انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی

انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی


انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی

کیفیت , شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد . لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد:

۱ـ نطفه داری

۲ـ اندازه تخم مرغ

۳ـ شکل تخم مرغ

۴ـ تمیز بودن تخم مرغ

۵ـ کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ

۶ـ کیفیت داخلی تخم مرغ

انتخاب تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی

کیفیت ، شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد ، لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد:

۱ـ نطفه داری:

تخم مرغ نطفه دار تخم مرغی است که اسپرم و تخمک در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند . اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغهایی که در ماشین جوجه کشی گذاشته شوند به جوجه تبدیل نخواهند شد و بایستی دور ریخته شوند .مشخص کردن نطفه داری تخم مرغ اهمیت اقتصادی دارد زیرا اگر قبل از فساد تخم مرغ بتوان نطفه دار نبودن ان را تشخیص داد می توان آنرا در ماشین قرار نداده و جهت مصرف به بازار عرضه نمود . عوامل متعددی نطفه داری را تحت تاثیر قرار می دهند که این عوامل عبارند از:

الف) نژاد :

نطفه داری در مرغ های سبک مانند لگهورن بیشتر از ۹۰ در صد و در نزاد های سنگین حدود ۸۵ در صد است . معمولا در نژاد های سنگین به علت کم بودن میل جفت گیری , باروری کمتر از نژاد های سبک است.

ب)وضعیت خروس:

خروس مورد استفاده باید فعال باشدو به اندازه کافی اسپرم تولید کند . خروسها باید به طور متناوب مورد استفاده قرار بگیرند تا استراحت کافی داشته باشند.باید اغلب از خروسهای جوان استفاده شود. معمولا خزوسهای نژاد سبک از ۵ ماهگی  و نژاد های سنگین از ۶ تا ۷ ماهگی  میتوانند اسپرم تولید کنند.پس از سال دوم قدرت باروری خروسها به تدریج کم می شود و معمولا پس از ۶ تا ۸ ماه که از آنها استفاده شده باشد باید آنها را حذف نمود. البته از خروسهایی که ارزش ژنتیکی خوبی دارند مدت زمان بیشتری استفاده می شود.

ج)نسبت خروس به مرغ:

برای به دست آوردن نطفه داری بالا باید نسبت خروس و مرغ متناسب باشد.در نژاد های سبک به ازای هر ۱۵ مرغ یک خروس و در نژاد های نیمه سنگین به ازای هر ۱۲ مرغ یک خروس و در نژاد های سنگین به ازای هر ۱۰ مرغ یک خروس کافی  خواهد بود.

د)وضعیت تغذیه گله مادر :

کمبود بعضی از ویتامین ها به ویژه A و  E و نیز کمبود پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری میگردد.

ن)وضع و شرایط آب و هوایی :

در هوای گرم یا سرد تولید اسپرم کاهش میابد .لذا هوای سرد که گاهی باعث یخ زدن تاج و در نتیجه کاهش اسپرم می گردد مبادرت به قطع تاج می شود . همچنین  در هوای بسیار گرم جمع آوری تخم مرغ ها  جهت جوجه کشی انجام نمی شود.

ع)نور:

وجود نور کافی در سالن های پرورش در نطفه داری تاثیری دارد , زیرا باعث ترشح هورمون های غده هیپوفیز شده و در نتیجه رشد بیضه ها و تولید اسپرم افزایش می یابد.

ح)میزان تولید تخم مرغ:

هر اندازه میزان تخمگذاری بیشتر باشد درصد نطفه داری بیشتر می شود زیرا در مرغ های تخم گذار خوب تمام اعمال فیزیولوژیکی به خوبی انجام میگیرد و تمایلات جنسی در این گونه مرغ ها بالاست.

ک)اندازه تخم مرغ:

در اوایل تخم گذاری که اندازه تخم مرغها کوچک است درصدنطفه داری کمتر  است ولی به تدریج با افزایش وزن تخم مرغ درصد نطفه داری افزایش  می یابد.

