دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

مقدمه :

تولید تخم یک پدیده جالب توجه است . پولت تخم گذار در ۲۰-۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می رسد که در این هنگام میزان تخم گذاری بیش از ۹۰ درصد می باشد (۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ) . پیک تخم گذاری در حدود ۱۰هفته طول می کشد و پس از آن تولید تخم به تدریج کاهش می یابد . یک مرغ پر تولید در هر سال حدود ۱۰ برابر وزن بدنش تخم می گذارد . متوسط تعداد تخم در مرغ نژاد لگهورن سفید تجاری حدود ۲۶۵ عدد در هر سال است ولی نژادهای دیگر در مقایسه با آن تخم کمتری می گذارند و در اکثر مواقع مرغ های بومی پرورشی از لحاظ تخم ٬ پتانسیل پایین تری دارند .

در یک مرغ ٬ تخمگذاری به دلایل متعددی قطع می گردد . محرک های خارجی و داخلی سطوح هورمونی بدن مرغ را تحت تاثیر قرار می دهند که باعث تغییر شرایط حاکم بر اندامهای تخمگذاری (تخمدان و اویدوکت ) می شود که این تغییرات باعث کاهش یا توقف تولید تخم مرغ می گردند . کاهش طول روز ٬بیماری ٬ کرچی ٬تغذیه ی نامناسب و استرس از جمله عمده ترین عواملی هستند که بر تولید تخم اثر می گذارند . اما در شرایط ایده آل هم تولید تخم هر مرغ به تدریج کاهش یافته و نهایتاً متوقف می گردد .

کاهش طول روز :

از اوایل تیر ماه هر سال روزها شروع به کوتاه شدن می کنند و مجدداً از اوایل دی ماه هر سال بلند تر می شوند . طول روز از حدود ۱۶ ساعت در اوایل تابستان به حدود  ۸ ساعت در اوایل زمستان می رسد . این تغییر در طول روز باعث ((تولک رفتن)) و قطع تخمگذاری می گردد که ممکن است چندین ماه طول بکشد . برای جلوگیری از کاهش تولید در اثر تغییر در طو ل روز ٬ به نور دهی مصنوعی نیاز است . برای حفظ تولید ٬ طول روز باید افزایش یابد و یا این که بیش از ۱۲ ساعت به ازای هر روز ثابت بماند (مثلاً ۱۴ تا ۱۶ ساعت در روز) . نور مورد نیاز باید طوری باشد که بتوان روزنامه خواند ولی نوع منبع نور دهی مهم نیست . باید توجه داشت که اگر یک برنامه ی نور دهی شروع گردد ٬باید ادامه یابد و قطع نور حتی به مدت یک روز هم می تواند اثر منفی بر تولید داشته باشد و بهتر است که از یک تایمر ارزان قیمت برای کنترل برنامه ی نوری استفاده گردد .

تولک :

تولک رفتن یک مرحله فزیو لوژیکی طبیعی است که به مرغ اجازه می دهد تا پرهای کهنه و قدیمی خود را جایگزین کندو اویدوکت را که اندام تولید تخم است ٬ بازسازی کرده و مجدداً جوان کند . هنگامی که تولک روی میدهد ٬ مرغ اکثر انرژی خود را صرف رشد پرها کرده وتنها مقدار اندکی از آن را برای تولید تخم مصرف می کند . تولک طبیعی یک پدیده فصلی است که با تغییر طول روز ارتباط دارد .  پرریزی در پرندگان اهلی در هر زمانی می تواند روی دهد (به خصوص اگر مرغ در معرض برخی استرس ها قرار گیرد . ) پریزی سریع در تمام گله معمولاً نتیجه ی حوادث استرس زای جدی مثل فقدان آب و غذاو یا مشکلات ناشی از برنامه های نوردهی است . گاهی با یک برنامه ی نوری خاص ٬ تولک اتفاق می افتد .

در هنگامی که تولک در دوران روزهای بلند اتفاق می افتد ٬ پرریزی غالباً ناتمام می ماند . در این حالت ممکن است که مرغ هرگز به تولید ایده آل خود برنگردد . برای رفع این مشکل بهتر است که اجازه دهیم تا مرغ در طول دومین زمستان به تولک برود که با خاموش کردن نور به مدت ۶ هفته در زمستان این عمل اتفاق می افتر مرغ کاملا ً پرریزی می کند و سپس با قرار دادن در شرایطی با طول روز بلند ٬ مجدداً تولید را از سر می گیرد .

