پرورش کبک از تخم تا جوجه

کبک از پرندگانی است که به سهولت قابل پرورش بوده و در صورت تولید انبوه, از درصد بهره وری بالایی برخوردار است. به طوری که می توان گوشت آن را عرضه داشت. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین, در تمام طول سال پرورش داد.
پرورش: قبل از هر چیز, با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد, نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد, حائزاهمیت می باشد. باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر۴۰ درجه فارنهایت باقی بمانند ممکن است قابلیت رشد خود را از دست داده و از سوی دیگر در دمای تقریبی ۸۰ درجه فارنهایت شروع به رشد (تشکیل جنین) می نمایند که مطلوب به نظر نمی رسد زیرا هنگامی که تخم در دمای ۸۰ درجه در حال رشد می باشد, با جمع آوری و ذخیره آن در دمای توصیه ای ۶۰-۵۵ درجه فارنهایت, جنین ممکن است آسیب دیده و نهایتا تخم به حالت گندیده باقی بماند. جمع آوری تخم ها به طور متناوب مانع از کثیفی و آسیب دیدگی آنها می گردد. اما داشتن تعدادی تخم کثیف در مجموعه تخم های جمع آوری شده بدیهی به نظر می رسد. لذا باید آنها را با کاغذ سنباده نرم تمییز نمود. حتی المقدور از شستن تخم کبک ها جهت رفع آلودگی و کثیفی باید خودداری نمود زیرا امکان نفوذ باکتری ها و سایر ذرات مضر به داخل پوسته در طی زمان شستشو وجود دارد. در صورت انتخاب روش شستشو باید توجه داشت که آب مورد نظر برای شستن تخم ها گرم تر از دمای تخم باشد. در غیر این صورت, باکتری ممکن است بواسطه پوسته به داخل تخم جذب شود. تخم ها را باید در یک مکان خنک با تهویه مناسب در دمای ۶۰-۵۵ درجه فارنهایت ذخیره نمود. شایان ذکر است که تخم کبک را می توان برای مدتی طولانی قریب به سه هفته با درصدی کم از ضایعات نگه داری نمود. اما روند نرمال ست کردن تخم ها یک الی دوهفته بوده و در کل زمانی بیش تر ازسه هفته برای نگهداری تخم توصیه نمی گردد. چرخاندن تخم ها در طول دوره نگه داری الزامی و مورد نیاز نمیباشد اما در صورتی که بیش از یک هفته نگه داری شوند, آنگاه باید آنها را به طور متناوب چرخاند. به منظور حصول بهترین شرایط و بیشترین درصد هچ (جوجه گیری), باید یک دستگاه تمام اتوماتیک را تهیه و آنرا یک تا دو روز قبل از قرار دادن تخم ها در آن, راه اندازی و فعال نمود. در فاصله زمانی باقی مانده تا قرارگرفتن تخم ها داخل دستگاه باید وضعیت دستگاه را بررسی نموده و در نهایت دما و رطوبت را به حد مطلوب تنظیم نمود. در دستگاه, تخم ها در ۲۱ روز اول تحت دمای ۹۹/۵ درجه فارنهایت و رطوبت ۶۰% قرار گرفته و در روز ۲۱, بعد از انتقال به هچر, دما نیم درجه کاهش یافته و تا ۲۴ ساعت ثابت باقی می ماند. سرانجام در روز ۲۳ دما به ۹۸/۵ تقلیل می یابد. اما رطوبت از روز ۲۲ تا زمان هچ به %۷۵% افزایش می یابد. زیرا رطوبت بالا به جوجه ها کمک می نماید تا به راحتی از تخم خارج شوند.

