بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد.

۱)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-خروس غیر بالغ
۲-خروس با اسپرم غیر طبیعی
۳-کم بودن تعداد خروس‌ها
۴-شرایط بد آب و هوائی
۵-گله پیر
۶-بیماری گله مرغ مادر مربوطه
۷-کمبودهای تغذیه
۸-مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین
۹-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص
۱۰-انگل‌ها
۱۱-بستر ناکافی
۱۲-نورناکافی
۱۳- کاهش دفعات جفتگیری
که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.

۲- تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده دیسک رشد یافته و بلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-انبارکردن طولانی تخم مرغ‌ها
۲-شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری
۳-دود دادن نامناسب
۴-شوک‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوک‌ها در حمل و نقل.
۵-مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها
۶-دمای بالا در اوایل انکوباسیون
۷-گله‌های خیلی جوان – خیلی پیر
۸-بیماری‌های گله مرغ مادر
۹-داروها
۱۰-جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ

۳- تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد:

علل:
۱-انبار کردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب
۲-دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲ انکوباسیون
۳-دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون
۴-دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون
۵-صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل
۶-بیماری‌های گله مادر
۷-گله پیر
۸-اتفاقات در رشد و نمو جنینی
۹-کمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین – ویتامین A – ویتامین E
۱۰-داروها
۱۱-آلودگی
۱۲-رشد و نمو ناکافی

۴- مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-موارد ذکر شده در شماره ۳
۲-کمبود تهویه – افزایش co2
۳-چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت.

۵- مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون
جنین‌ها دارای منقار – ناخن پر می‌باشند.

علل:
۱-دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب
۲-آلودگی
۳-کمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و …
۴- ژن‌های کشنده

۶- مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر.
۲-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها.
۳-دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی.
۴-خنک شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل
۵-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – زمان انکوباسیون – زمان ترانسفر.
۶-کمبودهای تغذیه‌ای.
۷-موقعیت قرارگیری نامناسب جنین.
۸-اتفاقات رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی)
۹-توارث – ژن‌های کشنده و ناهنجاری‌های کروموزومی.
۱۰-دوقلوئی (دوز رده)
۱۱-هچر به مدت زیادی بازمانده باشد.
۱۲-کیفیت پایین پوسته‌ها.
۱۳-بیماری‌ در گله های مادری.

عیب‌یابی – مشکلات اختصاصی

مشکلات اختصاصی
الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ

علل:
۱- چرخش ناکافی
۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.
۳- دمای خیلی پایین در ستر.
۴- دمای خیلی بالا در هچر.
۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
۶- تهویه ناکافی.
۷- بیماری‌های گله مادر.
۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
۹- کمبودهای تغذیه‌ای.

ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.

علل:
۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.
۲)رطوبت پایین در زمان هچ
۳)دمای بالا در زمان هچ .
۴)تهویه ضعیف
۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول
۶)صدمه دیدن در حین انتقال
۷)نگهداری طولانی

ج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زنده

علل:
۱-موارد فوق در بند ب
۲-دود دادن بیش از حد در زمان هچ
۳-چیدن تخم‌ها به صورت وارونه

د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و پر سر و صدا.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های کوچک
۲)تفاوت بین نژادها
۳)دمای بالای ستر.
۴)رطوبت پایین ستر.

و) خروج دیر هنگام جوجه.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های بزرگ
۲)گله‌های مادر پیر
۳)نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها
۴)دمای پایین ستر
۵)رطوبت بسیار بالای ستر
۶)جنین ضعیف

ه) هچ کند و طولانی

علل:
۱)چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار.
۲)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط.
۳)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت.
۴)حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها.
۵)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها.
۶)دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر و هچر.
۷)سیستم تهویه ناکافی سالن.

ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده

علل:
۱)دمای پایین‌ ستر.
۲)رطوبت بالای ستر.
۳)چرخش نادرست.
۴)تخم‌مرغ کهنه.
۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.

و) قطعات پوسته چسبیده به پرها

علل:
۱-رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ – ستر و هچر.
۲-چرخش نادرست
۳-تخم‌مرغ‌های ترک دار و با کیفیت پایین پوسته.

ر) هچ نابالغ – ناف باز و خونی

علت:
۱- بالا بودن زیاد دما در ستر و هچر

ز) جوجه‌های کوچک

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کوچک
۲-رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌مرغ‌ها.
۳-ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر.