 گ ) سن مرغ مادر:

در مرغهای خیلی مسن و یا خیلی جوان درصد نطفه داری پایین است .البته در نژاد های سبک نطفه داری در سنین پایین نیز بالاست  , در صورتی که در نژاد سنگین نطفه داری در سنین بالا افزایش می یابد.

ی)روش جفت گیری:

خویش جفتی دارای اثر منفی در نطفه داری است و هر چه درجه هم خونی افزایش یابد درصد نطفه داری کاهش می یابد.در مقابل آمیخته گری سبب افزایش درصد نطفه داری می گردد. درصد نطفه داری در روش جفت گیری گله ای از سایر روش های دیگر جفت گیری از قبیل جفت گیری لانه ایی و جفت گیری تجربی بیشتر است.

تشخیص نطفه داری:

برای مشخص کردن تخم مرغ های نطفه دار از دستگاهای مخصوصی استفاده می شود ساده ترین آن از یک محفظه کوچک که یک لامپ در داخل آن نصب گردیده و دارای سوراخی در بالاست تشکیل شده است  . برای مشخص کردن نطفه داری در تخم مرغ بایستی چراغ را روشن و تخم مرغ را روی سوراخ قرار داد. اگر تخم مرغ بدون نطفه باشد داخل آن روشن و لکه ایی دیده نمی شود , ولی اگر نطفه دار باشد جنین به صورت لکه ایی تیره داخل آن دیده می شود. تشخیص رشد جنین در تخم مرغ های نطفه دار ۸ تا ۱۵ ساعت پس از قرار دادن تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی با دستگاه های دقیق امکان پذیر است .

ولی معمولا عمل بررسی رشد جوجه ها در روزهای هفتم و چهاردهم جوجه کشی انجام می گیرد .جنین هایی که زنده باشند به صورت یک لکه تیره همراه با رگهای خونی دیده می شوند و شکل عنکبوت را دارند و با حرکت دادن تخم مرغ جنین نیز حرکت می کند.

اگر جنین تلف شده باشد فاقد رگهای خونی است و به پوسته چسبیده است ویک حلقه صورتی رنگ که حلقه خونی نامیده می شود اطراف آن را گرفته است .بهتر است عمل نور دادن تخم مرغها در ساعات گرم روز و در اطاق تاریک انجام گیرد.

۲ـ اندازه تخم مرغ:

تخم مرغ های جوجه کشی نباید خیلی بزرگ و یا کوچک باشند .برای جوجه کشی , تخم مرغ هایی که وزن آنها حدود ۵۵ تا ۶۰ گرم است بایستی انتخاب شوند .البته درنژاد های سنگین وزن تخمهای جوجه کشی حدود ۶۴ تا ۶۸گرم نیز توصیه می شود. چیدن تخمهای بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک در سینی های دستگاه جوجه کشی مشکل بوده و بازده جوجه کشی این تخم ها را به دلیل کمبود یازیاد بودن مواد مغذی در طی دوران جوجه کشی کمتر می باشد .همچنین در صورت یک نواخت نبودن اندازه تخمها  جوجه های حاصل بزرگ و یا کوچک بوده که این مسئله باعث می شود در مرحله پرورش و تغذیه با مشکلاتی روبه رو شویم.

۳ـ شکل تخم مرغ:

تخم مرغ های جوجه کشی بایستی قالب طبیعی داشته باشند.از به کار بردن تخم مرغهای با شکل غیر طبیعی (کشدار , گرد و موجدار ) خودداری کرد.زیرا چیدن این تخم مرغ ها در سینی های دستگاه جوجه کشی مشکل بوده و جوجه های حاصل از تخم های غیر طبیعی بعدا تخم مرغهایی به شکل غیر طبیعی تولید  می کنند.

۴ـ تمیز بودن تخم مرغ:

تخم مرغهای جوجه کشی باید سالم تمیز و صاف باشند .اگر تخم مرغ با مدفوع آلوده باشد باعث فساد تخم مرغ و از میان رفتن جنین می شود و از سویی دیگر منبع آلودگی در ماشین جوجه کشی خواهد بود و تخم مرغ های تمیز را به فساد می کشاند.

