دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

مقدمه :

تولید تخم یک پدیده جالب توجه است . پولت تخم گذار در ۲۰-۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می رسد که در این هنگام میزان تخم گذاری بیش از ۹۰ درصد می باشد (۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ) . پیک تخم گذاری در حدود ۱۰هفته طول می کشد و پس از آن تولید تخم به تدریج کاهش می یابد . یک مرغ پر تولید در هر سال حدود ۱۰ برابر وزن بدنش تخم می گذارد . متوسط تعداد تخم در مرغ نژاد لگهورن سفید تجاری حدود ۲۶۵ عدد در هر سال است ولی نژادهای دیگر در مقایسه با آن تخم کمتری می گذارند و در اکثر مواقع مرغ های بومی پرورشی از لحاظ تخم ٬ پتانسیل پایین تری دارند .

در یک مرغ ٬ تخمگذاری به دلایل متعددی قطع می گردد . محرک های خارجی و داخلی سطوح هورمونی بدن مرغ را تحت تاثیر قرار می دهند که باعث تغییر شرایط حاکم بر اندامهای تخمگذاری (تخمدان و اویدوکت ) می شود که این تغییرات باعث کاهش یا توقف تولید تخم مرغ می گردند . کاهش طول روز ٬بیماری ٬ کرچی ٬تغذیه ی نامناسب و استرس از جمله عمده ترین عواملی هستند که بر تولید تخم اثر می گذارند . اما در شرایط ایده آل هم تولید تخم هر مرغ به تدریج کاهش یافته و نهایتاً متوقف می گردد .

کاهش طول روز :

از اوایل تیر ماه هر سال روزها شروع به کوتاه شدن می کنند و مجدداً از اوایل دی ماه هر سال بلند تر می شوند . طول روز از حدود ۱۶ ساعت در اوایل تابستان به حدود  ۸ ساعت در اوایل زمستان می رسد . این تغییر در طول روز باعث ((تولک رفتن)) و قطع تخمگذاری می گردد که ممکن است چندین ماه طول بکشد . برای جلوگیری از کاهش تولید در اثر تغییر در طو ل روز ٬ به نور دهی مصنوعی نیاز است . برای حفظ تولید ٬ طول روز باید افزایش یابد و یا این که بیش از ۱۲ ساعت به ازای هر روز ثابت بماند (مثلاً ۱۴ تا ۱۶ ساعت در روز) . نور مورد نیاز باید طوری باشد که بتوان روزنامه خواند ولی نوع منبع نور دهی مهم نیست . باید توجه داشت که اگر یک برنامه ی نور دهی شروع گردد ٬باید ادامه یابد و قطع نور حتی به مدت یک روز هم می تواند اثر منفی بر تولید داشته باشد و بهتر است که از یک تایمر ارزان قیمت برای کنترل برنامه ی نوری استفاده گردد .

تولک :

تولک رفتن یک مرحله فزیو لوژیکی طبیعی است که به مرغ اجازه می دهد تا پرهای کهنه و قدیمی خود را جایگزین کندو اویدوکت را که اندام تولید تخم است ٬ بازسازی کرده و مجدداً جوان کند . هنگامی که تولک روی میدهد ٬ مرغ اکثر انرژی خود را صرف رشد پرها کرده وتنها مقدار اندکی از آن را برای تولید تخم مصرف می کند . تولک طبیعی یک پدیده فصلی است که با تغییر طول روز ارتباط دارد .  پرریزی در پرندگان اهلی در هر زمانی می تواند روی دهد (به خصوص اگر مرغ در معرض برخی استرس ها قرار گیرد . ) پریزی سریع در تمام گله معمولاً نتیجه ی حوادث استرس زای جدی مثل فقدان آب و غذاو یا مشکلات ناشی از برنامه های نوردهی است . گاهی با یک برنامه ی نوری خاص ٬ تولک اتفاق می افتد .

در هنگامی که تولک در دوران روزهای بلند اتفاق می افتد ٬ پرریزی غالباً ناتمام می ماند . در این حالت ممکن است که مرغ هرگز به تولید ایده آل خود برنگردد . برای رفع این مشکل بهتر است که اجازه دهیم تا مرغ در طول دومین زمستان به تولک برود که با خاموش کردن نور به مدت ۶ هفته در زمستان این عمل اتفاق می افتر مرغ کاملا ً پرریزی می کند و سپس با قرار دادن در شرایطی با طول روز بلند ٬ مجدداً تولید را از سر می گیرد .

