انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی

انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی


انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی

کیفیت , شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد . لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد:

۱ـ نطفه داری

۲ـ اندازه تخم مرغ

۳ـ شکل تخم مرغ

۴ـ تمیز بودن تخم مرغ

۵ـ کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ

۶ـ کیفیت داخلی تخم مرغ

انتخاب تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی

کیفیت ، شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد ، لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد:

۱ـ نطفه داری:

تخم مرغ نطفه دار تخم مرغی است که اسپرم و تخمک در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند . اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغهایی که در ماشین جوجه کشی گذاشته شوند به جوجه تبدیل نخواهند شد و بایستی دور ریخته شوند .مشخص کردن نطفه داری تخم مرغ اهمیت اقتصادی دارد زیرا اگر قبل از فساد تخم مرغ بتوان نطفه دار نبودن ان را تشخیص داد می توان آنرا در ماشین قرار نداده و جهت مصرف به بازار عرضه نمود . عوامل متعددی نطفه داری را تحت تاثیر قرار می دهند که این عوامل عبارند از:

الف) نژاد :

نطفه داری در مرغ های سبک مانند لگهورن بیشتر از ۹۰ در صد و در نزاد های سنگین حدود ۸۵ در صد است . معمولا در نژاد های سنگین به علت کم بودن میل جفت گیری , باروری کمتر از نژاد های سبک است.

ب)وضعیت خروس:

خروس مورد استفاده باید فعال باشدو به اندازه کافی اسپرم تولید کند . خروسها باید به طور متناوب مورد استفاده قرار بگیرند تا استراحت کافی داشته باشند.باید اغلب از خروسهای جوان استفاده شود. معمولا خزوسهای نژاد سبک از ۵ ماهگی  و نژاد های سنگین از ۶ تا ۷ ماهگی  میتوانند اسپرم تولید کنند.پس از سال دوم قدرت باروری خروسها به تدریج کم می شود و معمولا پس از ۶ تا ۸ ماه که از آنها استفاده شده باشد باید آنها را حذف نمود. البته از خروسهایی که ارزش ژنتیکی خوبی دارند مدت زمان بیشتری استفاده می شود.

ج)نسبت خروس به مرغ:

برای به دست آوردن نطفه داری بالا باید نسبت خروس و مرغ متناسب باشد.در نژاد های سبک به ازای هر ۱۵ مرغ یک خروس و در نژاد های نیمه سنگین به ازای هر ۱۲ مرغ یک خروس و در نژاد های سنگین به ازای هر ۱۰ مرغ یک خروس کافی  خواهد بود.

د)وضعیت تغذیه گله مادر :

کمبود بعضی از ویتامین ها به ویژه A و  E و نیز کمبود پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری میگردد.

ن)وضع و شرایط آب و هوایی :

در هوای گرم یا سرد تولید اسپرم کاهش میابد .لذا هوای سرد که گاهی باعث یخ زدن تاج و در نتیجه کاهش اسپرم می گردد مبادرت به قطع تاج می شود . همچنین  در هوای بسیار گرم جمع آوری تخم مرغ ها  جهت جوجه کشی انجام نمی شود.

ع)نور:

وجود نور کافی در سالن های پرورش در نطفه داری تاثیری دارد , زیرا باعث ترشح هورمون های غده هیپوفیز شده و در نتیجه رشد بیضه ها و تولید اسپرم افزایش می یابد.

ح)میزان تولید تخم مرغ:

هر اندازه میزان تخمگذاری بیشتر باشد درصد نطفه داری بیشتر می شود زیرا در مرغ های تخم گذار خوب تمام اعمال فیزیولوژیکی به خوبی انجام میگیرد و تمایلات جنسی در این گونه مرغ ها بالاست.

ک)اندازه تخم مرغ:

در اوایل تخم گذاری که اندازه تخم مرغها کوچک است درصدنطفه داری کمتر  است ولی به تدریج با افزایش وزن تخم مرغ درصد نطفه داری افزایش  می یابد.

 گ ) سن مرغ مادر:

در مرغهای خیلی مسن و یا خیلی جوان درصد نطفه داری پایین است .البته در نژاد های سبک نطفه داری در سنین پایین نیز بالاست  , در صورتی که در نژاد سنگین نطفه داری در سنین بالا افزایش می یابد.

ی)روش جفت گیری:

خویش جفتی دارای اثر منفی در نطفه داری است و هر چه درجه هم خونی افزایش یابد درصد نطفه داری کاهش می یابد.در مقابل آمیخته گری سبب افزایش درصد نطفه داری می گردد. درصد نطفه داری در روش جفت گیری گله ای از سایر روش های دیگر جفت گیری از قبیل جفت گیری لانه ایی و جفت گیری تجربی بیشتر است.