نظرات در مورد شستشوی تخم مرغ متفاوت است .عده ایی معتقدند که تخم مرغ های جوجه کشی را نباید شتشو داد و عده ایی  اعتقاد دارند که شستن تخم مرغها مشکلی ایجاد نمی کند .اگر قرار باشد که تخم ها شسته شوند بایستی از اب گرم(۶۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد )حاوی محلول ضد عفونی کننده استفاده شود.

البته ممکن است که تخم مرغها را با برس بدون اینکه مرطوب شوند تمیز کرد .برای جلوگیری از الودگی تخم مرغ ها بهتر است دفعات جمع آوری تخم مرغ ها از آشیانه  را بالا برده و روزانه چندین بار تخم مرغها را جمع آوری کرد.

۵ـ کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ:

تخم مرغ هایی که دارای پوسته بسیار نازک و یا ضخیم هستند برای جوجه کشی مناسب نیستند ,زیرا اگر پوسته نازک باشد تبخیر اب بیشتر خواهد بود و درصد جوجه در آوری  کاهش می یابد و از طرف دیگر این گونه تخم مرغ ها کلسیم کافی برای رشد جنین تامین نمی کنند. تخم مرغ هایی که پوسته ضخیم دارند کار خروج جوجه را مشکل می کنند و جوجه نمی تواند به خوبی آنها را سوراخ نماید.

همچنین استفاده از تخم مرغ های پوسته شکسته و یا آنهایی که دارای منافذ بیش از اندازه هستند برای جوجه کشی توصیه نمی شود زیرا میزان تبخیر از این تخم مرغ ها زیاد است.

۶ـ کیفیت داخلی تخم مرغ:

تخم مرغ جوجه کشی باید عاری ار هر گونه لکه خون یا گوشت باشد و کیفیت زرده و سفیده آن مطلوب باشد .تخم مرغ هایی که درصد سفیده غلیظ آنها بیشتر و یا زرده آنها رنگی است درصد جوجه آوری بیشتر دارند زیرا این گونه تخم ها حاوی مواد مغذی بیشتری برای رشد جنین هستند.

منبع:مدیریت پرورش طیور تالیف دکتر جواد پوررضا ودکتر قربانعلی صادقی

 

بازدید 32,329 | ۷۵ نظر
 1. رضا
  اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۰ در ۱۴:۰۵ | #1

  سلام اول از همه میخوام از شما که در این مدت به من کمک کردید که دستگاه رو بسازم خیلی خیلی ممنونم دوم اینکه من تونستم با دیمر رطوبت رو روی۵۵ نگه دارم بازم ممنون سوم اینکه اگه تخم مرغها رو قبل از قرار دادن در دستگاه بشوریم چی میشه وچهارم واز هنه مهمتر اینکه دعا کنید جوجه های من بیرون بیان

  رضا IP Address is : 91.99.225.66
  • admin
   اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۰ در ۱۸:۳۱ | #2

   با سلام
   حتمآ مطمئن باشید که موفق میشید و جوجه ها به سلامتی بیرون می آیند، نسبت به نطفه دار بودن تخمها حتمآ اطمینان حاصل کنید .

   admin IP Address is : 188.159.130.187
 2. رضا
  اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۰ در ۱۴:۰۶ | #3

  سلام اول از همه میخوام از شما که در این مدت به من کمک کردید که دستگاه رو بسازم خیلی خیلی ممنونم دوم اینکه من تونستم با دیمر رطوبت رو روی۵۵ نگه دارم بازم ممنون سوم اینکه اگه تخم مرغها رو قبل از قرار دادن در دستگاه بشوریم چی میشه

  رضا IP Address is : 91.99.225.66
  • admin
   اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۰ در ۱۸:۲۸ | #4