تذکر: در تولک رفتن ٬پرها به صورت ناحیه ای یا تکه تکه نمی ریزد و اگر چنین حالتی مشاهده شود با احتمال زیاد نتیجه ی نوک زدن طیور می باشد .

کرچی :

کرچی یک استعداد طبیعی است که مرغ روی تخم ها نشسته و جوجه ها تفریخ می کنند . اکثر مرغها بلاخره کرچ می شوند . برخی نژادها بیشتر از دیگر نژادها کرچ می شند و در برخی نژادها این عمل به ندرت اتفاق می افتد ( کوشین وسیلکی رکورددار کرچی هستند ولی لگهورن به ندرت کرچ می شوند ) . وقتی یک مرغ کرچ می شودتغیرات هورمونی موجب قطع تخمگذاری میگردد.

یکی ازعوامل اصلی موثر بر کرچی معمولاًجمع شدن تخم در لانه است ٬ ولی برخی مرغ ها بدون وجود تخم در لانه  هم کرچ می گردند . برای کاهش کرچی ٬ باید تخم ها هر روز از لانه جمع شده و  محل آنها صاف شود . اگر یک مرغ مایل باشد که زمانی طولانی در لانه بماند باید به مدت چند روز از لانه رانده شود در این صورت پس از یک دوره ی زمانی ٬ رفتار کرچی پایان یافته و مرغ به حالت تولید تخم بر می گردد.

سلامتی گله :

مشکلات بیماری هر از گاهی در تمام گله بروز می کند . در برخی مواقع٬ کاهش تولید تخم از اولین نشانه های بروز مشکل است. سایر علایم شامل کسلی ٬عدم فعالیت لنگش ٬ سرفه بیحالی و در نهایت مرگ می باشد . برخی مرگ و میر ها ٬ طبیعی است ولی اگر چندین پرنده علائم مشابهی را نشان دهند ٬ باید جهت اطمینان نوع بیماری از متخصصین طیور و یا آزمایشگاه های تشخیصی کمک گرفت .

سن:

تمام مرغها سر انجام تولید تخم را قطع می کنند . معمولاً مرغها تا ۳-۲ سالگی به تولید ادامه می دهند تا این  که شروع به کاهش تولید نموده و نهایتاً تولید تخم را قطع می کنند . تولک رفتن مکرر و طولانی می شود و برخی مشکلات فیزیکی در تخمدان و اویدوکت روی می دهد . گذشته از این مسائل وقتی یک مرغ پر تولید به مدت سه سال تخم گذاری می کند ٬ ممکن است که بیش از ۳۰ برابر وزن بدنش تخم بگذارد . در برخی شرایط اویدکت توانایی خود را در عبور تخم از دست می دهد و یک یا چند تخم در اویدوکت به تله می افتد که این حالت (از تخم افتادن ) نامیده می شود . در موارد دیگری مرغ تولید زرده ای می کند که توسط اویدوکت جمع آوری نمی شود و در محوطه ی بطنی بدن باقی می ماند .  بروز این حالت برای درصد پایینی از زرده ها طبیعی است و مرغ می تواند به سادگی آن را مجدداً جذب بدن  کند ولی هنگامی که این عارضه هر روز اتفاق بیافتد مرغ به تخمگذار بطنی معروف می گردد .

گاهاً مرغ های مسن تر تخم های بزرگ تر و یا تخم های دو زرده می گذارند . در این مورد اویدوکت که فقط در هنگام تخم گشاد می شود ممکن است به حالت طبیعی خود و به داخل بدن مرغ برنگردد و اویدوکت گشاد شده در بیرون از بدن نمایان باشد که موضوع جالبی برای مرغ های گله جهت نوک زدن خواهد بود . چنین مرغی باید فوراً از گله حذف شود . در هر یک از موارد فوق تخمگذاری قطع شده و سلامت مرغ به خطر می افتد . بنابر این بهتر است این مرغها از گله حذف شوند .

تغذیه ی نامناسب :

نوع و مقدار جیره غذایی جهت حفظ حداکثر تولید تخم اهمیت زیادی دارد . جیره ی غذایی جوجه ها باید بر حسب احتیاجاتشان بالانس گردد . هر گونه مکمل سازی با ضایعات غذایی یا پسمانده های باغات و…. ممکن است موجب به هم خوردن تعادل جیره ی غذایی گردد . برای کسب حداکثر تولید تخم ٬مرغهای تخم گذار باید تخمگذاری را به صورت مصرف اختیاری تغذیه کنند و علاوه بر آن باید به اندازه  کافی پوسته ی صدف در ظروف جداگانه ای در اختیار آنها قرار داده شود .