تشخیص نطفه داری:

برای مشخص کردن تخم مرغ های نطفه دار از دستگاهای مخصوصی استفاده می شود ساده ترین آن از یک محفظه کوچک که یک لامپ در داخل آن نصب گردیده و دارای سوراخی در بالاست تشکیل شده است  . برای مشخص کردن نطفه داری در تخم مرغ بایستی چراغ را روشن و تخم مرغ را روی سوراخ قرار داد. اگر تخم مرغ بدون نطفه باشد داخل آن روشن و لکه ایی دیده نمی شود , ولی اگر نطفه دار باشد جنین به صورت لکه ایی تیره داخل آن دیده می شود. تشخیص رشد جنین در تخم مرغ های نطفه دار ۸ تا ۱۵ ساعت پس از قرار دادن تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی با دستگاه های دقیق امکان پذیر است .

ولی معمولا عمل بررسی رشد جوجه ها در روزهای هفتم و چهاردهم جوجه کشی انجام می گیرد .جنین هایی که زنده باشند به صورت یک لکه تیره همراه با رگهای خونی دیده می شوند و شکل عنکبوت را دارند و با حرکت دادن تخم مرغ جنین نیز حرکت می کند.

اگر جنین تلف شده باشد فاقد رگهای خونی است و به پوسته چسبیده است ویک حلقه صورتی رنگ که حلقه خونی نامیده می شود اطراف آن را گرفته است .بهتر است عمل نور دادن تخم مرغها در ساعات گرم روز و در اطاق تاریک انجام گیرد.

۲ـ اندازه تخم مرغ:

تخم مرغ های جوجه کشی نباید خیلی بزرگ و یا کوچک باشند .برای جوجه کشی , تخم مرغ هایی که وزن آنها حدود ۵۵ تا ۶۰ گرم است بایستی انتخاب شوند .البته درنژاد های سنگین وزن تخمهای جوجه کشی حدود ۶۴ تا ۶۸گرم نیز توصیه می شود. چیدن تخمهای بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک در سینی های دستگاه جوجه کشی مشکل بوده و بازده جوجه کشی این تخم ها را به دلیل کمبود یازیاد بودن مواد مغذی در طی دوران جوجه کشی کمتر می باشد .همچنین در صورت یک نواخت نبودن اندازه تخمها  جوجه های حاصل بزرگ و یا کوچک بوده که این مسئله باعث می شود در مرحله پرورش و تغذیه با مشکلاتی روبه رو شویم.

۳ـ شکل تخم مرغ:

تخم مرغ های جوجه کشی بایستی قالب طبیعی داشته باشند.از به کار بردن تخم مرغهای با شکل غیر طبیعی (کشدار , گرد و موجدار ) خودداری کرد.زیرا چیدن این تخم مرغ ها در سینی های دستگاه جوجه کشی مشکل بوده و جوجه های حاصل از تخم های غیر طبیعی بعدا تخم مرغهایی به شکل غیر طبیعی تولید  می کنند.

۴ـ تمیز بودن تخم مرغ:

تخم مرغهای جوجه کشی باید سالم تمیز و صاف باشند .اگر تخم مرغ با مدفوع آلوده باشد باعث فساد تخم مرغ و از میان رفتن جنین می شود و از سویی دیگر منبع آلودگی در ماشین جوجه کشی خواهد بود و تخم مرغ های تمیز را به فساد می کشاند.

نظرات در مورد شستشوی تخم مرغ متفاوت است .عده ایی معتقدند که تخم مرغ های جوجه کشی را نباید شتشو داد و عده ایی  اعتقاد دارند که شستن تخم مرغها مشکلی ایجاد نمی کند .اگر قرار باشد که تخم ها شسته شوند بایستی از اب گرم(۶۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد )حاوی محلول ضد عفونی کننده استفاده شود.

البته ممکن است که تخم مرغها را با برس بدون اینکه مرطوب شوند تمیز کرد .برای جلوگیری از الودگی تخم مرغ ها بهتر است دفعات جمع آوری تخم مرغ ها از آشیانه  را بالا برده و روزانه چندین بار تخم مرغها را جمع آوری کرد.