ک) ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک

علل:
۱-نوسانات شدید دما در ستر.
۲-دمای پایین در هچر
۳-رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ.
۴-تغذیه ناکافی گله‌مادری.

گ) ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم

علل:
۱-التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های کثیف – ماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ.
۲-دمای پایین‌ ستر.
۳-رطوبت بالای ستر و هچر
۴-تهویه ناکافی

ناهنجاری‌ها

علل:
۱-تکان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه.
۲-انبارکردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.
۴-چرخش ناکافی.
۵-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به صورت وارونه.
۶-بیماری‌های گله مادر.
۷-تهویه ناکافی.

پنجه‌های کج – پاهای فاصله‌دار

علل:
۱-دمای بالا و پایین ستر.
۲-تغذیه ناکافی.
۳-سینی‌های با کف صیقلی در هچری.

بدن لاغر و اندام کوتاه

علل:
۱-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین.
۲-مایکوتوکسین‌ها
۳-دمای بالا ستر در طول روزهای ۱۲-۱

چشم‌های بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها

علل:
۱-دمای بالاتر هچر.
۲-رطوبت پایین در هچر.
۳-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری.
۴-ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی در هچر.
۵-جابجایی شدید هوا در هچر.

انفجاری‌ها

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کثیف – تله تخم‌گذاری کثیف.
۲-تخم مرغ‌های بستر.
۳-گرد و غبار از اشیانه مادر – کولر – حمل و نقل.
۴-تجمع آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق)
۵-پاشیدن – نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها
۶-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبلی.
۷-آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های کثیف و وسایل آلوده.
۸-سینی‌های آلوده ستر.

جنین کوتوله – رشد ناکافی در جوجه‌ها

علل:
۱-آلودگی تخم‌مرغ.
۲-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ.
۳-کمبودهای تغذیه‌های
۴-بیماری‌های گله مادر.
۵-توارث.

جوجه‌های فاقد چشم

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۶٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۱ تا ۶٫

مغز بیرون زده

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۳ تا ۱٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۳ تا ۱٫

زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوک زده

علل:
۱-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن.
۲-وجود پوسته‌های ضخیم.
۳-رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر.
۴-کمبودهای ویتامین.

نوک کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۵
۲-توارث
۳-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسین

بیرون زدگی احشاء

علل:
۱-دمای بسیار بالا در ستر.
۲-توارث.

خونریزی

علل:
۱-پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر.
۲-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.

سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده

علت:
۱-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا گروه B.

بازدید 79,689 | ۳۴۰ نظر
 1. محمدرضا
  فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۳۶ | #1

  سلام
  من بتازگی یک دستگاه جوجه کشی ۱۴۴ تایی(چهار طبقه) خریدم و ۶۰ تخم مرغ در دو طبقه وسط قرار دادم که از این ۶۰ تخم مرغ تنها ۶ تخم مرغ جوجه شد و بیشتر تخم مرغ ها رو که شکوندیم جوجه کامل بودن و متاسفانه نتونسته بودن از تخم مرغ بیرون بیان،حتی بعضی هاشون انقدر به پوسته فشار اورده بودن که گردنشون باد کرده بود؛علتش چیه؟
  دما ۱۸ روز اول بین ۳۷٫۴ تا ۳۷٫۸ و رطوبت بین ۶۰ تا ۶۵ که بیشتر اوقات ۶۳ بود ۳ روز اخر هم یعنی اخر روز هیجدهم و اول روز نوزدهم که تخم مرغها رو به سبد انتقال دادم،دما بین ۳۶٫۹ تا ۳۷٫۳ و رطوبت هم بین ۷۰ الی ۷۵ بود که اینطوری شد.
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  محمدرضا IP Address is : 151.247.172.42
  • admin
   فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۳۶ | #2

   سلام، دستگاه ساخت چه شرکتی هست؟
   لطفآ این موارد رو بررسی کنید:
   الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ

   علل:
   ۱- چرخش ناکافی
   ۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.
   ۳- دمای خیلی پایین در ستر.
   ۴- دمای خیلی بالا در هچر.
   ۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
   ۶- تهویه ناکافی.
   ۷- بیماری‌های گله مادر.
   ۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
   ۹- کمبودهای تغذیه‌ای.

   ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.