تذکر: در تولک رفتن ٬پرها به صورت ناحیه ای یا تکه تکه نمی ریزد و اگر چنین حالتی مشاهده شود با احتمال زیاد نتیجه ی نوک زدن طیور می باشد .

کرچی :

کرچی یک استعداد طبیعی است که مرغ روی تخم ها نشسته و جوجه ها تفریخ می کنند . اکثر مرغها بلاخره کرچ می شوند . برخی نژادها بیشتر از دیگر نژادها کرچ می شند و در برخی نژادها این عمل به ندرت اتفاق می افتد ( کوشین وسیلکی رکورددار کرچی هستند ولی لگهورن به ندرت کرچ می شوند ) . وقتی یک مرغ کرچ می شودتغیرات هورمونی موجب قطع تخمگذاری میگردد.

یکی ازعوامل اصلی موثر بر کرچی معمولاًجمع شدن تخم در لانه است ٬ ولی برخی مرغ ها بدون وجود تخم در لانه  هم کرچ می گردند . برای کاهش کرچی ٬ باید تخم ها هر روز از لانه جمع شده و  محل آنها صاف شود . اگر یک مرغ مایل باشد که زمانی طولانی در لانه بماند باید به مدت چند روز از لانه رانده شود در این صورت پس از یک دوره ی زمانی ٬ رفتار کرچی پایان یافته و مرغ به حالت تولید تخم بر می گردد.

سلامتی گله :

مشکلات بیماری هر از گاهی در تمام گله بروز می کند . در برخی مواقع٬ کاهش تولید تخم از اولین نشانه های بروز مشکل است. سایر علایم شامل کسلی ٬عدم فعالیت لنگش ٬ سرفه بیحالی و در نهایت مرگ می باشد . برخی مرگ و میر ها ٬ طبیعی است ولی اگر چندین پرنده علائم مشابهی را نشان دهند ٬ باید جهت اطمینان نوع بیماری از متخصصین طیور و یا آزمایشگاه های تشخیصی کمک گرفت .

سن:

تمام مرغها سر انجام تولید تخم را قطع می کنند . معمولاً مرغها تا ۳-۲ سالگی به تولید ادامه می دهند تا این  که شروع به کاهش تولید نموده و نهایتاً تولید تخم را قطع می کنند . تولک رفتن مکرر و طولانی می شود و برخی مشکلات فیزیکی در تخمدان و اویدوکت روی می دهد . گذشته از این مسائل وقتی یک مرغ پر تولید به مدت سه سال تخم گذاری می کند ٬ ممکن است که بیش از ۳۰ برابر وزن بدنش تخم بگذارد . در برخی شرایط اویدکت توانایی خود را در عبور تخم از دست می دهد و یک یا چند تخم در اویدوکت به تله می افتد که این حالت (از تخم افتادن ) نامیده می شود . در موارد دیگری مرغ تولید زرده ای می کند که توسط اویدوکت جمع آوری نمی شود و در محوطه ی بطنی بدن باقی می ماند .  بروز این حالت برای درصد پایینی از زرده ها طبیعی است و مرغ می تواند به سادگی آن را مجدداً جذب بدن  کند ولی هنگامی که این عارضه هر روز اتفاق بیافتد مرغ به تخمگذار بطنی معروف می گردد .

گاهاً مرغ های مسن تر تخم های بزرگ تر و یا تخم های دو زرده می گذارند . در این مورد اویدوکت که فقط در هنگام تخم گشاد می شود ممکن است به حالت طبیعی خود و به داخل بدن مرغ برنگردد و اویدوکت گشاد شده در بیرون از بدن نمایان باشد که موضوع جالبی برای مرغ های گله جهت نوک زدن خواهد بود . چنین مرغی باید فوراً از گله حذف شود . در هر یک از موارد فوق تخمگذاری قطع شده و سلامت مرغ به خطر می افتد . بنابر این بهتر است این مرغها از گله حذف شوند .

تغذیه ی نامناسب :

نوع و مقدار جیره غذایی جهت حفظ حداکثر تولید تخم اهمیت زیادی دارد . جیره ی غذایی جوجه ها باید بر حسب احتیاجاتشان بالانس گردد . هر گونه مکمل سازی با ضایعات غذایی یا پسمانده های باغات و…. ممکن است موجب به هم خوردن تعادل جیره ی غذایی گردد . برای کسب حداکثر تولید تخم ٬مرغهای تخم گذار باید تخمگذاری را به صورت مصرف اختیاری تغذیه کنند و علاوه بر آن باید به اندازه  کافی پوسته ی صدف در ظروف جداگانه ای در اختیار آنها قرار داده شود .