تخم کبک به طور میانگین پس از ۲۴ روز به جوجه تبدیل می شود.اما بعضی از تخم ها در روز ۲۳و برخی در روز ۲۵ هچ می شوند. به منظور حذف تخم های جنین مرده و بدون نطفه, در روز ۸ و سپس در روز انتقال آنها از دستگاه ستر به هچر ( ۳ روز مانده به هچ), تخم ها تحت کندلینگ قرار می گیرند. پس از خشک شدن جوجه ها, آنها را از فضای هچر به فضای نگه داری (سالن پرورش) برده که دارای دستگاه مادر مصنوعی بوده و از قبل ضدعفونی شده است. باید توجه داشت که ظروف آبخوری و دانخوری به اندازه کافی در دسترس باشد. ظروف آبخوری باید دارای دهانه پهن و دیواره کم ارتفاع باشند. در غیر این صورت امکان خفگی جوجه ها وجود دارد. عمق آب نباید متجاوز از۲ سانتیمترباشد. جوجه ها باید به طور مداوم به آب خنک و تازه دسترسی داشته و ظروف مربوطه باید به طور روزانه تمییز و گندزدایی گردند. در مورد دستگاه های مادرمصنوعی, دما برای چند روز اول ۹۵-۹۰ درجه فارنهایت بوده و در هر هفته دما به ازای ۵ درجه کاهش یافته تا جوجه ها به سن یک ماهگی برسند. در این زمان نیاز مبرم به استفاده از دستگاه مادر مصنوعی محسوس نمی باشد. علاوه بر دستگاه مادر مصنوعی می توان از لامپ های حرارتی, بخاری های برقی و یا گرمکن های گازی و نفتی استفاده نمود. اما در ۲ مورد اخیر الذکر باید توجه داشت که در صورت استفاده, فضای پرورش باید از سیستم تهویه مطلوبی برخوردار باشد. در صورت نگهداری جوجه ها در سالن باید به خاطر داشت که کف سالن به خودی خود گرم نبوده و جوجه ها ممکن است با مشکل مواجه شده و دچار سرماخوردگی یا خفگی ناشی از روی هم ریختن شوند. لذا در بستر باید از کف پوش هایی همانند نرمه چوب, سیفال برنج, کاه و یا پوشال بسته بندی استفاده نمود. در پایان متذکر می گردد که جوجه ها برای هفته اول باید در نزدیکی منبع حرارتی قرار گرفته و حتی المقدر در قفس یا سالن مشبک ( توری کشی) نگهداری شوند.

مرگ جنین
هچ یا (جوجه گیری) ناموفق را می توان در ۲ عامل تخم بدون نطفه و دیگری مرگ جنین جویا شد. به طوری که هر یک از این عوامل می تواند بعد از مرحله هچ یا با روش کندلینگ تشخیص داده شود. بدین منظور باید تخم های هچ نشده را جمع آوری و آنها را بررسی نمود. باید توجه داشت که ثبت تعداد دفعات مرگ جنین در تخم ها می تواند در تغییر و اصلاح روش کنونی جوجه کشی و نهایتا افزایش بهره وری موثر واقع شود.
مرگ جنین به طور قطع در دو زمان متفاوت از دوره جوجه کشی روی می دهد. یکی در ۳ روز اول جوجه کشی و دیگری در ۳ روز آخر مانده به زمان هچ. مرگ ناگهانی جنین قبل از زمان هچ در پی تغییر وضعیت زیستی جنین از محیط داخل تخم به فضای بیرون میباشد. در این حالت جوجه ممکن است با مشکلاتی همانند تنفس و جذب کیسه زرده مواجه گردد که گاهی اوقات کنترل رطوبت لازمه رفع این موانع میباشد. به طور نرمال از میان تخم های نطفه دار %۹۳ – %۸۸ و در حالت کلی هچ %۹۰ – %۸۵ تخم ها باید به جوجه تبدیل شوند. نظر به اینکه مرگ زودرس جنین در زمان شکل گیری ارگان های جنینی روی می دهد, رشد مناسب جنین در داخل تخم همراه با مشخصه های بارزی اعم از قرار گرفتن سر در زیر بال راست, بزرگی سلول هوا به اندازه کافی جهت قرار گرفتن جوجه در حالت مناسب برا ی هچ و عدم خشکی لایه و پوسته تخم (شالاز) در مدت زمان هچ جوجه می باشد. شایان ذکر است که باید به علائم خشکی, وضعیت نوک و فرم صحیح بال و پا توجه داشت و در صورت مشاهده هرگونه مورد غیر معمول, آن را به منظور تشخیص علل و اخذ راهکار های مطلوب در مراتب آتی, ثبت نمود. زیرا به موجب آن می توان درصد نطفه داری, جوجه گیری و همچنین درصد کلی تخم های هچ شده را محاسبه نمود. در پایان ذکر این نکته حائزاهمیت است که هرگونه تغییر در مقادیر ثبت شده یا پراکندگی میزان مرگ جنین می تواند به عنوان زنگ هشداری برای اصلاح به موقع مشکلات جزئی و جلوگیری از شیوع و تشدید آن تا حد بحرانی در نظر گرفته شود.