   علل:
   ۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.
   ۲)رطوبت پایین در زمان هچ
   ۳)دمای بالا در زمان هچ .
   ۴)تهویه ضعیف
   ۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول
   ۶)صدمه دیدن در حین انتقال
   ۷)نگهداری طولانی

   admin IP Address is : 188.158.89.254
 2. محمدرضا
  فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۳۳ | #3

  admin :

  سلام، دستگاه ساخت چه شرکتی هست؟
  لطفآ این موارد رو بررسی کنید:
  الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ
  علل:
  ۱- چرخش ناکافی
  ۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.
  ۳- دمای خیلی پایین در ستر.
  ۴- دمای خیلی بالا در هچر.
  ۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
  ۶- تهویه ناکافی.
  ۷- بیماری‌های گله مادر.
  ۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
  ۹- کمبودهای تغذیه‌ای.
  ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.
  علل:
  ۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.
  ۲)رطوبت پایین در زمان هچ
  ۳)دمای بالا در زمان هچ .
  ۴)تهویه ضعیف
  ۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول
  ۶)صدمه دیدن در حین انتقال
  ۷)نگهداری طولانی

  ممنون از پاسختون
  دستگاه دستسازه و علتش هم به احتمال زیاد رطوبت پایین در زمان هچ بوده،چون ۳ روز اخر در دستگاه رو زیاد باز کردم تا جوجه ها رو بردارم از بالا نیوفتن رو زمین.

  محمدرضا IP Address is : 151.247.242.122
  • admin
   فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۴۴ | #4

   خواهش میکنم

   admin IP Address is : 188.158.89.254
 3. مهدی 1
  اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۲۸ | #5

  با سلام.
  آقای دارابی در مورد دستگاه های دیجیتال شایعاتی شنیدم، گفتن زیر ۱۰۰۰ تا جوابگو نیست و درصد خروجی خیلی پایینی دارن!!! آیا این شایعات صحت دارن؟ پیشنهاد شما برای خرید دستگاه جوجه کشی و مدل اون رو ذکر بفرمایید.
  متشکرم

  مهدی 1 IP Address is : 79.175.182.81
  • admin
   اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۴۲ | #6

   سلام
   یعنی بالای ۱۰۰۰ تا باید دستگاه آنالوگ باشه؟! متوجه نشدم!! لطفآ منبع شایعه رو هم قید کنید.
   ظرفیت دستگاه مورد نیازتون رو بفرمایید.

   admin IP Address is : 188.159.137.16
 4. مهدی 1
  اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۵۲ | #7

  عذر می خوام، بد بیان کردم.
  منظورم دستگاه دیجیتال بود(زیر ۱۰۰۰ تا جوجه ظرفیت خوب جواب نمیده)، منبعشون کسایی هستن که خودشون دستگاه دست ساز دارن و خوب ازش جواب گرفتن،البته توی شمال بودن، نمیدونم دستگاه هاشون در جایی که به اندازه شمال رطوبت نداره جواب بده یا نه!!!
  ظرفیت مورد نظر بنده هم ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ که توی بعضی سایت ها موجوده، قیمتشون حدود ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان هستش با ظرفیت ۱۸۴۸ تا تخم مرغ( شرکت … و شرکت …).
  بازم متشکرم.

  مهدی 1 IP Address is : 79.175.182.81
  • admin
   اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۴۱ | #8

   خواهش میکنم آقا مهدی
   منظورتون دستگاه های دیجیتال با برد های طراحی متفرقه و شخصی هست، بله اکثر اونها دچار مشکل میشه و اصطلاحآ هنگ میکنه، اما دستگاههایی که در ساخت اونها از لوازم اندازه گیری و قطعات دیجیتال ساخت کارخانه های معتبر (نه بردهای طراحی شده ی متفرقه و ناقص) استفاده میشه قطعآ دچار مشکل نمیشه و با هر ظرفیتی راندمان بالایی دارد، البته شرکتهایی که نام بردید، از بردهای طراحی خودشون یا بردهای ترکیبی استفاده میکنند که بعضآ دچار مشکل میشوند، لازم به ذکر هست که برای طراحی و ساخت یک دستگاه جوجه کشی به چند متخصص در زمینه ی الکترونیک، برنامه نویسی، برق و مکانیک مورد نیاز هست به عبارتی برای طراحی یک برد کنترل دستگاه جوجه کشی مطلوب همکاری نزدیک یک متخصص الکترونیک و برنامه نویس کامپیوتر لازم هست که متاسفانه این مهم رعایت نشده و نمیشود و صرفآ از برنامه های آماده موجود در اینترنت برای پروگرام کردن آی سی ها و سنسورهای ارزانقیمت زیر ۱۰ هزار تومان استفاده کرده و ادعای ساخت بهترین و علمی ترین و …. ماشین جوجه کشی ایران !!!! رو دارند که البته مصرف کننده بعد از خرید و چند بار جوجه کشی با راندمان بسیار پایین و عدم پاسخگویی شرکت عرضه کننده شخصآ نسبت به رفع نقص و تعویض بردها و کنترل ها با نمونه های معتبر اقدام کرده و عملآ جز محفظه چیز دیگه ای از دستگاه ساخت شرکت های …. مورد استفاده قرار نمیگیره.
   پاینده باشید دوست عزیز

