انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی

انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی


انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی

کیفیت , شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد . لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد:

۱ـ نطفه داری

۲ـ اندازه تخم مرغ

۳ـ شکل تخم مرغ

۴ـ تمیز بودن تخم مرغ

۵ـ کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ

۶ـ کیفیت داخلی تخم مرغ

انتخاب تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی

کیفیت ، شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد ، لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد:

۱ـ نطفه داری:

تخم مرغ نطفه دار تخم مرغی است که اسپرم و تخمک در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند . اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغهایی که در ماشین جوجه کشی گذاشته شوند به جوجه تبدیل نخواهند شد و بایستی دور ریخته شوند .مشخص کردن نطفه داری تخم مرغ اهمیت اقتصادی دارد زیرا اگر قبل از فساد تخم مرغ بتوان نطفه دار نبودن ان را تشخیص داد می توان آنرا در ماشین قرار نداده و جهت مصرف به بازار عرضه نمود . عوامل متعددی نطفه داری را تحت تاثیر قرار می دهند که این عوامل عبارند از:

الف) نژاد :

نطفه داری در مرغ های سبک مانند لگهورن بیشتر از ۹۰ در صد و در نزاد های سنگین حدود ۸۵ در صد است . معمولا در نژاد های سنگین به علت کم بودن میل جفت گیری , باروری کمتر از نژاد های سبک است.

ب)وضعیت خروس:

خروس مورد استفاده باید فعال باشدو به اندازه کافی اسپرم تولید کند . خروسها باید به طور متناوب مورد استفاده قرار بگیرند تا استراحت کافی داشته باشند.باید اغلب از خروسهای جوان استفاده شود. معمولا خزوسهای نژاد سبک از ۵ ماهگی  و نژاد های سنگین از ۶ تا ۷ ماهگی  میتوانند اسپرم تولید کنند.پس از سال دوم قدرت باروری خروسها به تدریج کم می شود و معمولا پس از ۶ تا ۸ ماه که از آنها استفاده شده باشد باید آنها را حذف نمود. البته از خروسهایی که ارزش ژنتیکی خوبی دارند مدت زمان بیشتری استفاده می شود.

ج)نسبت خروس به مرغ:

برای به دست آوردن نطفه داری بالا باید نسبت خروس و مرغ متناسب باشد.در نژاد های سبک به ازای هر ۱۵ مرغ یک خروس و در نژاد های نیمه سنگین به ازای هر ۱۲ مرغ یک خروس و در نژاد های سنگین به ازای هر ۱۰ مرغ یک خروس کافی  خواهد بود.

د)وضعیت تغذیه گله مادر :

کمبود بعضی از ویتامین ها به ویژه A و  E و نیز کمبود پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری میگردد.

ن)وضع و شرایط آب و هوایی :

در هوای گرم یا سرد تولید اسپرم کاهش میابد .لذا هوای سرد که گاهی باعث یخ زدن تاج و در نتیجه کاهش اسپرم می گردد مبادرت به قطع تاج می شود . همچنین  در هوای بسیار گرم جمع آوری تخم مرغ ها  جهت جوجه کشی انجام نمی شود.

ع)نور:

وجود نور کافی در سالن های پرورش در نطفه داری تاثیری دارد , زیرا باعث ترشح هورمون های غده هیپوفیز شده و در نتیجه رشد بیضه ها و تولید اسپرم افزایش می یابد.

ح)میزان تولید تخم مرغ:

هر اندازه میزان تخمگذاری بیشتر باشد درصد نطفه داری بیشتر می شود زیرا در مرغ های تخم گذار خوب تمام اعمال فیزیولوژیکی به خوبی انجام میگیرد و تمایلات جنسی در این گونه مرغ ها بالاست.

ک)اندازه تخم مرغ:

در اوایل تخم گذاری که اندازه تخم مرغها کوچک است درصدنطفه داری کمتر  است ولی به تدریج با افزایش وزن تخم مرغ درصد نطفه داری افزایش  می یابد.

 گ ) سن مرغ مادر:

در مرغهای خیلی مسن و یا خیلی جوان درصد نطفه داری پایین است .البته در نژاد های سبک نطفه داری در سنین پایین نیز بالاست  , در صورتی که در نژاد سنگین نطفه داری در سنین بالا افزایش می یابد.