تذکر:هرگز نباید از جیره های آغازین و یا رشدی برای مرغ های تخم گذار استفاده شود چون مواد مغذی این جیره ها متفاوت است و باعث کاهش تولید می گردد . استفاده از جیره های آغازین باعث به هم خوردن ترکیبات داخل تخم مرغ خواهد شد .

استرس :

تولید تخم در مرغها در حقیقت فعالیت تولید مثلی آنهاست . وقتی که یک مرغ در معرض استرس قرار می گیرد با قطع تخمگذاری به این حالت پاسخ می دهد . حمل و نقل ٬دستکاری٬ حرارت بیش از حد ٬ ایجاد وحشت و قطع خوراک و آب استرس هایی هستند که در نهایت تولید تخم را تحت تاثیر قرار می دهند . حفاظت از عوامل خارجی شکارچیان ٬ تمیز و خوب نگهداری کردن سالن های پرورشی ٬ تهویه ی کافی در سالن ها ی بسته٬ دسترسی دائم به خوراک و آب و… موجب کاهش استرس شده و به حفظ تولید بالای تخم مرغ کمک میکند . نگهداری طیور در وضعیت مناسب بهداشتی و مدیریت خوب در گله موجب افزایش تولید تخم شده و تخم هایی با کیفیت بالا و بازار پسندی مناسب را برای افراد خانواده و مشتری به ارمغان خواهد آورد .

منبع:skhass.org

بازدید 60,844 | ۱۷۲ نظر
 1. ABOLHASAN
  خرداد ۶ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۴۶ | #1

  سلام جناب دارابی عزیز.
  من چند وقت پیشا به مدت یک هفته دان آغازین به قرقاولم دادم ارون موقع دیگه تخم نکرد.چقدر طول میکشه به شرایط عادی برگرده؟

  ABOLHASAN IP Address is : 37.63.206.16
  • admin
   خرداد ۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۵۹ | #2

   سلام جناب شاپوری
   پیش دان دارای پروتئین بالاست و برای رشد جوجه مناسب هست اما استفاده از اون برای تغذیه قرقاول بالغ تخمگذار مناسب نیست، برای تخمگذاری قرقاولها از جیره های مخصوص که در اونها متیونین و لیزین هست باید استفاده کنید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.139.41
   • ABOLHASAN
    خرداد ۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۱۱ | #3

    ممنون جناب دارابی
    کدام جیره مناسبتره؟دون پایانی مرغ گوشتی خوبه؟

    ABOLHASAN IP Address is : 37.63.206.16
    • admin
     خرداد ۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۳۸ | #4

     خواهش میکنم
     جیره مخصوص قرقاول تخمگذار در بازار نیست توصیه میکنم با یک دامپزشک یا یک کارشناس پرورش طیور مشورت کنید و از جیره مرغ تخمگذار + مواد مصرفی توصیه شده توسط کارشناسان استفاده کنید.
     موفق باشید

     admin IP Address is : 188.159.139.41
    • فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۳ در ۱۱:۵۵ | #5

     سلام در شهر که من زندگی میکنم در جه حرارت به ندرت به ۴۲ در جه هم میرسد میتوانم از کولر ابی برای سرد ساختن مکان مرغ های خانگی تخمگذار استفاده کنم
     تشکر

     مرید IP Address is : 180.94.70.102
     • admin
      فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۳ در ۱۵:۵۳ | #6

      سلام
      بله، امکانپذیر هست.
      موفق باشید

      admin IP Address is : 188.158.89.37
 2. ABOLHASAN
  خرداد ۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۴۴ | #7

  بسیار ممنون

  ABOLHASAN IP Address is : 37.63.206.16
  • admin
   خرداد ۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۸:۱۷ | #8

   پاینده باشید

   admin IP Address is : 188.159.139.41
 3. حامد
  تیر ۲۳ام, ۱۳۹۲ در ۰۶:۱۳ | #9

  باسلام.من چندروزپیش خودم اززیرتخمدون ۲تا ازمرغهام رو گرفتم وتخمهارو به بیرون کشیدم.اتفاقا بیرون هم اومدن:اما الان دوروزه که دیگه تخم نمیزارن.خواستم بدونم خرابکاری کردم؟یعنی دیگه تخم نمیزارن؟اگه میشه باذکردلیل بهم بگید چرااینطورشدن وایا دوباره به حالت عادی بر میگردن؟

