دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

مقدمه :

تولید تخم یک پدیده جالب توجه است . پولت تخم گذار در ۲۰-۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می رسد که در این هنگام میزان تخم گذاری بیش از ۹۰ درصد می باشد (۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ) . پیک تخم گذاری در حدود ۱۰هفته طول می کشد و پس از آن تولید تخم به تدریج کاهش می یابد . یک مرغ پر تولید در هر سال حدود ۱۰ برابر وزن بدنش تخم می گذارد . متوسط تعداد تخم در مرغ نژاد لگهورن سفید تجاری حدود ۲۶۵ عدد در هر سال است ولی نژادهای دیگر در مقایسه با آن تخم کمتری می گذارند و در اکثر مواقع مرغ های بومی پرورشی از لحاظ تخم ٬ پتانسیل پایین تری دارند .

در یک مرغ ٬ تخمگذاری به دلایل متعددی قطع می گردد . محرک های خارجی و داخلی سطوح هورمونی بدن مرغ را تحت تاثیر قرار می دهند که باعث تغییر شرایط حاکم بر اندامهای تخمگذاری (تخمدان و اویدوکت ) می شود که این تغییرات باعث کاهش یا توقف تولید تخم مرغ می گردند . کاهش طول روز ٬بیماری ٬ کرچی ٬تغذیه ی نامناسب و استرس از جمله عمده ترین عواملی هستند که بر تولید تخم اثر می گذارند . اما در شرایط ایده آل هم تولید تخم هر مرغ به تدریج کاهش یافته و نهایتاً متوقف می گردد .

کاهش طول روز :

از اوایل تیر ماه هر سال روزها شروع به کوتاه شدن می کنند و مجدداً از اوایل دی ماه هر سال بلند تر می شوند . طول روز از حدود ۱۶ ساعت در اوایل تابستان به حدود  ۸ ساعت در اوایل زمستان می رسد . این تغییر در طول روز باعث ((تولک رفتن)) و قطع تخمگذاری می گردد که ممکن است چندین ماه طول بکشد . برای جلوگیری از کاهش تولید در اثر تغییر در طو ل روز ٬ به نور دهی مصنوعی نیاز است . برای حفظ تولید ٬ طول روز باید افزایش یابد و یا این که بیش از ۱۲ ساعت به ازای هر روز ثابت بماند (مثلاً ۱۴ تا ۱۶ ساعت در روز) . نور مورد نیاز باید طوری باشد که بتوان روزنامه خواند ولی نوع منبع نور دهی مهم نیست . باید توجه داشت که اگر یک برنامه ی نور دهی شروع گردد ٬باید ادامه یابد و قطع نور حتی به مدت یک روز هم می تواند اثر منفی بر تولید داشته باشد و بهتر است که از یک تایمر ارزان قیمت برای کنترل برنامه ی نوری استفاده گردد .

تولک :

تولک رفتن یک مرحله فزیو لوژیکی طبیعی است که به مرغ اجازه می دهد تا پرهای کهنه و قدیمی خود را جایگزین کندو اویدوکت را که اندام تولید تخم است ٬ بازسازی کرده و مجدداً جوان کند . هنگامی که تولک روی میدهد ٬ مرغ اکثر انرژی خود را صرف رشد پرها کرده وتنها مقدار اندکی از آن را برای تولید تخم مصرف می کند . تولک طبیعی یک پدیده فصلی است که با تغییر طول روز ارتباط دارد .  پرریزی در پرندگان اهلی در هر زمانی می تواند روی دهد (به خصوص اگر مرغ در معرض برخی استرس ها قرار گیرد . ) پریزی سریع در تمام گله معمولاً نتیجه ی حوادث استرس زای جدی مثل فقدان آب و غذاو یا مشکلات ناشی از برنامه های نوردهی است . گاهی با یک برنامه ی نوری خاص ٬ تولک اتفاق می افتد .

در هنگامی که تولک در دوران روزهای بلند اتفاق می افتد ٬ پرریزی غالباً ناتمام می ماند . در این حالت ممکن است که مرغ هرگز به تولید ایده آل خود برنگردد . برای رفع این مشکل بهتر است که اجازه دهیم تا مرغ در طول دومین زمستان به تولک برود که با خاموش کردن نور به مدت ۶ هفته در زمستان این عمل اتفاق می افتر مرغ کاملا ً پرریزی می کند و سپس با قرار دادن در شرایطی با طول روز بلند ٬ مجدداً تولید را از سر می گیرد .