ی)روش جفت گیری:

خویش جفتی دارای اثر منفی در نطفه داری است و هر چه درجه هم خونی افزایش یابد درصد نطفه داری کاهش می یابد.در مقابل آمیخته گری سبب افزایش درصد نطفه داری می گردد. درصد نطفه داری در روش جفت گیری گله ای از سایر روش های دیگر جفت گیری از قبیل جفت گیری لانه ایی و جفت گیری تجربی بیشتر است.

تشخیص نطفه داری:

برای مشخص کردن تخم مرغ های نطفه دار از دستگاهای مخصوصی استفاده می شود ساده ترین آن از یک محفظه کوچک که یک لامپ در داخل آن نصب گردیده و دارای سوراخی در بالاست تشکیل شده است  . برای مشخص کردن نطفه داری در تخم مرغ بایستی چراغ را روشن و تخم مرغ را روی سوراخ قرار داد. اگر تخم مرغ بدون نطفه باشد داخل آن روشن و لکه ایی دیده نمی شود , ولی اگر نطفه دار باشد جنین به صورت لکه ایی تیره داخل آن دیده می شود. تشخیص رشد جنین در تخم مرغ های نطفه دار ۸ تا ۱۵ ساعت پس از قرار دادن تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی با دستگاه های دقیق امکان پذیر است .

ولی معمولا عمل بررسی رشد جوجه ها در روزهای هفتم و چهاردهم جوجه کشی انجام می گیرد .جنین هایی که زنده باشند به صورت یک لکه تیره همراه با رگهای خونی دیده می شوند و شکل عنکبوت را دارند و با حرکت دادن تخم مرغ جنین نیز حرکت می کند.

اگر جنین تلف شده باشد فاقد رگهای خونی است و به پوسته چسبیده است ویک حلقه صورتی رنگ که حلقه خونی نامیده می شود اطراف آن را گرفته است .بهتر است عمل نور دادن تخم مرغها در ساعات گرم روز و در اطاق تاریک انجام گیرد.

۲ـ اندازه تخم مرغ:

تخم مرغ های جوجه کشی نباید خیلی بزرگ و یا کوچک باشند .برای جوجه کشی , تخم مرغ هایی که وزن آنها حدود ۵۵ تا ۶۰ گرم است بایستی انتخاب شوند .البته درنژاد های سنگین وزن تخمهای جوجه کشی حدود ۶۴ تا ۶۸گرم نیز توصیه می شود. چیدن تخمهای بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک در سینی های دستگاه جوجه کشی مشکل بوده و بازده جوجه کشی این تخم ها را به دلیل کمبود یازیاد بودن مواد مغذی در طی دوران جوجه کشی کمتر می باشد .همچنین در صورت یک نواخت نبودن اندازه تخمها  جوجه های حاصل بزرگ و یا کوچک بوده که این مسئله باعث می شود در مرحله پرورش و تغذیه با مشکلاتی روبه رو شویم.

۳ـ شکل تخم مرغ:

تخم مرغ های جوجه کشی بایستی قالب طبیعی داشته باشند.از به کار بردن تخم مرغهای با شکل غیر طبیعی (کشدار , گرد و موجدار ) خودداری کرد.زیرا چیدن این تخم مرغ ها در سینی های دستگاه جوجه کشی مشکل بوده و جوجه های حاصل از تخم های غیر طبیعی بعدا تخم مرغهایی به شکل غیر طبیعی تولید  می کنند.

۴ـ تمیز بودن تخم مرغ:

تخم مرغهای جوجه کشی باید سالم تمیز و صاف باشند .اگر تخم مرغ با مدفوع آلوده باشد باعث فساد تخم مرغ و از میان رفتن جنین می شود و از سویی دیگر منبع آلودگی در ماشین جوجه کشی خواهد بود و تخم مرغ های تمیز را به فساد می کشاند.

نظرات در مورد شستشوی تخم مرغ متفاوت است .عده ایی معتقدند که تخم مرغ های جوجه کشی را نباید شتشو داد و عده ایی  اعتقاد دارند که شستن تخم مرغها مشکلی ایجاد نمی کند .اگر قرار باشد که تخم ها شسته شوند بایستی از اب گرم(۶۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد )حاوی محلول ضد عفونی کننده استفاده شود.