جوجه کشی و دستگاه جوجه کشی
دوره جوجه کشی به مدت ۲۴ روز طول میکشد و لذا درجه حرارت ماشین جوجه کشی باید ۹۹/۸ درجه فارن هایت تنظیم و میزان رطوبت ۶۰ درصد تنظیم گردد . در روز هچ جوجه ها میزان رطوبت بایستی ۷۵ درصد باشد .
اگر رطوبت در هچر به اندازه کافی نباشد موجب خشک شدن پوسته داخلی تخم ها گشته و جوجه ها به سختی میتوانند پوسته داخلی و خارجی تخم را شکسته و از تخم خارج شوند صورت استفاده از ماشین های جوجه کشی معمولی گذاشتن پارچه ای خیس در داخل هچر و یا استفاده از مرطوب کننده های اتوماتیک در داخل دستگاه هچر الزامی است . ماشین های جوجه کشی تمام اتوماتیک که رطوبت و حرارت را به طور خودکار انجام میدهند توصیه می گردد. یکی از مسایل مهم در افزایش میزان هچ چرخش تخم ها در داخل ستر است . این عمل مانع از ان میشود تا جنین به سطح پوسته نزدیک و به ان بچسبد که در غیر این صورت ضمن پاره شدن شالاز تخم، موجب مرگ جنین خواهد شد . سیستم چرخش اتوماتیک ماشین جوجه کشی هر یک ساعت یکبار مانع از اشکال فوق شده و باعث ایجاد یک هچ موفق نیز خواهد شد .

