایستی اطمینان حاصل نمود . زیرا جوجه ها در ده روز اول نمی توانند خود را با شرایط محیط وفق دهند . بنابر این منابع گرمازا از قبیل لامپ های الکتریکی لامپ های حرارتی و بخاری های نفتی و یا گازی از ملزومات بشمار میرود. بایستی در نظر داشت اگر جوجه ها در زیر مادر مصنوعی یکجا و در مرکز ان جمع شوند درجه حرارت کم است و اگر به اطراف پراکنده شوند درجه حرارت زیر مادر مصنوعی زیاد میباشد و بایستی حرارت را کم نمود حالت مطلوب پراکندگی یکنواخت زیر مادر مصنوعی میباشد.

بازدید 76,987 | ۱۴۳ نظر
 1. محمد
  اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۰ | #1

  سلام
  مرسی بابت راهنمایی های کامل و سریع شما

  محمد IP Address is : 178.33.25.210
  • admin
   اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۴ | #2

   سلام
   خواهش میکنم دوست عزیز

   admin IP Address is : 188.159.141.7
 2. حبيبي
  اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۲ در ۱۱:۵۹ | #3

  admin :

  سلام جناب حبیبی، خواهش میکنم
  ۱- ضمن تشکر از توجه و تذکر جنابعالی، مشکل تایپی بود که اصلاح شد.
  ۲- در اسرع وقت ضمن مشورت با دوستان تولید کننده خدمت دوستان اعلام خواهد شد.
  پاینده باشید

  سلام جناب دارابی
  فرصت کردین برای دمای بهینه در ستر کبک، مشورت کنین؟

  حبيبي IP Address is : 188.158.95.111
 3. مهدی
  اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۲ | #4

  سلام حدود قیمت کبک چقدر است

  مهدی IP Address is : 2.179.108.196
  • admin
   اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۴۵ | #5

   سلام
   مولد؟ جوجه یا نیمچه؟

   admin IP Address is : 188.159.137.16
 4. مهدی
  اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ در ۰۰:۵۵ | #6

  هرسه مورد

  مهدی IP Address is : 2.179.98.118
  • admin
   اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۳۶ | #7

   تخم حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
   جوجه حدود ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰
   نیمچه حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
   بالغ حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰
   قیمتها به تومان

   admin IP Address is : 188.159.137.16
   • مهدی
    اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۳۵ | #8

    تشکر

    مهدی IP Address is : 2.179.109.16
 5. محمد
  اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۳۵ | #9

  محمد :

  سلام امروز تخم کبک ها رو وارد هچر کردم . از ۴۸ عدد تخمی که داخل دستگاه بود ۴ عددشون شفاف بود که از دستگاه خارج کردم

  از امروز باید رطوبت رو به ۸۰ درصد برسونم یا فقط روز آخر رطوبت باید ۸۰درصد باشه؟

  محمد IP Address is : 178.33.25.210
  • admin
   اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۲ | #10

   سلام
   از زمانی که وارد هچ میشه باید رطوبت رو افزایش بدید و به ۷۰ تا ۷۵% برسونید.

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 6. مهدی
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۳۷ | #11

  سلام کبک مثل مرغ هر روز تخم می کذارد و چند ماهگی به بلوغ می رسند

  مهدی IP Address is : 2.179.98.220
  • admin
   اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۱:۵۰ | #12

   سلام
   خیر دوست عزیز، کبک در هفت ماهگی به بلوغ جنسی و در چهار ماهگی به بلوغ جسمی (وزن ایده آل) میرسد.کبک در شرایط طبیعی از اواسط اردیبهشت تا اواخر تیر تخم‌گذاری می‌کند و نظر به این که پرورش کبک به صورت صنعتی مدنظر است تا توجیه اقتصادی داشته باشد ٬ لذا بایستی سیستم بوسیله ی نور مصنوعی، خوراک فرموله شده و جایگاه مخصوص به همراه مدیریت قبل و بعد از شروع تخم گذاری شرایط تداوم تولید تخم در گله را ایجاد کرد.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 7. محمد
  اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۳۳ | #13