البته ممکن است که تخم مرغها را با برس بدون اینکه مرطوب شوند تمیز کرد .برای جلوگیری از الودگی تخم مرغ ها بهتر است دفعات جمع آوری تخم مرغ ها از آشیانه  را بالا برده و روزانه چندین بار تخم مرغها را جمع آوری کرد.

۵ـ کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ:

تخم مرغ هایی که دارای پوسته بسیار نازک و یا ضخیم هستند برای جوجه کشی مناسب نیستند ,زیرا اگر پوسته نازک باشد تبخیر اب بیشتر خواهد بود و درصد جوجه در آوری  کاهش می یابد و از طرف دیگر این گونه تخم مرغ ها کلسیم کافی برای رشد جنین تامین نمی کنند. تخم مرغ هایی که پوسته ضخیم دارند کار خروج جوجه را مشکل می کنند و جوجه نمی تواند به خوبی آنها را سوراخ نماید.

همچنین استفاده از تخم مرغ های پوسته شکسته و یا آنهایی که دارای منافذ بیش از اندازه هستند برای جوجه کشی توصیه نمی شود زیرا میزان تبخیر از این تخم مرغ ها زیاد است.

۶ـ کیفیت داخلی تخم مرغ:

تخم مرغ جوجه کشی باید عاری ار هر گونه لکه خون یا گوشت باشد و کیفیت زرده و سفیده آن مطلوب باشد .تخم مرغ هایی که درصد سفیده غلیظ آنها بیشتر و یا زرده آنها رنگی است درصد جوجه آوری بیشتر دارند زیرا این گونه تخم ها حاوی مواد مغذی بیشتری برای رشد جنین هستند.

منبع:مدیریت پرورش طیور تالیف دکتر جواد پوررضا ودکتر قربانعلی صادقی

 

بازدید 30,343 | ۷۵ نظر
 1. behnam
  بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۱ در ۱۹:۴۱ | #1

  ۲۸۸عددی

  behnam IP Address is : 128.140.112.10
  • admin
   بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۱ در ۱۹:۵۳ | #2

   برای این ظرفبت نیاز به فن تهویه نیست و با تعبیه سوراخ در پایین و بالای دیواره های جانبی تهویه لازم انجام میگیرد، برای این ظرفیت باید در هر ساعت ۰٫۸ تا ۱ متر مکعب هوای تازه داخل محفظه جریان داشته باشد.

   admin IP Address is : 80.82.64.35
 2. behnam
  بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۱ در ۲۲:۵۸ | #3

  اگر از مدت تخم گذاری مرغ تا گذاشتن در داخل دستگاه بیش از ده روز طول بکشد چه مشکلی دارد؟ و اگر قبل از گذاشتن تخم در داخل دستگاه تخم در یخچال نگه داری شود مشکلی دارد؟

  behnam IP Address is : 128.140.122.90
  • admin
   بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۱ در ۰۰:۱۴ | #4

   نگهداری تخم برای جوجه کشی شرایط خاصی دارد:
   ۱- بهتر است بلافاصله پس از جمع آوری تخمها ضد عفونی شود.
   ۲- از شستشوی تخم تحت هر شرایطی پرهیز شود.
   ۳- دمای نگهداری باید زیر ۲۰ درجه سانتیگراد باشد.
   ۴- برای نگهداری بیش از ۵-۶ روز باید تخمها در دمای بین ۱۲ تا ۱۵ درجه و رطوبت ۷۵% نگهداری شده و روزی چندبار برای جلوگیری از چسبیدن زرده به پوسته چرخانده شود.
   ۵- نگهداری تخم در یخچال باعث صدمه دیدن نطفه و افت راندمان خواهد شد.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 80.82.64.35
 3. behnam
  بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۱ در ۱۴:۰۷ | #5

  با سلام تخمها رو با چی ضد عفونی کنیم؟

  behnam IP Address is : 46.164.75.101
  • admin
   بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۱ در ۱۵:۱۲ | #6

