بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد.

۱)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-خروس غیر بالغ
۲-خروس با اسپرم غیر طبیعی
۳-کم بودن تعداد خروس‌ها
۴-شرایط بد آب و هوائی
۵-گله پیر
۶-بیماری گله مرغ مادر مربوطه
۷-کمبودهای تغذیه
۸-مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین
۹-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص
۱۰-انگل‌ها
۱۱-بستر ناکافی
۱۲-نورناکافی
۱۳- کاهش دفعات جفتگیری
که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.

۲- تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده دیسک رشد یافته و بلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-انبارکردن طولانی تخم مرغ‌ها
۲-شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری
۳-دود دادن نامناسب
۴-شوک‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوک‌ها در حمل و نقل.
۵-مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها
۶-دمای بالا در اوایل انکوباسیون
۷-گله‌های خیلی جوان – خیلی پیر
۸-بیماری‌های گله مرغ مادر
۹-داروها
۱۰-جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ

۳- تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد:

علل:
۱-انبار کردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب
۲-دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲ انکوباسیون
۳-دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون
۴-دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون
۵-صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل
۶-بیماری‌های گله مادر
۷-گله پیر
۸-اتفاقات در رشد و نمو جنینی
۹-کمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین – ویتامین A – ویتامین E
۱۰-داروها
۱۱-آلودگی
۱۲-رشد و نمو ناکافی

۴- مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-موارد ذکر شده در شماره ۳
۲-کمبود تهویه – افزایش co2
۳-چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت.

۵- مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون
جنین‌ها دارای منقار – ناخن پر می‌باشند.

علل:
۱-دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب
۲-آلودگی
۳-کمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و …
۴- ژن‌های کشنده

۶- مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر.
۲-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها.
۳-دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی.
۴-خنک شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل
۵-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – زمان انکوباسیون – زمان ترانسفر.
۶-کمبودهای تغذیه‌ای.
۷-موقعیت قرارگیری نامناسب جنین.
۸-اتفاقات رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی)
۹-توارث – ژن‌های کشنده و ناهنجاری‌های کروموزومی.
۱۰-دوقلوئی (دوز رده)
۱۱-هچر به مدت زیادی بازمانده باشد.
۱۲-کیفیت پایین پوسته‌ها.
۱۳-بیماری‌ در گله های مادری.

عیب‌یابی – مشکلات اختصاصی

مشکلات اختصاصی
الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ

علل:
۱- چرخش ناکافی
۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.
۳- دمای خیلی پایین در ستر.
۴- دمای خیلی بالا در هچر.
۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
۶- تهویه ناکافی.
۷- بیماری‌های گله مادر.
۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
۹- کمبودهای تغذیه‌ای.

ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.

علل:
۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.
۲)رطوبت پایین در زمان هچ
۳)دمای بالا در زمان هچ .
۴)تهویه ضعیف
۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول
۶)صدمه دیدن در حین انتقال
۷)نگهداری طولانی

ج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زنده

علل:
۱-موارد فوق در بند ب
۲-دود دادن بیش از حد در زمان هچ
۳-چیدن تخم‌ها به صورت وارونه

د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و پر سر و صدا.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های کوچک
۲)تفاوت بین نژادها
۳)دمای بالای ستر.
۴)رطوبت پایین ستر.

و) خروج دیر هنگام جوجه.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های بزرگ
۲)گله‌های مادر پیر
۳)نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها
۴)دمای پایین ستر
۵)رطوبت بسیار بالای ستر
۶)جنین ضعیف

ه) هچ کند و طولانی

علل:
۱)چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار.
۲)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط.
۳)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت.
۴)حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها.
۵)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها.
۶)دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر و هچر.
۷)سیستم تهویه ناکافی سالن.

ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده

علل:
۱)دمای پایین‌ ستر.
۲)رطوبت بالای ستر.
۳)چرخش نادرست.
۴)تخم‌مرغ کهنه.
۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.