   سلام
   خواهش میکنم دوست عزیز ، خوشحالم که موفق شدید دستگاه جوجه کشی بسازید، شستن تخمها توصیه نمیشه چون لایه ی محافظی که به طور طبیعی روی تخمها وجود داره از بین رفته و به شدت آسیب پذیر میشن ، اگر خیلی کثیف هستند با یک سمباده ی خیلی نرم اقدام به تمیز کردن آلودگی کنید و برای ضد عفونی در صورت لزوم از روش ضد عفونی با گاز فرمالدئید (با رعایت شرایط ایمنی) به مدت ۲۰ دقیقه استفاده کنید .
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.130.187
 3. ahmad
  تیر ۲۱ام, ۱۳۹۱ در ۱۱:۴۷ | #5

  سلام و خسته نباشید ، مطالب خوب و ارزنده ای در سایت تان گذاشته بودید بسیار از شما تشکر می کنم . یک سوال داشتم در خصوص اینکه آیا می توانیم از تخم مرغ در مغازه ها استفاده کنیم . باز هم از شما تشکر می کنم.

  ahmad IP Address is : 212.33.216.147
  • admin
   تیر ۲۱ام, ۱۳۹۱ در ۱۳:۵۳ | #6

   سلام دوست عزیز، ممنون از بازدید و اظهار نظر جنابعالی
   خیر، امکانپذیر نیست و باید تخم نطفه دار باشد یا اصطلاحآ حتمآ مرغ باید خروس داشته باشد.
   سربلند باشید

   admin IP Address is : 188.158.94.41
 4. Jawad
  دی ۲۷ام, ۱۳۹۱ در ۱۸:۴۶ | #7

  باعرض سلام وخسته نباشید
  خدمت شما عرض شود که من ودوستم قصد داریم مرغداری راه اندازی کنیم ومعلومات کافی نداریم هدف ما تولید تخم مرغ و جوجه کشی میباشدپس لطف نموده کمی مارا راهنمایی کنید درزمینه بهترین نوع جوجه کشی ومرغداری و باکدامین دستگاه میتوان بهترین جوجه هارا تولید نمود وهمچنین تخم مرغ های نطفه دار را ازکجا بدست آوریم ؟
  منتظرجواب تان هستم
  با تشکر

  Jawad IP Address is : 125.213.210.210
  • admin
   دی ۲۷ام, ۱۳۹۱ در ۲۱:۳۲ | #8

   سلام آقا جواد
   چه تعداد تخم نطفه دار لازم دارید و دستگاه چند عددی مورد نیاز شماست؟

   admin IP Address is : 188.158.94.58
 5. علی
  بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۱ در ۰۰:۰۵ | #9

  سلام.اول از سایت خوبتون خیلی ممنونم.راستش من یه دستگاه ساختم یعنی دارم میسازم طرح کلیش رو ریختم و کشیدم و دوست دارم شما ببینیدش.میخواستم نظرتون رو بدونم.میخوام بدونم به نتیجه میرسم یا نه.قبل از اینم یکی ساختم ولی جالب نبود .۴۰ تا تخم گذاشته بودم ابعادش ارتفاعش ۷۰ تا.عرضش۴۰وعمقش حدودا ۲۹٫ولی تو یه هفته اول چندتا رو نگاه کردم زیر نور اون رگها تشکیل شده بودن.تو هفته دوم ۳۰ تاش بدون رگ و نطفه بودن.۳ .۴ تاش چسبیده بودن به پوسته ولی خیلی ریز بودن.اما یه دونه بود که داخلش کاملا سیاه شده بود حدود ۷۵ درصدش.اما من از دستگاهه نا امید شده بودم .بعد این اخری رو هم زدم شکستم.ولی نمیدونم زنده بود یا مرده.خیلی خوب بزرگ شده بود .حتی ناخونهای پاهاش هم مشخص بود.این دستگاهه فقط یه ترموستات داشت بقیه کاراش دستی بود.رطوبت سنج هم نداشتم.اگه آدرس ایمیلتون رو واسم بفرستید تا اون عکسها رو براتون بفرستم خیلی ممنون میشم ازتون.این ادرس ایمیلمه…ممنون که به ما جوونا اهمیت میدین.