۵ـ کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ:

تخم مرغ هایی که دارای پوسته بسیار نازک و یا ضخیم هستند برای جوجه کشی مناسب نیستند ,زیرا اگر پوسته نازک باشد تبخیر اب بیشتر خواهد بود و درصد جوجه در آوری  کاهش می یابد و از طرف دیگر این گونه تخم مرغ ها کلسیم کافی برای رشد جنین تامین نمی کنند. تخم مرغ هایی که پوسته ضخیم دارند کار خروج جوجه را مشکل می کنند و جوجه نمی تواند به خوبی آنها را سوراخ نماید.

همچنین استفاده از تخم مرغ های پوسته شکسته و یا آنهایی که دارای منافذ بیش از اندازه هستند برای جوجه کشی توصیه نمی شود زیرا میزان تبخیر از این تخم مرغ ها زیاد است.

۶ـ کیفیت داخلی تخم مرغ:

تخم مرغ جوجه کشی باید عاری ار هر گونه لکه خون یا گوشت باشد و کیفیت زرده و سفیده آن مطلوب باشد .تخم مرغ هایی که درصد سفیده غلیظ آنها بیشتر و یا زرده آنها رنگی است درصد جوجه آوری بیشتر دارند زیرا این گونه تخم ها حاوی مواد مغذی بیشتری برای رشد جنین هستند.

منبع:مدیریت پرورش طیور تالیف دکتر جواد پوررضا ودکتر قربانعلی صادقی

 

بازدید 31,704 | ۷۵ نظر
 1. behnam
  اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۱ در ۱۳:۴۷ | #1

  با سلام ما ۶۵ تا تخم مرغ تو ماشین گذاشته بودیم که بعد از ۲۱ روز به دنیا نیومدن بعد ۳ روز نگاه کردیم دیدیم ۲۵ تاش تبدیل به جوجه شدن اما به دنیا نیومدن و خوبم رشد کرده بودن و حتی بعضیهاش پرده داخلش را پاره کرده بودن. بنظرتون دلیلش چیه؟ ممنون

  behnam IP Address is : 128.140.115.197
  • admin
   اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۱ در ۱۶:۰۵ | #2

   سلام
   لطفآ اینجا رو ملاحظه کنید.

   admin IP Address is : 188.159.140.1
 2. حجت
  فروردین ۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۵۴ | #3

  برای اطلاع عمومی :

  ازمایشی
  ما ۱۷ تا تخم مرغ رو دقیقا به مدت ۶۰ روز در دمای محیطی زمستان در شهر ارومیه نگه داشتیم.
  گاهی دما به منفی ۵ درجه هم میرسید.
  تخم هارو نه چرخوندیم و نه تمیزشون کردیم.
  بعد ۶۰ روز گذاشتیم زیر مرغ و ۳ تاش جوجه شدن.

  تخم هارو با شماره تاریخ گذاری کرده بودیم و دقیقا ۶۰ روزشون تکمیل بود.
  جوجه ها هم هیچ ضعفی ندارن و سرزنده هستند.

  گفتم تا دوستان بدونن.چون دیدم خیلی ها تخم های یک ماه بعد میریزن دور.

  البته از نظر صنعتی توصیه نمیشه برای کسایی که تخم های مهمی دارن این شانس رو از دست ندین.

  اینکه خیلی ها میگن همچین چیزی امکان نداره درست نیست.ما ازمایش کردیم و دیدیم که جوجه شدن.با اینکه خودمون هم تا روز اخر باورمون نمیشد.

  حجت IP Address is : 2.187.211.222
 3. رضا
  فروردین ۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۱۸ | #4

  سلام خسته نباشید تخم مرغ نطفه دار رو از کجا پیدا کنم واگه میشه جوابشو برام ایمیل کنید ممنونم .

  رضا IP Address is : 37.63.211.158
  • admin
   فروردین ۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۸:۵۴ | #5

   سلام
   تخم نطفه دار مرغ بومی رو میشه از روستاهای اطراف و در مقیاس بالاتر از مراکز اصلاح نژاد مرغ بومی سازمان جهاد کشاورزی شهر یا استانتون تهیه کنید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.90.50
 4. behnam
  فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۴۴ | #6

  سلام تخم مرغهارو چند روز می توان قبل از گذاشتن تو دستگاه نگه داشت؟ممنون

  behnam IP Address is : 46.164.78.163
 5. tak_setare
  تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۵۷ | #8

  سلام ادمین جان

  واقعا جای تشکر کردن داره که با صبر و حوصله به تک تک سوالات جواب میدین

  تشکر

  میخواستم بدونم شما آیدی یاهو مسنجر ندارین که باهاتون راحت تر چت کرد خیلی ممنون

  tak_setare IP Address is : 78.39.93.10
  • admin
   تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۱۸:۵۶ | #9