تذکر:هرگز نباید از جیره های آغازین و یا رشدی برای مرغ های تخم گذار استفاده شود چون مواد مغذی این جیره ها متفاوت است و باعث کاهش تولید می گردد . استفاده از جیره های آغازین باعث به هم خوردن ترکیبات داخل تخم مرغ خواهد شد .

استرس :

تولید تخم در مرغها در حقیقت فعالیت تولید مثلی آنهاست . وقتی که یک مرغ در معرض استرس قرار می گیرد با قطع تخمگذاری به این حالت پاسخ می دهد . حمل و نقل ٬دستکاری٬ حرارت بیش از حد ٬ ایجاد وحشت و قطع خوراک و آب استرس هایی هستند که در نهایت تولید تخم را تحت تاثیر قرار می دهند . حفاظت از عوامل خارجی شکارچیان ٬ تمیز و خوب نگهداری کردن سالن های پرورشی ٬ تهویه ی کافی در سالن ها ی بسته٬ دسترسی دائم به خوراک و آب و… موجب کاهش استرس شده و به حفظ تولید بالای تخم مرغ کمک میکند . نگهداری طیور در وضعیت مناسب بهداشتی و مدیریت خوب در گله موجب افزایش تولید تخم شده و تخم هایی با کیفیت بالا و بازار پسندی مناسب را برای افراد خانواده و مشتری به ارمغان خواهد آورد .

منبع:skhass.org

بازدید 60,385 | ۱۷۲ نظر
 1. مجتبی
  مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۳ در ۰۸:۰۲ | #1

  سلام و تشکر از سایت کامل و خوبتون
  من تعدادی جوجه حدودا ۸۰ روزه دارم . تازگیا فهمیدم که صاحب اولیشون واکسن نیوکاسل به اونها نزده. میخواستم بدونم الان باید این واکسن رو بزنم؟ ۲٫ همون واکسن را میتونم از طریق چشمی به جوجه ها بدم یا قطره مخصوص داره؟(آوردن دامپزشک برام سخته)؟روشش چیه چه مقدار؟
  ممنون

  مجتبی IP Address is : 37.255.5.6
  • admin
   مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۳ در ۱۱:۰۵ | #2

   با سلام
   بله، سریعآ تزریق کنید.
   با دامپزشک مشورت کنید.
   موفق باشید

 2. الهام
  شهریور ۷ام, ۱۳۹۳ در ۱۷:۰۸ | #3

  سلام می خواستم بدونم به سوالات من جواب میدید .ایا مرغا میدونن که تخمشون نطفه دار هست یا نه؟چون وقتی نطفه دار هست رو تخمشون میشینن!ممنون

  الهام IP Address is : 87.107.180.199
 3. ابوالفضل
  شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۳ در ۱۱:۱۶ | #4

  سلام
  من پنج تا مرغ دارم با یه خروس حدود هفت ماهی هست که دارم یکی از اونا تخم گذاشته و باقی حتی یه دونه هم نذاشتن در اصل اصلا شروع نکردن که توقفی داشته باشن حالا باید چه کار کنم

  ابوالفضل IP Address is : 5.239.147.127
  • admin
   شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۳ در ۱۰:۱۴ | #5

   با سلام
   تغذیه، نور و شرایط محیطی رو مد نظر قرار بدید.
   موفق باشید

 4. نادر
  شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۳ در ۲۲:۵۹ | #6

  سلام میشه بفرمایید مرغ خونگی رابا بلدرچین ی میتونیم یه جا نگه داریم

  نادر IP Address is : 46.164.81.163
  • admin
   شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۳ در ۱۰:۰۲ | #7

   سلام
   اگر آسیبی به هم نمیزنن میشه.
   موفق باشید

 5. مهدی
  مهر ۱۶ام, ۱۳۹۳ در ۱۵:۰۸ | #8

  سلام علیکم برکارشناس محترم
  سوالی داشتم مبنی بر اینکه اگر می شود به صورت ساده و مختصر مواد غذایی مناسبی که برای تولید بیشتر تخم مرغ در طیورلازم است به خصوص مرغ های بومی و می توان آن را به راحتی تهیه کرد هم از بازار و هم در اطراف خود باذکر نام ماده غذایی که شامل تمامی مواد لازم باشد با تشکر از راهنمایی شما

  مهدی IP Address is : 89.221.85.2
  • admin
   مهر ۲۲ام, ۱۳۹۳ در ۰۸:۴۴ | #9

   سلام آقا مهدی
   بهتر هست برای سهولت در تامین، از غذای مخصوص مرغ تخمگذار تولید شده در کارخانه های معتبر استفاده کنید.
   موفق باشید