و) قطعات پوسته چسبیده به پرها

علل:
۱-رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ – ستر و هچر.
۲-چرخش نادرست
۳-تخم‌مرغ‌های ترک دار و با کیفیت پایین پوسته.

ر) هچ نابالغ – ناف باز و خونی

علت:
۱- بالا بودن زیاد دما در ستر و هچر

ز) جوجه‌های کوچک

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کوچک
۲-رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌مرغ‌ها.
۳-ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر.

ک) ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک

علل:
۱-نوسانات شدید دما در ستر.
۲-دمای پایین در هچر
۳-رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ.
۴-تغذیه ناکافی گله‌مادری.

گ) ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم

علل:
۱-التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های کثیف – ماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ.
۲-دمای پایین‌ ستر.
۳-رطوبت بالای ستر و هچر
۴-تهویه ناکافی

ناهنجاری‌ها

علل:
۱-تکان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه.
۲-انبارکردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.
۴-چرخش ناکافی.
۵-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به صورت وارونه.
۶-بیماری‌های گله مادر.
۷-تهویه ناکافی.

پنجه‌های کج – پاهای فاصله‌دار

علل:
۱-دمای بالا و پایین ستر.
۲-تغذیه ناکافی.
۳-سینی‌های با کف صیقلی در هچری.

بدن لاغر و اندام کوتاه

علل:
۱-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین.
۲-مایکوتوکسین‌ها
۳-دمای بالا ستر در طول روزهای ۱۲-۱

چشم‌های بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها

علل:
۱-دمای بالاتر هچر.
۲-رطوبت پایین در هچر.
۳-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری.
۴-ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی در هچر.
۵-جابجایی شدید هوا در هچر.

انفجاری‌ها

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کثیف – تله تخم‌گذاری کثیف.
۲-تخم مرغ‌های بستر.
۳-گرد و غبار از اشیانه مادر – کولر – حمل و نقل.
۴-تجمع آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق)
۵-پاشیدن – نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها
۶-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبلی.
۷-آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های کثیف و وسایل آلوده.
۸-سینی‌های آلوده ستر.

جنین کوتوله – رشد ناکافی در جوجه‌ها

علل:
۱-آلودگی تخم‌مرغ.
۲-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ.
۳-کمبودهای تغذیه‌های
۴-بیماری‌های گله مادر.
۵-توارث.

جوجه‌های فاقد چشم

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۶٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۱ تا ۶٫

مغز بیرون زده

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۳ تا ۱٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۳ تا ۱٫

زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوک زده

علل:
۱-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن.
۲-وجود پوسته‌های ضخیم.
۳-رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر.
۴-کمبودهای ویتامین.

نوک کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۵
۲-توارث
۳-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسین

بیرون زدگی احشاء

علل:
۱-دمای بسیار بالا در ستر.
۲-توارث.

خونریزی

علل:
۱-پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر.
۲-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.

سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده

علت:
۱-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا گروه B.

بازدید 79,688 | ۳۴۰ نظر
 1. nasr
  تیر ۴ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۲۶ | #1

  سلام
  با تشکر از مطالبتون
  میخاستم بدونم این چرخش درست یعنی چه و تخمها چند ساعت یکبار بچرخند؟

  nasr IP Address is : 178.79.183.52
  • admin
   تیر ۴ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۰۵ | #2

   سلام
   خواهش میکنم دوست عزیز
   چرخش درست یعنی:
   چرخش تخمها با زاویه ی ۴۰ تا ۴۵ درجه
   بدون لرزش و ضربه با سرعت خیلی کم
   رعایت فواصل زمانی مشخص (برای تخم مرغ هر یک ساعت بهترین نتیجه رو داره).
   پاینده باشید

   admin IP Address is : 188.159.140.164
 2. حسن معدنیپور
  تیر ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۱۸ | #3