هچ (جوجه گیری)
مرحله هچ به ۲ یا ۳ روز آخر دوره جوجه کشی اطلاق گردیده که در این روزها جوجه ها پوسته تخم را شکسته و بیرون می آیند. در این زمان باید از چرخاندن تخم ها خودداری نمود. بدیهی است که در ۳ روزآخر باید تخم ها را از دستگاه ستر به دستگاه هچر انتقال داد. اما در صورت عدم دسترسی به هچر، باید تخم ها را از شانه های گرداننده ستر برداشته و آنها را در سبد های پلاستیکی یا فلزی هچر یا روی یک مقوای ضخیم قرار داد. در صورت استفاده از مقوا بایدتوجه داشت که جریان هوا را مسدود نکرده و یا با آب یا اجزای گرمازا تماس نداشته باشد. در این میان افزایش رطوبت حائز اهمیت بوده و آنرا می توان با قرار دادن یک ظرف آب یا افزایش سطح تبخیر دستگاه، به ۷۵% رساند. زمان بیرون آمدن از تخم به قدرت و توانایی جسمی جوجه جهت شکستن پوسته بستگی دارد. در این هنگام جوجه ها همزمان با تقلا برای خروج از تخم مدتی را به استراحت به منظور بازیابی دوباره نیرو پرداخته که نباید جوجه را مرده فرض نمود. کل زمان هچ بین ۱۰ تا ۲۰ ساعت طول کشیده که در این مدت جای هیچ نگرانی نیست. اما در صورت تجاوز زمان به بیش از ۲۰ ساعت، آنگاه باید تخم های شکسته را بررسی نموده و حتی الامکان جوجه ها را بیرون آورد. هنگامی که جوجه ها از تخم بیرون می آیند باید در دستگاه باقی مانده تا خشک شوند. به منظور تسریع روند خشک شدن جوجه ها، تهویه باید افزایش یابد. زمانی که بیش از %۹۰ درصد جوجه ها خشک شوند، آنگاه باید آنها را از دستگاه برداشت و به بستر پرورش انتقال داد. اگر جوجه ها بیش از حد در دستگاه باقی بمانند ممکن است با خشکی عضلات مواجه شده و در مواقع بحرانی تلف شوند.تخم هایی که یک روز بیش تر از زمان مورد انتظار در دستگاه باقی مانده و جوجه نشده اند بعنوان ضایعات تلقی شده و باید حذف گردند. باید توجه داشت که کمک به جوجه جهت بیرون آمدن از تخم در اکثر مواقع بی نتیجه مانده و به مرگ جوجه منتهی می گردد. زیرا ممکن است کیسه زرده به طور کامل جذب نشده باشد و هنگام جداسازی جوجه از تخم پاره شود. جوجه های ضعیف در صورت بیرون آمدن از تخم باید از سایر جوجه ها جدا شده و به طور وی    ژه تحت مراقبت قرار گیرند. زیرا زمانی که با سایر جوجه ها در شرایط عادی رها شوند، دوام نیاورده و تلف می گردند. در پایان متذکر می گردد که جوجه های ضعیف را هرگز نباید برای مولد منظور نمود زیرا ممکن است که خصایص ژنتیکی به سایر جوجه های حاصله از این مولد انتقال یابد.

جوجه ریزی
دو هفته اول پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است لذا بایستی شروع خوبی داشت و به همین دلیل برنامه ریزی از قبل خیلی مهم تلقی میشود . بدین منظور جایگاه اولیه جوجه ها بایستی گرم و اب و غذا به راحتی در دسترس باشند . بنا بر این از صحت انجام کار کلیه ابخوری ها ، دانخوری ها و همچنین منابع گرما زا بایستی اطمینان حاصل نمود . زیرا جوجه ها در ده روز اول نمی توانند خود را با شرایط محیط وفق دهند . بنابر این منابع گرمازا از قبیل لامپ های الکتریکی لامپ های حرارتی و بخاری های نفتی و یا گازی از ملزومات بشمار میرود. بایستی در نظر داشت اگر جوجه ها در زیر مادر مصنوعی یکجا و در مرکز ان جمع شوند درجه حرارت کم است و اگر به اطراف پراکنده شوند درجه حرارت زیر مادر مصنوعی زیاد میباشد و بایستی حرارت را کم نمود حالت مطلوب پراکندگی یکنواخت زیر مادر مصنوعی میباشد.

بازدید 77,744 | ۱۴۳ نظر
 1. سعید
  فروردین ۴ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۲۹ | #1

  سلام
  موقع بیرون اوردن از هچ دما باید روی ۴۰ درجه سانتیگراد باشه

  سعید IP Address is : 2.184.25.248
  • admin
   فروردین ۵ام, ۱۳۹۲ در ۱۰:۵۰ | #2

   سلام آقا سعید
   این تجربه شماست یا سوال پرسیدید؟

   admin IP Address is : 188.158.95.170
 2. سعید
  فروردین ۵ام, ۱۳۹۲ در ۲۰:۳۷ | #3

  سلام تقریبا تجربه خودم است چون دما در سالن ۳۵ بود جوجه کبک ها تجمع میکردند
  حدود ۳۰۰ تا کبک داخل هچ نگه داشتم دما را کم و زیاد میکردم تغیرات را در کبک ها مشاهده میکردم دما را ۳۸ نگه داشتم و رطوبت را ۵۰ جوجه های داخل هچ شادابتر از جوجه های داخل سالن بودند هچ هم ۱۰۰۰ تایی است پایین هچر این تعداد بود مرگ و میر داخل هچ ۳۰ تا بود داخل سالن ۱۸۰تا بود