   سلام دوست عزیز
   خواهش میکنم، همینجا در خدمتتون هستم اگر مشکلی دارید تماس بگیرید یا شماره تماس قید بفرمایید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.132.145
 6. tak_setare
  تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۰۲ | #10

  چشم ادمین جان

  واسه نگه داری ۱۰۰ مرغ ( محلی ) البته فعلا جوجه هستن

  میخوام اطاق بسازم اندازش چقدر باشه و چه اصولی باید رعایت کنم

  نیدونم زیاد ربطی به تخصص شما نداره اما به همون کمش هم اکتفا میکنم ( اگر نبود دریا به قطره اکتفا کن )

  تشکر

  tak_setare IP Address is : 78.39.93.10
  • admin
   تیر ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۰:۱۶ | #11

   شرایط جایگاه احداث جایگاه
   ۱- با توجه به نوع آب وهوا و امکانات روستا، جایگاه مرغ از آجر، سنگ، بلوک سیمانی و… ساخته شود.
   ۲- کف جایگاه باید از زمین بلندتر باشد. جنس کف آن سیمانی بوده و شیب ملایمی داشته باشد تا هم به راحتی شسته شود و هم آب در آن جمع نشود. شیب جایگاه باید به طرف پشت آن باشد.
   ۳- استفاده از کاه و کلش (پوشال) یا خاک اره به قطر ۵ تا ۱۵ سانتی متر در بستر جایگاه، (با توجه به فصل و دمای محیط) ضروری می باشد.
   ۴- دیوار و سقف جایگاه باید از موادی ساخته شده باشد که بدون هر گونه شکاف و خلل و فرجی باشد. در صورت امکان، بهتر است سیمان کاری شود.
   ۵- جایگاه نباید در محل بادگیر ساخته شود.
   ۶- جهت جایگاه باید طوری باشد که درب آن، به طرف جنوب باشد
   ۷- جایگاه مرغ باید طوری ساخته شود که در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد.
   ۸- برای مرغ ها چوب خواب در نظر گرفته شود تا در هنگام شب روی آن استراحت کنند.
   فضای لازم
   هر متر مربع ۵ قطعه مرغ و خروس بالغ
   پاینده باشید

   admin IP Address is : 188.159.132.145
 7. tak_setare
  تیر ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۰۹ | #12

  ممنون

  واسه تهویه باید چه کرد ؟ منظورم از یه فن ۲ فن ؟ و …

  برای گرم و سرد کردنش بهتره ار چه چیزی استفاده و شرایط استفاده کردنشو هم اگه میدونین

  بی زحمت بگین ممنون میشم

  tak_setare IP Address is : 78.39.93.10
  • admin
   تیر ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۰ | #13

   لطفآ گزینه نقل قول استفاده کنید
   تهویه چی؟

   admin IP Address is : 188.159.132.145
 8. tak_setare
  تیر ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۳۴ | #14

  admin :

  لطفآ گزینه نقل قول استفاده کنید
  تهویه چی؟

  واسه عوض شدن و گردش هوای داخل اطلاق مذکور

  tak_setare IP Address is : 78.39.93.10
  • admin
   تیر ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۵۹ | #15

   لطفآ اینجا را ملاحظه کنید ضمن اینکه با توجه به تراکم ۵ قطعه در متر مربع و وجود گردشگاه نیاز به فن و تهویه خیلی زیادی نیست.

   admin IP Address is : 188.159.132.145
 9. omiid
  آذر ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۲۷ | #16

  Salam khedmate admin aziz ozr khahi bekhatere taypba horofe latin .va ye soal be nezare shoma va hatta dostane dige mitonam nezar bedan. Kodom mor vase joje keshi behtare rahnami konid plz

  omiid IP Address is : 5.233.2.60
 10. سيد جلال
  اسفند ۲ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۰۵ | #17

  با سلام . در وحله اول از سایت خوبتون و اطلاعات مفیدتون تشکر می کنم .
  خواستم ببینم بهترین نژاد مرغ محلی از لحاظ تخم گذاری چه نژادی است و از کجا میتوانم تخم نطفه دار این نژاد رو تهیه کنم .

  سيد جلال IP Address is : 5.201.150.160
  • admin
   اسفند ۷ام, ۱۳۹۲ در ۰۰:۰۱ | #18

   با سلام، خواهش میکنم
   در مرغان بومی مبشه از مرغ “نژاد مرندی” نام برد و در مرغان اصلاح شده وارداتی از “لگهورن سفید”
   کدوم شهر تشریف دارید؟
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.144.216
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

47 queries in 0٫291 seconds.