  باعرض سلام وخسته نباشید.من یک دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک ساختم.برای ازمایش ۳۰ عدد تخم مرغ داخل دستگاه قرار دادم.الان روز پانزدهم است وتمام مراحل از جمله رطوبت ۶۰ الی ۶۵درصدودمای ۳۷/۵درجه وهر ۱/۳۰ گردش تخم مرغهاانجام میگیرد.به نظر خودم نرمال است اما احساس میکنم یه بوی نا مطبوعی از روزنهای تهویه هوا بیرون میاید.چون اولین تجربه من میباشد ایا این بو طبیعی است یا احتمال دیگری میباشد..از راهنمایی شما سپاسگذارم

  حسن معدنیپور IP Address is : 5.116.251.221
  • admin
   تیر ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۱۷ | #4

   سلام
   بوی نامطبوع احتمالآ از آلودگی (مدفوع) باقی مانده از بستر بر تخمهاست، تخمها رو ضدعفونی کردید؟

   admin IP Address is : 188.159.133.196
 3. محمد
  تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۰۱ | #5

  سلام
  اگه تخم مرغ ها بعد از ۲۱ روز کاملا سالم مانده باشند، علتش چیه؟درضمن در همین دوره جوجه هم داشتیم.

  محمد IP Address is : 151.247.161.244
  • admin
   تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۳۶ | #6

   سلام
   نظفه نداشتند دوست عزیز.

   admin IP Address is : 188.159.132.145
 4. افشین
  تیر ۲۸ام, ۱۳۹۲ در ۰۸:۱۱ | #7

  سلام خسته نباشید.من خودم یه دستگاه درست کردم که دما ورطوبت و همه ی موارد دیگه رو به خوبی رعایت کردم. برای امتحان ۵تا تخم داخلش گذاشتم.الان جوجه هام بیست ویک روزشون شده خیلی تخم مرغو تکون میدن ولی اصلا شکستگی توی پوست دیده نمیشه. علت چیه؟یعنی جوجه ها زنده هستن؟چقد منتظر بمونم؟
  اگه جواب بدید ممنون میشم.

  افشین IP Address is : 94.183.74.169
  • admin
   تیر ۲۸ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۰۸ | #8

   سلام آقا افشین
   وقتی تخم تکون میخوره نشان دهنده این هست که جوجه ها زنده هستند، چند ساعت دیگه صبر کنید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.91.102
 5. مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۱۷ | #9

  با عرض سلام خدمت شما وتبریک عیدفطر
  من ۱دونه تخم مرغ نطفه دار رو درون کارتن بیسکوییت همراه با کاسه ای آب درجای گرم گذاشتم دما حدود۳۵ الى ۳۶ درجه بود.روز۱۹ میخواستم تو سبدی بذارمش از ارتفاع ۲۰سانتى افتاد کف سبد ظاهرش سالم بود.روز۲۲پس از ۱۲ساعت تکان خوردن های شدید نوک زد وهرچه منتظرموندم فایده نداشت خودمون جوجه رو خارج کردیم خیلی لاغربود همش میخوابید الا یک ماهی گذشته همچنان لاغره اما خیلی میپره. و قدرت بدنیش خوبه ببخشید اینقدر توضیح دادم.الان یعنی از وقتى دنیا اومده تاحالا مشکل من با غذاخوردنشه باید تو دست بگیرمش غذاروبروی صورتش باشه تابخوره انگارغذا روتشخیص نمیده رهاش کنم الکى عقب عقب میره و به زمین نوک میزنه نمیدونم چرا غذارو نمیشناسه فکرمیکردم مشکل از بینایی اش هست اما دیدم اینطو نیست خیلی هم لاغره البته ۲تاجوجه دیگه تولیدکردم که طبیعین کنار اونام گذاشتم یاد نگرفت کمکم کنین چیکارکنم؟

  فاطمه IP Address is : 5.125.102.24
  • admin
   مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۱۷ | #10

   سلام، ممنون، عید شما هم مبارک
   هر چند ساعت تخم رو میچرخوندید؟ یک مقدار مخلوط سیر، ماست و خرده نان بهش بدید بخوره.

   admin IP Address is : 199.68.218.42
 6. مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۴۵ | #11