  سعید IP Address is : 2.184.25.187
  • admin
   فروردین ۶ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۵۲ | #4

   سلام
   احتمالآ دماسنج عدد دقیقی رو نشون نمیداده، بهترین دما ۳۵ هست آقا سعید.

   admin IP Address is : 188.158.91.202
 3. سعید
  فروردین ۵ام, ۱۳۹۲ در ۲۰:۴۴ | #5

  سلام
  بهترین غذا و دارو برای رشد جوجه کبک چی هست
  از چند روزگی باید شن به غذای کبک ها اضافه کرد

  سعید IP Address is : 2.184.25.187
 4. سعید
  فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۱:۰۲ | #6

  سلام
  ببخشید دماسنج هچر یا سالن مشکل داره

  سعید IP Address is : 2.184.25.209
  • admin
   فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۴۸ | #7

   دماسنجی که استفاده میکنید احتمال داره مشکل داشته باشه

   admin IP Address is : 188.159.133.201
 5. محمد
  فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۰۹:۴۲ | #8

  سلام ابتدا لازم میدونم که بخاطر مطالب جامع و کاملتون تشکر کنم.
  من سال قبل در زمینه جوجه کشی مصنوعی از مرغ بومی تجربیاتی کسب کردم حالا چند تا سوال داشتم در زمینه جوجه کشی مصنوعی از کبک

  ۱- من پس از انتقال جوجه ها به سالن از مولتی ویتامین و آنتی بیوتیک به مدت سه روز استفاده میکردم آیا برای جوجه کبک نیز استفاده از این دارو ها بعد از انتقال به سالن توصیه میگردد؟

  ۲- یکی دیگر از مشکلاتی که با آن درگیر بودم این بود که بعضی از جوجه ها زودتر از تخم بیرون می آمدند و بعد از ۲۴ ساعت مجبور بودم آن ها را از دستگاه خارج کنم به همین خاطر بعضی از جوجه ها درون تخم فقط به دلیل اینکه درب دستگاه باز شده بود به علت خشک شدن پوسته تخم تلف می شدند . برای حل این مشکل چه راهکاری توصیه میکنید ؟

  ۳- چه مدت طول میکشد که جوجه کبک بالغ گردد آیا این مدت با استفاده از موادی مثل کنستانتره است یا با استفاده از دانه های خوراکی مثل گندم و جو و ارزن و… میتوان به همان نتیجه رسید ؟

  محمد IP Address is : 5.190.94.169
  • admin
   فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۴۰ | #9

   سلام، خواهش میکنم
   ۱- اضافه کردن محلول ویتامین به آب جوجه‌های تازه متولد شده در طول هفته اول پرورش مفید هست. کبک‌ها باید تغذیه نخستین خود را با ۳۸ درصد پروتئین آغاز کنند. پروتئین این جیره غذایی در سن سه تا شش هفتگی به تدریج به ۲۴ درصد کاهش داده می‌شود و سپس تا مرحله بلوغ و دوران نگهداری این مقدار به ۱۷ درصد می‌رسد. تغذیه این پرندگان ۲۴ ساعت پس از خروج از تخم باید شروع شود. جیره غذایی آن مشابه جیره مرغ گوشی است. انرژی مورد نیاز کبک در جیره پیش‌دان در حدود ۳۰۰۰ کیلو کالری در هر کیلوگرم جیره می‌باشد.
   ۲- تخمها یکدست نبودن یا دمای دستگاه دچار نوسان بوده.
   ۳- کبک در سن ۴ ماهگی به بلوغ جسمی و در ۵/۶ ماهگی به بلوغ جنسی می‌رسد ، به عبارت دیگر طول مدت نگهداری تا شروع تولید ۲۷ هفته (۵/۶ ماه) است، کبک‌ها باید تغذیه نخستین خود را با ۳۸ درصد پروتئین آغاز کنند. پروتئین این جیره غذایی در سن سه تا شش هفتگی به تدریج به ۲۴ درصد کاهش داده می‌شود و سپس تا مرحله بلوغ و دوران نگهداری این مقدار به ۱۷ درصد می‌رسد. تغذیه این پرندگان ۲۴ ساعت پس از خروج از تخم باید شروع شود. جیره غذایی آن مشابه جیره مرغ گوشی است. انرژی مورد نیاز کبک در جیره پیش‌دان در حدود ۳۰۰۰ کیلو کالری در هر کیلوگرم جیره می‌باشد.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.141.163
 6. محمد
  فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۳ | #10