تذکر: در تولک رفتن ٬پرها به صورت ناحیه ای یا تکه تکه نمی ریزد و اگر چنین حالتی مشاهده شود با احتمال زیاد نتیجه ی نوک زدن طیور می باشد .

کرچی :

کرچی یک استعداد طبیعی است که مرغ روی تخم ها نشسته و جوجه ها تفریخ می کنند . اکثر مرغها بلاخره کرچ می شوند . برخی نژادها بیشتر از دیگر نژادها کرچ می شند و در برخی نژادها این عمل به ندرت اتفاق می افتد ( کوشین وسیلکی رکورددار کرچی هستند ولی لگهورن به ندرت کرچ می شوند ) . وقتی یک مرغ کرچ می شودتغیرات هورمونی موجب قطع تخمگذاری میگردد.

یکی ازعوامل اصلی موثر بر کرچی معمولاًجمع شدن تخم در لانه است ٬ ولی برخی مرغ ها بدون وجود تخم در لانه  هم کرچ می گردند . برای کاهش کرچی ٬ باید تخم ها هر روز از لانه جمع شده و  محل آنها صاف شود . اگر یک مرغ مایل باشد که زمانی طولانی در لانه بماند باید به مدت چند روز از لانه رانده شود در این صورت پس از یک دوره ی زمانی ٬ رفتار کرچی پایان یافته و مرغ به حالت تولید تخم بر می گردد.

سلامتی گله :

مشکلات بیماری هر از گاهی در تمام گله بروز می کند . در برخی مواقع٬ کاهش تولید تخم از اولین نشانه های بروز مشکل است. سایر علایم شامل کسلی ٬عدم فعالیت لنگش ٬ سرفه بیحالی و در نهایت مرگ می باشد . برخی مرگ و میر ها ٬ طبیعی است ولی اگر چندین پرنده علائم مشابهی را نشان دهند ٬ باید جهت اطمینان نوع بیماری از متخصصین طیور و یا آزمایشگاه های تشخیصی کمک گرفت .

سن:

تمام مرغها سر انجام تولید تخم را قطع می کنند . معمولاً مرغها تا ۳-۲ سالگی به تولید ادامه می دهند تا این  که شروع به کاهش تولید نموده و نهایتاً تولید تخم را قطع می کنند . تولک رفتن مکرر و طولانی می شود و برخی مشکلات فیزیکی در تخمدان و اویدوکت روی می دهد . گذشته از این مسائل وقتی یک مرغ پر تولید به مدت سه سال تخم گذاری می کند ٬ ممکن است که بیش از ۳۰ برابر وزن بدنش تخم بگذارد . در برخی شرایط اویدکت توانایی خود را در عبور تخم از دست می دهد و یک یا چند تخم در اویدوکت به تله می افتد که این حالت (از تخم افتادن ) نامیده می شود . در موارد دیگری مرغ تولید زرده ای می کند که توسط اویدوکت جمع آوری نمی شود و در محوطه ی بطنی بدن باقی می ماند .  بروز این حالت برای درصد پایینی از زرده ها طبیعی است و مرغ می تواند به سادگی آن را مجدداً جذب بدن  کند ولی هنگامی که این عارضه هر روز اتفاق بیافتد مرغ به تخمگذار بطنی معروف می گردد .

گاهاً مرغ های مسن تر تخم های بزرگ تر و یا تخم های دو زرده می گذارند . در این مورد اویدوکت که فقط در هنگام تخم گشاد می شود ممکن است به حالت طبیعی خود و به داخل بدن مرغ برنگردد و اویدوکت گشاد شده در بیرون از بدن نمایان باشد که موضوع جالبی برای مرغ های گله جهت نوک زدن خواهد بود . چنین مرغی باید فوراً از گله حذف شود . در هر یک از موارد فوق تخمگذاری قطع شده و سلامت مرغ به خطر می افتد . بنابر این بهتر است این مرغها از گله حذف شوند .