  باسلام دوباره
  ببخشید۱سوال دیگه من ۱ مرغ دارم که هیچ وقت کرچ نمیشه از وقتى به تخم(یکى دوسالى هست)اومده هر روز تخم گذاشته که البته بعضی از تخماش لکه های ریز گوشت مانندی توشون پیدا میشه
  ۱٫چیکارکنم تخماش سالم بشن؟
  ۲٫چیکارکنم کرچ بشه؟
  خروس هم نداره فقط همین مرغ رو دارم

  فاطمه IP Address is : 5.125.102.24
  • admin
   مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۲۰ | #12

   با سلام
   لطفآ اینجا رو ملاحظه کنید.

   admin IP Address is : 199.68.218.42
 7. مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۳۲ | #13

  فکرکنم ۴ ..۵ ساعتى بین هردوچرخش طول میکشید
  ممنون از راهنماییتون و وقتى که گذاشتید
  فقط یه چیزی ممکنه یه نوع بیماری داشته باشه؟ تا حالا چنین چیزی مشاهده کردین؟ در مورد مرغم چى چیکار کنم تخمش درست بشه علتش رومیدونید؟ مرسى

  فاطمه IP Address is : 5.125.102.24
  • admin
   مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۲۹ | #14

   خواهش میکنم، احتمالآ مشکل داخلی داره که با سیر و ماست باید حل بشه، تخم رو بعد از چند روز استفاده میکنید؟ کجا نگهداری میکنید؟ سن مرغ چقدر بود؟

   admin IP Address is : 199.68.218.42
   • مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۲۰:۰۲ | #15

    فورأ میذارم یخچال ۲ یاسه روز…۲سال ولی از موقعی که تخم میذاشت بعضى تخماش اینطور بوده خیلى برام عجیب بود.ببخشید اینقدر گیر دادم 

    فاطمه IP Address is : 5.125.18.184
    • admin
     مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۳۷ | #16

     با همچین موردی برخورد نکردم تا حالا.

     admin IP Address is : 199.68.218.30
 8. گلستان92
  شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۳۶ | #17

  سلام جوجه های بلدرچین پس از ۳ روز حالت خیسی دارن
  از استان گلستان گرگان

  گلستان92 IP Address is : 2.181.96.53
  • admin
   شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۰۰:۱۴ | #18

   سلام
   چسبنده هستند؟ در همین صفحه توضیح داده شده است.

   ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده

   علل:
   ۱)دمای پایین‌ ستر.
   ۲)رطوبت بالای ستر.
   ۳)چرخش نادرست.
   ۴)تخم‌مرغ کهنه.
   ۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.

   admin IP Address is : 188.158.94.41
 9. مهدی
  شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۰۰ | #19

  سلام
  آقای دارابی دمای ماشین من ۳۶٫۵ تا ۳۷٫۷ هست.رطوبت هم دقیقا مابین ۶۰تا۷۰ هست.
  به نظرتون چه مشکلاتی خواهم داشت؟؟
  البته هنوز تخم مرغ گذاشتمآ.
  متشکر

  مهدی IP Address is : 199.68.218.145
  • admin
   شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۲۵ | #20

   با سلام
   مقادیر دما و رطوبت رو اینجا ملاحظه کنید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 69.22.184.120
 10. مهدي
  مهر ۱ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۱۹ | #21

  admin :

  با سلام
  مقادیر دما و رطوبت رو اینجا ملاحظه کنید.
  موفق باشید

  با‏ ‏سلام
  اقای‏ ‏دارابی‏ ‏اونا‏ ‏رو‏ ‏میدونم
  ولی‏ ‏من‏ ‏تا‏ ‏این‏ ‏حد‏ ‏میتونم‏ ‏تنظیم‏ ‏کنم
  فقط‏ ‏میخوام‏ ‏بدونم‏ ‏جواب‏ ‏میکیرم‏ ‏یا‏ ‏نه؟

  مهدي IP Address is : 2.187.42.22
  • admin
   مهر ۱ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۰۲ | #22

   سلام
   هر چقدر از شرایط استاندارد فاصله بگیرید به همان میزان راندمان جوجه کشی پایین خواهد آمد، نمیشه جواب قطعی داد.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 69.22.184.120
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

52 queries in 0٫479 seconds.