  سلام بازهم مشکل پارسال برام به وجود اومد و اون اینکه تعدادی از جوجه کبک ها روز بیست و یکم از تخم در اومدن و من مجبور شدم دیشب (روز بیست و سوم ) اون هارو از دستگاه خارج کنم تا دچار از دست دادن آب بدن نشن منتها با وجود اینکه دما و رطوبت اتاق رو بالا برده بودم وقتی درب دستگاه باز شد باعث شد که رطوبت به شدت افت کنه و از ۸۰ به ۵۵ درصد رسید.
  الان که روز بیست و چهارمه از تعداد تخم هایی که تو دستگاه هست (۲۲عدد ) دوتاش جوجه شده که یکیش به دلیل اینکه زیادی تو تخم بود پاش مشکل داره سه عدد دیکش هم دارن در میان و دوتاش نوک زدن اما بقیه تخم ها هیچگونه اثری از ترک ندارند.
  به نظرتون میشه امیدوار بود؟
  راستی جوجه هایی که از دستگاه خارج کردم همشون سالم و سرحال هستند

  محمد IP Address is : 5.190.41.179
 8. مهرداد
  اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۴۵ | #14

  قیمت کبک چقدر است من قیمت گرفتم جفتی چهل

  مهرداد IP Address is : 2.179.96.6
  • admin
   اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۰۸:۲۸ | #15

   از قیمت دقیق کبک اطلاعی ندارم.

   admin IP Address is : 188.158.88.170
  • محمد
   اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۱۵ | #16

   سلام دوست عزیز شیراز هم همین قیمته اما اگر به صورت گله مولد بخرید ارزان تره

   محمد IP Address is : 5.190.94.225
 9. علی
  اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۱۷ | #17

  سلام
  بنده هم مشکل دوم آقا محمد رو دارم و جوجه ها معمولا۵روزطول میکشه تابه طور کامل از تخم خارج بشن. دمای دستگاه و رطوبت رو هم مرتب چک میکنم وهمیشه کاملا تنظیمه ولی بازهم این مشکل خیلی اذیت میکنه به طوری که از ۲۰۰ تاتخم کبک کمتراز۱۳۰ تای آن ها جوجه میشود.
  برای مرغ و بلدرچین این مشکل وجود داره اگه ممکنه راهنمایی کنید.

  علی IP Address is : 5.22.111.246
  • admin
   اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۸:۴۰ | #18

   سلام
   از کیفیت تخمها مطمئن هستید؟
   از صحت عملکرد لوازم اندازه گیری چطور؟

   admin IP Address is : 188.159.139.254
   • علی
    خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۲ در ۱۰:۱۸ | #19

    باسلام مجدد. تخم هایی رو که جوجه نشده بودند شکوندم ولی تقریبا۸%از تخم هایی که جوجه نشده بود جنین توشون بود و همونا هم توی هفته اول از بین رفته بودند بقیه تخم ها هم که اصلا نطفه نداشتن.

    علی IP Address is : 5.22.97.237
    • admin
     خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۰۰:۳۷ | #20

     سلام علی اقا
     بدین ترتیب نباید مشکل خاصی باشه؟

     admin IP Address is : 188.159.131.252
 10. محسن
  تیر ۲۴ام, ۱۳۹۲ در ۱۸:۰۶ | #21

  سلام خسته نباشید من کبک مولد میخواستم ایا میتونیین برام بفرستین واینکه قیمت چقدر است یه چیزه دیگه تو سالن ۴۰ متری دوطبقه قفس چند تا میتونم نگهداری کنم با تشکر

  محسن IP Address is : 46.248.58.202
  • admin
   تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۰۸:۱۳ | #22

   سلام آقا محسن
   کدوم شهر تشریف دارید دوست عزیز؟
   فضای مورد نیاز برای پرورش
   الف- ۱ تا ۴ هفتگی ۱۰۰ قطعه در هر متر مربع
   ب- ۵ تا ۹ هفتگی ۵۰ قطعه در هر متر مربع
   ج- ۱۰ تا ۱۷ هفتگی ۲۵ قطعه در هر متر مربع
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.132.145
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

52 queries in 0٫457 seconds.