  حامد IP Address is : 2.179.160.252
 4. حامد
  تیر ۲۵ام, ۱۳۹۲ در ۰۰:۳۸ | #10

  داداش مرغمون از کره گی دم نداشت.الان ۳روزه که من یه سوالی پرسیدم ولی پاسخش با کرام الکاتبینه،داداش ازمن میپرسی درشو تخته کن حالا که هفته ای یکبارهم نمیای یه سری به سایتت بزنی،که مردمو سرکارنزاری.باتشکرازتمام مرغ بازها مخصوصا بروجردیاش

  حامد IP Address is : 2.179.161.120
  • admin
   تیر ۲۵ام, ۱۳۹۲ در ۰۱:۲۴ | #11

   سلام آقا حامد، سوالتون این بود؟
   “باسلام.من چندروزپیش خودم اززیرتخمدون ۲تا ازمرغهام رو گرفتم وتخمهارو به بیرون کشیدم.اتفاقا بیرون هم اومدن:اما الان دوروزه که دیگه تخم نمیزارن.خواستم بدونم خرابکاری کردم؟یعنی دیگه تخم نمیزارن؟اگه میشه باذکردلیل بهم بگید چرااینطورشدن وایا دوباره به حالت عادی بر میگردن؟”
   اگر تا آخر مطلب رو میخوندید متوجه میشدید که خرابکاری کردید استاد!!! دقت بفرمایید:
   “تولید تخم در مرغها در حقیقت فعالیت تولید مثلی آنهاست . وقتی که یک مرغ در معرض استرس قرار می گیرد با قطع تخمگذاری به این حالت پاسخ می دهد . حمل و نقل ٬دستکاری٬ حرارت بیش از حد ٬ ایجاد وحشت و قطع خوراک و آب استرس هایی هستند که در نهایت تولید تخم را تحت تاثیر قرار می دهند . حفاظت از عوامل خارجی شکارچیان ٬ تمیز و خوب نگهداری کردن سالن های پرورشی ٬ تهویه ی کافی در سالن ها ی بسته٬ دسترسی دائم به خوراک و آب و… موجب کاهش استرس شده و به حفظ تولید بالای تخم مرغ کمک میکند . نگهداری طیور در وضعیت مناسب بهداشتی و مدیریت خوب در گله موجب افزایش تولید تخم شده و تخم هایی با کیفیت بالا و بازار پسندی مناسب را برای افراد خانواده و مشتری به ارمغان خواهد آورد ”
   ملاحظه فرمودید؟! صریح قید شده “دستکاری” موجب استرس و قطع تخمگذاری میشه! حالا شما به گفته ی خودتون دست انداختید و از زیر تخمدون مرغ رو گرفتید و تخم رو بیرون کشیدید!!! به نظر شما خرابکاری نکردید؟! بهتر نبود شرایط مناسبی فراهم میکردید تا مرغها بدون نیاز به دست اندازی جنابعالی خودشون تخم میذاشتند؟! بهتر نیست به جای تخته کردن سایت شما ۲ تا پاراگراف رو میخوندید تا دلیلش رو کاملآ متوجه بشید؟! ضمن اینکه بطور متوسط پاسخ به سوالات کاربران محترم کمتر از ۲ ساعت هست.
   زنده باشید دوست بزرگوار

   admin IP Address is : 188.158.90.202
 5. حامد
  تیر ۲۵ام, ۱۳۹۲ در ۱۴:۰۸ | #12

  باسلام مجدد خدمت داداش گلم.داداش من۲۳ تیر ازشما سوال پرسیدم،الان چندمه؟ببخشیدخیلی بیشتراز ۲ ساعت شده.حالا بگذریم،سوال بنده از شما این بود که ایا مجددا به حالت عادی برمیگردن؟اگه آره، چقدرطول میکشه که این فرایند به حالت عادی برگرده،درضمن داداشم از دستمون ناراحت نشی یه وقت،من باشما شوخی کردم،همین که وقت میذارید وبه ابهامات دوستان جواب میدیت خودش کلی آقایی.دمت گرم

  حامد IP Address is : 2.179.162.150
  • admin
   تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۰۷:۴۸ | #13