تغذیه ی نامناسب :

نوع و مقدار جیره غذایی جهت حفظ حداکثر تولید تخم اهمیت زیادی دارد . جیره ی غذایی جوجه ها باید بر حسب احتیاجاتشان بالانس گردد . هر گونه مکمل سازی با ضایعات غذایی یا پسمانده های باغات و…. ممکن است موجب به هم خوردن تعادل جیره ی غذایی گردد . برای کسب حداکثر تولید تخم ٬مرغهای تخم گذار باید تخمگذاری را به صورت مصرف اختیاری تغذیه کنند و علاوه بر آن باید به اندازه  کافی پوسته ی صدف در ظروف جداگانه ای در اختیار آنها قرار داده شود .

تذکر:هرگز نباید از جیره های آغازین و یا رشدی برای مرغ های تخم گذار استفاده شود چون مواد مغذی این جیره ها متفاوت است و باعث کاهش تولید می گردد . استفاده از جیره های آغازین باعث به هم خوردن ترکیبات داخل تخم مرغ خواهد شد .

استرس :

تولید تخم در مرغها در حقیقت فعالیت تولید مثلی آنهاست . وقتی که یک مرغ در معرض استرس قرار می گیرد با قطع تخمگذاری به این حالت پاسخ می دهد . حمل و نقل ٬دستکاری٬ حرارت بیش از حد ٬ ایجاد وحشت و قطع خوراک و آب استرس هایی هستند که در نهایت تولید تخم را تحت تاثیر قرار می دهند . حفاظت از عوامل خارجی شکارچیان ٬ تمیز و خوب نگهداری کردن سالن های پرورشی ٬ تهویه ی کافی در سالن ها ی بسته٬ دسترسی دائم به خوراک و آب و… موجب کاهش استرس شده و به حفظ تولید بالای تخم مرغ کمک میکند . نگهداری طیور در وضعیت مناسب بهداشتی و مدیریت خوب در گله موجب افزایش تولید تخم شده و تخم هایی با کیفیت بالا و بازار پسندی مناسب را برای افراد خانواده و مشتری به ارمغان خواهد آورد .

منبع:skhass.org

بازدید 59,266 | ۱۷۲ نظر
 1. شهریور ۳ام, ۱۳۹۴ در ۱۸:۳۸ | #1

  نوک چینی چیه؟

  سعید IP Address is : 185.44.114.150
 2. v
  شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۴ در ۲۰:۰۴ | #3

  با سلام
  سه ماهی میشود که بلدرچین (۶تا ۲نر ۴ماده)خریدم ولی خبری از تخم گذاری نیست!
  ضمنا هر از چند گاهی (بیشتر اوقات)مدفوعشان اسهالی می باشد.
  در این مدت چه دانی بدم بهتر است!

  v IP Address is : 5.221.233.173
  • admin
   شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۰۷:۱۶ | #4

   سلام
   برای مدفوع اسهالی با دامپزشک یا داروخانه دامپزشکی مشورت کنید و دان مخصوص تخمگذار در اختیار بلدرچینها قرار بدید.
   بلدرچین خیلی چاق، پیر و … در تخمگذاری دچار مشکل هست
   موفق باشید

 3. حمید
  شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۴ در ۱۳:۵۶ | #5

  سلام میخواستم بدونم میزان مصرفی دان در مرغ تخمگزار روزانه چند گرمه؟؟و ایا میشه با نوردهی مصنوعی تخم بیشتری از مرع گرفت؟؟؟

  حمید IP Address is : 8.37.224.50
  • admin
   شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۴ در ۱۹:۱۴ | #6

   با سلام
   حدود ۸۰ گرم
   بله با نوردهی مناسب تا ۱۷ ساعت میشه تولید رو بیشتر کرد.
   موفق باشید

 4. اروين
  شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۱۱:۱۳ | #7

  سلام ممنون از مطالب مفیدتون
  من به صورت تفریحی توی قسمتی از خونه مرغ و پرنده نگه میدارم و اطلاعاتتون خیلی بدردم خواهد خورد
  خواستم چندتا سوال بپرسم
  من چندتا جوجه مرغ محلی دارم که هرکاری میکنم گندم نمیخورن فقط یا باید گندم کوبیده باشه یا برنج و کاهو یا گوشت بنظرتون برای گندم خوردن باید چه کاری سرشون بیارم
  و خواستم بدونم چه غذایی برای تخمگذاری مرغ ها خوبه؟و از کجا باید تهیه کنم