  سلام یه سوال دیگه هم برام پیش اومد اینکه بعد از بیرون آمدن جوجه ها قصد دارم برای گرم کردن محیط از لامپ استفاده کنم نور لامپ باید چه رنگی باشد مرسی .

  محمد IP Address is : 5.190.41.210
  • admin
   فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۴۴ | #11

   از لامپ مادون قرمز استفاده کنید. نور قرمز فکر میکنم بهتر باشه

   admin IP Address is : 188.159.129.186
 7. محمد
  فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۳۶ | #12

  مرسی بابت راهنماییتون اما جواب ۳ سوال اولم رو ندادید

  محمد IP Address is : 5.190.94.211
  • admin
   فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۵۹ | #13

   خواهش میکنم، سوال سوم چی بود؟

   admin IP Address is : 188.159.129.186
 8. محمد
  فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۵۴ | #14

  ۱- من پس از انتقال جوجه ها به سالن از مولتی ویتامین و آنتی بیوتیک به مدت سه روز استفاده میکردم آیا برای جوجه کبک نیز استفاده از این دارو ها بعد از انتقال به سالن توصیه میگردد؟

  ۲- یکی دیگر از مشکلاتی که با آن درگیر بودم این بود که بعضی از جوجه ها زودتر از تخم بیرون می آمدند و بعد از ۲۴ ساعت مجبور بودم آن ها را از دستگاه خارج کنم به همین خاطر بعضی از جوجه ها درون تخم فقط به دلیل اینکه درب دستگاه باز شده بود به علت خشک شدن پوسته تخم تلف می شدند . برای حل این مشکل چه راهکاری توصیه میکنید ؟

  ۳- چه مدت طول میکشد که جوجه کبک بالغ گردد آیا این مدت با استفاده از موادی مثل کنستانتره است یا با استفاده از دانه های خوراکی مثل گندم و جو و ارزن و… میتوان به همان نتیجه رسید ؟

  محمد IP Address is : 5.190.94.171
 9. محمد
  فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۲ | #15

  سلام من یک عذر خواهی بزرگ به شما بدهکارم چون شما جواب تمام سؤالاتم رو داده بودید ومن متوجه نشده بودم و دوباره مطرح کردم از این بابت واقعا عذر خواهی میکنم
  من دیروز ۵۰ عدد تخم کبک تهیه کردم و درون دستگاه قرار دادم رطوبت رو ٪۶۰ و دما رو ۳۷/۵ تنظیم کردم الان فقط باید صبر کرد و دید چی پیش میاد.
  باز هم از شما عذر میخوام

  محمد IP Address is : 178.79.183.174
  • admin
   فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۴ | #16

   سلام آقا محمد
   خواهش میکنم دوست عزیز، موفق باشید.

   admin IP Address is : 188.158.89.159
 10. محمد
  فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۵۵ | #17

  سلام ببخشید خیلی سؤال میپرسم
  اگر برق به مدت یکی دوساعت قطع بشه واسه تخمهایی که تو دستگاه هستند مشکلی پیش نمیاد؟

  محمد IP Address is : 5.190.41.32
  • admin
   فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۲۰ | #18

   سلام، خواهش میکنم
   بستگی داره به دمای محیط و اینکه حداقل دما به چند رسیده باشه.

   admin IP Address is : 188.158.89.159
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

50 queries in 0٫288 seconds.