   سلام آقا حامد
   یکی دو هفته طول میکشه تا مجدد به حالت عادی برگردند، اختیار دارید دوست عزیز، به هر حال سعی میکنیم در حد توان پاسخگوی دوستان باشیم.
   پاینده باشید

   admin IP Address is : 188.159.132.145
 6. محمدیان
  مرداد ۴ام, ۱۳۹۲ در ۰۹:۱۹ | #14

  باسلام
  یکی از مرغ های من تخم گذاریش متوقف شده وشروع به مصرف آب خیلی زیادکرده تاجایی که اگرکمی سرشو پایین بگیری آبو .برمیگردونه نمی دونم طبیعی بخاطر گرماست یانه مریض شده آخه اون یکی اینجوری نیست تخم هم میزاره ؟

  محمدیان IP Address is : 151.239.0.50
  • admin
   مرداد ۴ام, ۱۳۹۲ در ۱۰:۳۱ | #15

   سلام جناب محمدیان
   به خاطر گرما هست دوست عزیز.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 216.185.38.205
 7. محمدرضا محمدیان
  مرداد ۸ام, ۱۳۹۲ در ۰۰:۲۲ | #16

  باسلام وخسته نباشید الان دیگه شروع به چرت زدن کرده یکی ازدوستام میگه ممکنه عفونت داخلی پیدا کرده باشه نظرشماچیه چکارش کنم؟؟

  محمدرضا محمدیان IP Address is : 151.239.24.192
 8. محمدعلی
  مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۹ | #17

  سلام
  با تشکر فراوان از ادمین محترم
  بنده چندین سال است که بلدرچین پرورش میدم در این چند سال به مشکل خاصی بر نخوردم به جز یه بار شیوع نیوکاسل در یکی از گله های مولدم اما این اواخر به طور ارام ارام در صد تخمگذاری گله مولدم پایین اومد به طور معمول ۹۰ در صد تخم گذاری داشتم در روز اما ارام ارام کم و کم شد الان به ۵۰ در صد رسیده حدود ۳ در صد بلدرچین ها علائم گز کردگی رو نشون میدند بعضی از نر ها هم صداشون گرفته است دان مصرفیم مطمعنم هیچ مشکلی ندارد اما تنها دلیلی که به نظر خودم شاید یکی از دلایل کاهش تخم باشه تا قبل از این حالت دان رو به صورت ازاد در اختیار پرنده قرار میدادم اما حدود ۵ روز قبل از این حالت شروع کردم دان رو به اندازه هر حیوان ۳۰ گرم در روز در اختیارشون قرار دادم البته۲ روز قبل از این حالت به دلیل به روش طبقه پرورش دادن بلدرچین ها مجبور شدم همین گله رو به یه طبقه پایین انتقال بدم حالا به نظر شما ایا این کاهش تخم میتونه به خاطر استرس وارده به گله بخاطر جابه جایی باشه؟ در ضمن بعضی تخم ها با پوسته نازک و همچنین نوک زدن بلدرچین به تخم های با پوسته نازک و خوردن محتویات داخل تخم هم مشاهده شده

  محمدعلی IP Address is : 151.245.88.213
  • admin
   مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲ در ۰۹:۳۴ | #18

   سلام دوست عزیز
   استرس عامل مهمی هست برای کاهش یا توقف تخمگذاری پوسته نازک و نوک زدن به تخم به علت کمبود کلسیم هست، حتمآ جیره رو مورد بررسی قرار بدید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 199.68.218.92
   • محمدعلی
    مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۳۲ | #19

    جیره قطعا مشکلی نداره در ضمن بی کربنات کلسیم هم به صورت ازاد در اختیارشون قرار دادم درسته جابه جایی گله تخمگذار ممنوع است اما جابجایی خاصی نبوده الان تنها ۱۰ در صد از بلدرچین ها تخم میگذارند مدفوعشون هم اسهالی نیست و هیچ کدام از علائم بیماری رو نشون نمیدن فقط بعضی از نر ها صداشون گرفته و در صد تخم گذاریشون با یه روند نزولی ارام ارام کاهش یافته الان دقیقا این گله ۲ ماهشونه از ۳۸ روزگی شروع به تخم گذاری کردند درسته بلوغشون تا حدودی زود بوده اما تخم هایی که میزاشتن درشت بوده تغذیه نور اب کاملا کنترل شدست نور دهی ۱۸ الی۱۹ ساعت در روز تغذیه حدود ۳۰ گرم در روز به ازای هر بلدرچین و اب هم به صورت نیپل در ضمن مقدار اب مصرفی هم پایین اومده در ضمن این چند روزی که تخم گذاریشون ارام ارام روند کاهشی داشته احساس میکنم کمی پرخاشگر شدن البته دچار کانیبالیسم نشدند حالا نظر شما چیه ایا لازمه با دامپزشک مشورت کنم از اول دوره پرورش تا الان ۲ در صد فقط تلفات داشتم ایا امکان داره بیماری باشه ؟حدس بنده برونشیت بلدرچین