 6. مهدی
  مهر ۲۷ام, ۱۳۹۳ در ۰۸:۳۹ | #10

  باسلام مجدد
  ممنون از راهنمایی شما اگر امکان دارد نام غذای های مخصوص موجود در بازار را نام ببرید اگر امکان دارد و آیا ارزن برای مرغ خوب است و باعث بیشتر شدن تخم می گردد چون خیلی مرغ ها دوست دارند اگر خوب است چه مقدار باید به آنها داد بنده در حال حاضر به مرغ های خود دان پارس به همراه مخلوط گندم می دهم و کمی هم ارزن آیا این تغذیه مناسب است؟ باتشکر

  مهدی IP Address is : 89.221.85.2
 7. mahsa
  آبان ۱۸ام, ۱۳۹۳ در ۲۰:۵۹ | #11

  باسلام
  می تونم ازتون راهنمایی بخوام ؟
  میشه ی موضوع خوب درباره مرغ یا تخم مرغ ب ما پیشنهاد بدید تا روی اون موضوع تحقیق کنیم ؟ من شخصا اطلاعاتم در مورد مرغداری و مرغا بد نیست و دوس دارم در این باره تحقیق کنم !
  لطفا اگه می تونید ب من کمک کنید

  mahsa IP Address is : 37.255.163.61
  • admin
   آبان ۲۱ام, ۱۳۹۳ در ۰۹:۰۱ | #12

   سلام
   متوجه منظورتون نشدم، لطفأ بیشتر توضیح بدید.

 8. رحمان
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۳ در ۱۵:۳۷ | #13

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان
  غرض از مزاحمت چند سوال از خدمتتون داشتم میخواستم خواهش کنم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید :

  ۱) من چند جوجه محلی بزرگ کردم حدود شش هفت ماهشون هست ولی هم خوب رشد نکردن و هم هنوز شروع به تخمگذاری نکردن .

  ۲)چند مرغ هم از دوره قبل دارم که حدود یکسالشون هست ولی اوناهم تخم نمیذارن ! میخواستم بدونم علتش چیه ( از ۳ ماهگی به بعد غذاشون جو و نان خیس شده و اشغال سبزیجات هست . در ضمن ما در منطقه جنوب زندگی میکنیم .) ممنون از لطفتون

  رحمان IP Address is : 5.233.107.98
 9. رحمان
  آبان ۲۹ام, ۱۳۹۳ در ۱۶:۰۳ | #15

  با عرض سلام و خسته نباشید مجدد ، لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید :

  ۱) ایا از مرغ بومی میتوان برای تولید تجاری تخم مرغ استفاده کرد ؟ مقرون به صرفه هست ؟

  ۲) اگر بخواهیم روزی ( ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ) تخم مرغ تولید کنیم بهتر است از مرغ تخمگذار تجاری استفاده کنیم یا مرغ بومی ؟( با توجه به اینکه تخم مرغ محلی قیمتی تقریبا ۲ برابر تخم مرغ ماشینی دارد .)

  ۳) در صورت استفاده از مرغ تخمگذار تجاری ، برای نگهداری ۱۰۰۰ مرغ در قفس بصورت ۲ طبقه ، حدودا به چه مقدار هزینه اولیه و فضای سالنی نیاز دارد ؟( ممنون از لطفتون ).

  رحمان IP Address is : 5.233.107.98
  • admin
   آبان ۳۰ام, ۱۳۹۳ در ۱۱:۵۴ | #16

   سلام
   ۱- از مرغ بومی نژاد اصلاح شده استفاده کنید.
   ۲- بستگی به بازار دارد.
   ۳- تماس بگیرید.
   موفق باشید

 10. Robin
  آذر ۲ام, ۱۳۹۳ در ۰۰:۵۹ | #17

  با سلام و خسته نباشید
  من دارای۲۵۰۰متر زمین باز هستم وتصمیم دارم۵۰۰۰ مرغ خانگی تخم گذار پرورش
  بدهم الان چند وقته دارم مطالعه می کنم اما چند نکته راهنمایی میخواهم
  برا این تعداد مرغ باید چند مترمربع خانه برااستراحت شبانه درست کنم؟
  بهتر ین وقت برا ریختن جوجه چه وقت ازسال است؟
  هر مرغ در روز به چه مقدار دان احتیاج دارد؟

  Robin IP Address is : 5.124.192.168
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

50 queries in 0٫342 seconds.