  علی IP Address is : 2.179.109.144
  • admin
   بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۱ در ۰۰:۴۸ | #10

   سلام، خواهش میکنم دوست عزیز، از بازدید و اظهار نظر شما سپاسگزارم، ایمیل من joojekeshi@gmail.com

   admin IP Address is : 188.159.137.104
 6. behnam
  بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۱ در ۱۲:۴۵ | #11

  سلام من یه دستگاه جوجه کشی درست کردم همه چیزشم کامل است به جز رطوبت سنجش اگه نباشه مشکل داره؟روش دیگری هست

  behnam IP Address is : 128.140.112.227
  • admin
   بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۱ در ۱۴:۳۵ | #12

   سلام
   رطوبت رو چطور اندازه میگیرید؟

   admin IP Address is : 188.159.130.147
 7. behnam
  بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۱ در ۱۹:۳۸ | #13

  با سلام تازه درست کردنشو تموم کردم هنوز استفاده نکردم میخواستم ببینم اگه بدون رطوبت سنج راش بندازیم نتیجه میگریم؟ویه سوال دیگه اگه به بدنه اش فن نذاریم ایراد داره؟

  behnam IP Address is : 46.164.68.129
  • admin
   بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۱ در ۱۸:۳۴ | #14

   سلام
   اندازه گیری و تنظیم رطوبت یکی از لازمه های دستگاه جوجه کشی میباشد، منظورتون از فن بدنه چیه؟

   admin IP Address is : 188.159.130.147
 8. behnam
  بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۱ در ۱۹:۴۰ | #15

  ببخشید اگه موقع کار کردن دستگاه برق ها قطع شد چیکار باید کرد؟

  behnam IP Address is : 46.164.68.129
  • admin
   بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۱ در ۱۶:۵۶ | #16

   خواهش میکنم، حتی المکان دمای محیط رو افزایش بدید تا محفظه دیرتر دمای خودش رو از دست بده. ظرفیت دستگاه چند عددی است؟

   admin IP Address is : 188.159.130.147
 9. behnam
  بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۱ در ۱۷:۲۴ | #17

  ظرفیت دستگاه ۲۸۸تایی است.واز نوپان درستش کردم و۴تا فن کامپیوتر در با لا و ۴تا فن در پایین محفظه نصب کردم و واسه حرارتش از سشوار استفاده کردم.نظرتون چیه ؟ اگه رطوبت سنج نباشه مشکلی پیش میاد؟ به بدنه محفظه هم باید فن گذاشت. ممنون

  behnam IP Address is : 46.164.76.53
  • admin
   بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۱ در ۲۲:۲۴ | #18

   ۴ عدد فن باید طوری نصب شود که جریان هوا باهم تداخل نداشته باشد، اگر نوسان دما ندارید استفاده از سشوار به عنوان منبع حرارتی ایرادی نداره اما با توجه به المنتهای بکار رفته در سشوار به احتمال زیاد باید نوسان داشته باشد، رطوبت سنج باید باشه که شما از میزان رطوبت دستگاه مطلع بشید، منظور از فن بدنه محفظه چیست؟

   admin IP Address is : 188.159.130.147
 10. behnam
  بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۱ در ۱۵:۲۶ | #19

  منظورم از فن در بدنه محفظه جهت ورود هوای تازه هست.که بعضی سایت ها هم گفته چند تا سوراخ ایجاد کنید.واگه تو چرخش زاویه اش کم و زیاد باشد ایرادی دارد.ممنون

  behnam IP Address is : 46.164.75.203
  • admin
   بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۱ در ۱۵:۳۸ | #20

   ۴۵ درجه در چرخش بهترین زاویه هست اما ۳۸ تا ۴۰ نیز مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد، ظرفیت دستگاه شما چند عددی هست؟

   admin IP Address is : 188.159.141.80
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

51 queries in 0٫324 seconds.