   admin IP Address is : 188.159.137.16
 5. مهدی 1
  اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۸:۱۳ | #9

  با سلام مجدد.
  آقا خیلی لطف کردین، خدا خیرت بده، دقیقاً حق باشماست، بازم از راهنمایی های بسیار مفیدتون متشکرم.
  در پناه حق پیروز باشید.

  مهدی 1 IP Address is : 79.175.148.118
  • admin
   اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۰۳ | #10

   سلام
   خواهش میکنم آقا مهدی، پاینده باشید.

   admin IP Address is : 188.159.137.16
 6. ایمان
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۱:۱۱ | #11

  سلام
  مهندس جان جوجه های بوقلمون روز ۲۸ به پوسته نوک میزنن ولی وقتی تخم سوراخ کوچکی میشه مایع زرد رنگی از سوراخ بیرون میاد و سوراخ و میپوشونه که باعث باز نشدن تخم میشه این تخمهارو داخل چند دستگاه مختلف امتحان کردم همین حالت پیش میاد لطفا” راهنمائی کنید ممنون

  ایمان IP Address is : 85.185.75.146
  • admin
   اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۳۸ | #12

   سلام
   تخمها کهنه نیستند؟ رطوبت رو چند تنظیم کردید؟

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 7. ایمان
  اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۵۳ | #13

  رطوبت بین ۵۵-۶۰ تخمها تازه هستند

  ایمان IP Address is : 85.185.75.146
 8. حمید
  خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۱۹ | #14

  سلام من یک دستگاه ۴۸ تایی کاکس ماشین دارم الان سه روزه تخمگذاری کردم دما روی
  ۷/۳۷ است ولی رطوبت از ۷۲% کم نمیشه اب هم داخل دستگاه کم است من بندر عباس زندگی میکنم راه حل برای پایین اوردن رطوبت چیست ممنون

  حمید IP Address is : 91.99.194.206
  • admin
   خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۱۲ | #15

   سلام آقا حمید
   باید رطوبت محیط رو کاهش بدید دوست عزیز
   موفق باشید

   admin IP Address is : 37.59.76.136
 9. shopin
  خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۱۷ | #16

  سلام .خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون.
  من یک دستگاه جوجه کشی تهیه کردم و به طور همزمان ۱۹۰ تخم بلدرچین و۳۵ تخممرغ گذاشتم.میخواستم بدونم موقع بیرون اومدن مشکلی واسه هم پیش نمی یارن منظورم موقع هچره؟
  در ضمن الان تقریبا ۱۰ روز گذشته ودستگاه خیلی بوی بدی گرفته علتش چیه ؟فکر می کنید مشکلی واسه تخم ها پیش اومده؟

  shopin IP Address is : 2.180.126.161
  • admin
   خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۲ در ۱۸:۲۵ | #17

   سلام
   نباید تخم پرندگان مختلف رو همزمان داخل دستگاه قرار بدید، بوی بد به علت شکستگی تخم یا بوی ناشی از کثیف بودن تخمها باشه.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.94.23
 10. رضا
  خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۲۰ | #18

  سلام خدمت شما
  میخوام ببینم نظراون در مورد دستگاه جوجه کشی مینی کاکس چیه؟ چون میخواستم از روی کنجکاوی و علاقه یه دونه بخرم.اگه نظرتون منفیه یه دستگاه در همین مقیاس معرفی کنید

  رضا IP Address is : 46.100.242.8
  • admin
   خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۴۱ | #19

   سلام آقا رضا
   دارای لوازم اندازه گیری آنالوگ هست و تامین رطوبت با ظرف آب (پایه های دستگاه)، نظر دیگه ای ندارم دوست عزیز، دستگاه درجه ی یک با این مقیاس رو اینجا ببینید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 88.150.210.55
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

50 queries in 0٫384 seconds.