  اروين IP Address is : 151.233.193.60
  • admin
   شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۱۲:۱۵ | #8

   با سلام، خواهش میکنم
   از غذای مخصوص مرغ تخمگذار برای تغذیه مرغها استفاده کنید.
   پاینده باشید

 5. ساسان
  آبان ۲ام, ۱۳۹۴ در ۰۰:۵۶ | #9

  یه مرغ دو ساله دارم از تابستون تا حالا حدود ۳ماهه تخم مرغ نذاشته البته هوا تا الان گرم بوده. آیا دوباره تخم مرغ میذاره یا نه؟

  ساسان IP Address is : 5.233.187.167
  • admin
   آبان ۳ام, ۱۳۹۴ در ۰۷:۵۷ | #10

   سلام
   بله، ممکن هست دوباره شروع به تخمگذاری کند، دان مخصوص مرغ تخمگذار برای تغذیه مرغ استفاده کنید و برنامه نوری مناسب رو رعایت کنید.
   موفق باشید

 6. amin
  آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۱۴:۲۱ | #11

  پس مرغ من تولک رفته ؟
  پر هاش داره میریزه و تخم نمکنه

  amin IP Address is : 65.49.68.181
 7. محمد
  آبان ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۱۸:۲۴ | #12

  چکارکنیم که مرغ ها تخم بگذاری راشروع کند

  محمد IP Address is : 5.220.103.40
  • admin
   آبان ۱۵ام, ۱۳۹۴ در ۰۹:۱۱ | #13

   با سلام
   دان مناسب مرغ تخمگذار در اختیارشون قرار بدید، دمای مناسب (حدود ۲۰ تا ۲۲ درجه سانتیگراد) و برنامه نوری (۱۷ ساعت در شبانه روز) برای لانه در نظر بگیرید.
   موفق باشید

 8. دوست
  آبان ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۱۲:۲۷ | #14

  با سلام و خسته نباشید من ۲۳۰ عدد مرغ محلی دارم که تعدادی شون از ۱ شهریور شروع به تخم گذاشتن کردن و متوسط بین ۶۰ تا ۹۰ تا تخم برمیداشتم ولی از ۱۵ مهرماه دیگه خیلی کم شده و تقریبا قطع شده علت چی میتونه باشه ضمنا حدود ۷ تا هم کرچ شده بودن که دیگه از این حالت در اومدن.
  آیا جیره غذاییشون نامناسبه چون اصلا بهشون استخوان یا صدف ندادم و جیرشون بیشتر گندم، ذرت، سویا و کنسانتره هستش.
  لازم به ذکره که روزها توی هوا آزاد هستند و شبها داخل اتاقک نگهداری میشن و ضمنا چند روزی هم بارون بارید و هوا خیلی سرد شد و مرغها هم بیرون می موندن در طی روز
  با تشکر

  دوست IP Address is : 176.65.252.75
 9. سعید
  آبان ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۱۸:۱۶ | #15

  با سلام من ۲۳۰ عدد مرغ دارم که از ۱شهریور شروع به تخم گذاشتن کردن و از اواسط شهریور بطورمتوسط روزی ۶۰ الی ۹۰ تخم برمیداشتم که در ۱۵ مهرماه کاهش یافته و ۲۰ مهر متوقف گردید. دان مرغ مصرفی گندم ذرت سویا کنسانتره بود و اصلا صدف یا استخوان ندادم تا حالا . محل نگهداری مرغ ها در اتاقک میباشد که شبها داخلش می مونند.ضمنا چند روزی هوا بارانی و سرد شد و مرغ ها نیز زیر باران می ماندند. علت قطع تخمگذاری در چیست آیا احتمال ضعف در تغذیه و یا مکان نگهداری و انرژی مصرفی برای فرار از سرماست. با تشکر

  سعید IP Address is : 178.238.203.220
 10. مهدی
  آبان ۲۲ام, ۱۳۹۴ در ۱۴:۴۸ | #16

  سلام مرغهای محلی دارم ولی چند وقتیه تخم قطع کردن البته یکی دوربار جابجاشون کردم اینطور شدن . رههای جلوگیری از ویروس آبله رو توضیح دهید ممنون می شم .

  مهدی IP Address is : 2.183.46.11
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

انصراف از پاسخ
XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

46 queries in 0٫320 seconds.