    محمدعلی IP Address is : 151.245.65.94
    • admin
     مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲ در ۲۰:۲۰ | #20

     سلام
     قطعآ باید با دامپزشک مشورت کنید، این روند کاهشی میتونه به علت گرمای هوای چند روز گذشته باشه.
     موفق باشید

     admin IP Address is : 188.159.130.147
     • محمدعلی
      مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۴۴ | #21

      سلام با تشکر از شما و راهنمایی هاتون
      امروز یکی از بلدرچین ها تلف شد با علائم ظاهری بلدرچین مرده و نیز خونی بودن اطراف بینی پرنده مرده و نیز با مشورت گرفتن از یک دامپزشک متوجه شدم که بیماری برونشیت است امروز داروی انروفلوکساسین و برم هگزین رو استفاده کردم امیدوارم که خوب بشن فقط یه سوال ایا میشه از تخمشون برای خوراک در موقعی که تحت درمان با دارو هستند استفاده کرد؟

      محمدعلی IP Address is : 151.245.118.213
      • admin
       مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۰۶:۲۷ | #22

       با سلام
       بهتر هست که تا درمان کامل از مصرف تخم اون صرف نظر کنید.
       موفق باشید

       admin IP Address is : 188.158.91.25
 9. فرشاد
  مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۰۹:۲۹ | #23

  سلام آقا محمد علی اگه

  محمدعلی :

  سلام با تشکر از شما و راهنمایی هاتون
  امروز یکی از بلدرچین ها تلف شد با علائم ظاهری بلدرچین مرده و نیز خونی بودن اطراف بینی پرنده مرده و نیز با مشورت گرفتن از یک دامپزشک متوجه شدم که بیماری برونشیت است امروز داروی انروفلوکساسین و برم هگزین رو استفاده کردم امیدوارم که خوب بشن فقط یه سوال ایا میشه از تخمشون برای خوراک در موقعی که تحت درمان با دارو هستند استفاده کرد؟

  سلام بلدرچین ها اسهال سفید هم دارن همراه با افتادگی بال ها احتمالا سالمونلا باشه؟ دقیقا دان بلدرچین هات از چی وبه چه مقدار ساخته شده ممنون میشم اگه جواب بدید؟

  فرشاد IP Address is : 2.185.69.208
  • admin
   شهریور ۱ام, ۱۳۹۲ در ۰۸:۴۸ | #24

   سلام دوست عزیز
   دان بلدرچین گوشتی یا تخمگذار؟

   admin IP Address is : 216.185.38.22
  • محمد علی
   اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۱۱ | #25

   سلام مجدد ببخشید که قدری که چه عرض کنم زمان طولانیی طول کشید تا بتونم جواب بدم . در این چند سال از یک شرکت تولید دان ، دان رو خریداری کردم و به مرغوبیت دان اطمینان دارم درضمن به دلیل این که رشته تحصیلی بنده علوم دامی هست و با مشروت از چند دامپزشک و نیز کالبد شکافی یکی از بلدرچین های مرده و مشاهده تورماتی در کبد بورس فابریسیوس ریه نای و نیز کشت بافتی متوجه شدم که بیماری برونشیت است و در ضمن به دلیل کاهش ایمنی به دلیل طولانی شدن دوره بیماری ،باعث بیماری های دیگری نیز شده بود که البته مجبور به حذف گله تخمگذار شدم البته بدون ضرر خوشبختانه
   با تشکر از ادمین محترم که فضایی رو به وجود اوردن برای تبادل اطلاعات و افزایش سطح علمی همه دوستان

   محمد علی IP Address is : 5.201.210.66
   • admin
    فروردین ۱ام, ۱۳۹۳ در ۲۲:۱۲ | #26

    پاینــده باشید

    admin IP Address is : 188.158.95.50
 10. محمود
  دی ۱۱ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۵ | #27

  سلام
  چه غذایی برای بلدرچینا خوبه که به تخم بیان؟؟

  محمود IP Address is : 5.119.145.41
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

انصراف از پاسخ
XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

56 queries in 0٫316 seconds.