   با سلام، با ۲۰ دقیقه گاز دادن با گاز فرمالدئید (گاز حاصل از مخلوط ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم و ۴۰ سی سی فرمالین ۴۰% به ازای هر متر مکعب در دمای ۲۰ درجه و رطوبت ۷۵%) یا ضد عفونی با دود حاصل از بلوک ضد عفونی فرمان به میزان ۱٫۵ تا ۲ گرم به ازای هر متر مکعب.
   لازم به ذکر است گاز حاصل سمی بوده و برای انسان مضر هست حتمآ با اطلاع از دستور مصرف و مراقبتهای لازم اقدام به ضد عفونی نمایید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.129.77
 4. behnam
  بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۱ در ۲۲:۵۷ | #7

  با سلام شرمنده متوجه ضد عفونی کردن نشدم میشه واضح تر بگید.از کجا میشه این گاز را تامین کرد؟

  behnam IP Address is : 46.164.76.146
  • admin
   بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۱ در ۲۳:۵۵ | #8

   سلام، گاز حاصل از سوختن میزان مشخصی (۱٫۵ تا ۲ گرم به ازای هر متر مکعب) بلوک ضد عفونی، باید بلوک ضد عفونی رو خریداری کنید و …

   admin IP Address is : 188.159.131.8
 5. behnam
  بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۱ در ۲۱:۱۴ | #9

  سلام اگه سرعت چرخش بیشتر باشه مشکلی داره؟

  behnam IP Address is : 128.140.115.106
  • admin
   بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۱ در ۲۲:۰۴ | #10

   سلام
   چقدر بیشتر باشه؟

   admin IP Address is : 188.159.142.2
 6. behnam
  بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۱ در ۲۰:۰۸ | #11

  سلام تو پنج ثانیه یه دور میزنه.با این سرعت با چه فاصله ای چرخش کنه خوبه و چند دور باشه بهتره؟ ممنون

  behnam IP Address is : 128.140.113.46
  • admin
   بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۱ در ۲۰:۳۲ | #12

   سلام
   یعنی ۱۲ دور در دقیقه؟ سرعت موتورگیربکس رو میگید؟ فاصله ی بین ۲ تا چرخش برای تخم مرغ ۱ ساعت و با زاویه ۴۰ تا ۴۵ درجه.

   admin IP Address is : 80.82.64.35
 7. behnam
  بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۱ در ۲۲:۴۶ | #13

  با سلام سرعت موتور رو نمی دونم. ما الان یک هفته هست تخم ها رو گذاشتیم.میشه بگین روزهای اخر چیکار باید کرد مثلا در مورد چرخش حرارت و رطوبت؟ ممنون

  behnam IP Address is : 128.140.112.6
  • admin
   بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۱ در ۲۳:۴۹ | #14

   سلام، طول دوره جوجه کشی مرغ ۲۱ روز هست که ۳ روز آخر باید چرخش رو متوقف کرد، رطوبت رو به ۷۰ تا ۷۵ افزایش داد و تخمها رو به یک سبد (سبد هچر منتقل کرد).
   موفق باشید

   admin IP Address is : 80.82.64.35
 8. behnam
  اسفند ۱ام, ۱۳۹۱ در ۲۰:۱۳ | #15

  سلام حرارت تا روز اخر باید باشه؟

  behnam IP Address is : 46.164.71.108
  • admin
   اسفند ۱ام, ۱۳۹۱ در ۲۰:۲۸ | #16

   سلام، بله

   admin IP Address is : 188.159.135.46
 9. behnam
  اسفند ۱ام, ۱۳۹۱ در ۲۰:۳۴ | #17

  سلام ببخشید ما چند تا تخم مرغ رو با ۳ روز اختلاف تو دستگاه گذاشتیم بنظرتون تو روزهای اخر چیکار باید کرد؟

  behnam IP Address is : 46.164.71.108
 10. behnam
  اسفند ۱ام, ۱۳۹۱ در ۲۰:۳۶ | #18

  سلام ببخشید ما چند تا تخم مرغ رو با ۳ روز اختلاف تو دستگاه گذاشتیم بنظرتون تو روزهای اخر چیکار باید کرد؟ممنون

  behnam IP Address is : 46.164.71.108
  • admin
   اسفند ۱ام, ۱۳۹۱ در ۲۱:۰۸ | #19

   سلام، با همون اختلاف به دنیا میاد، راهی به ذهنم نمیرسه!

   admin IP Address is : 188.159.135.46
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

انصراف از پاسخ
XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

47 queries in 0٫334 seconds.