بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد.

۱)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-خروس غیر بالغ
۲-خروس با اسپرم غیر طبیعی
۳-کم بودن تعداد خروس‌ها
۴-شرایط بد آب و هوائی
۵-گله پیر
۶-بیماری گله مرغ مادر مربوطه
۷-کمبودهای تغذیه
۸-مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین
۹-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص
۱۰-انگل‌ها
۱۱-بستر ناکافی
۱۲-نورناکافی
۱۳- کاهش دفعات جفتگیری
که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.

۲- تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده دیسک رشد یافته و بلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-انبارکردن طولانی تخم مرغ‌ها
۲-شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری
۳-دود دادن نامناسب
۴-شوک‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوک‌ها در حمل و نقل.
۵-مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها
۶-دمای بالا در اوایل انکوباسیون
۷-گله‌های خیلی جوان – خیلی پیر
۸-بیماری‌های گله مرغ مادر
۹-داروها
۱۰-جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ

۳- تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد:

علل:
۱-انبار کردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب
۲-دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲ انکوباسیون
۳-دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون
۴-دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون
۵-صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل
۶-بیماری‌های گله مادر
۷-گله پیر
۸-اتفاقات در رشد و نمو جنینی
۹-کمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین – ویتامین A – ویتامین E
۱۰-داروها
۱۱-آلودگی
۱۲-رشد و نمو ناکافی

۴- مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-موارد ذکر شده در شماره ۳
۲-کمبود تهویه – افزایش co2
۳-چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت.

۵- مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون
جنین‌ها دارای منقار – ناخن پر می‌باشند.

علل:
۱-دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب
۲-آلودگی
۳-کمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و …
۴- ژن‌های کشنده

۶- مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر.
۲-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها.
۳-دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی.
۴-خنک شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل
۵-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – زمان انکوباسیون – زمان ترانسفر.
۶-کمبودهای تغذیه‌ای.
۷-موقعیت قرارگیری نامناسب جنین.
۸-اتفاقات رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی)
۹-توارث – ژن‌های کشنده و ناهنجاری‌های کروموزومی.
۱۰-دوقلوئی (دوز رده)
۱۱-هچر به مدت زیادی بازمانده باشد.
۱۲-کیفیت پایین پوسته‌ها.
۱۳-بیماری‌ در گله های مادری.

عیب‌یابی – مشکلات اختصاصی

مشکلات اختصاصی
الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ

علل:
۱- چرخش ناکافی
۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.
۳- دمای خیلی پایین در ستر.
۴- دمای خیلی بالا در هچر.
۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
۶- تهویه ناکافی.
۷- بیماری‌های گله مادر.
۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
۹- کمبودهای تغذیه‌ای.

ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.

علل:
۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.
۲)رطوبت پایین در زمان هچ
۳)دمای بالا در زمان هچ .
۴)تهویه ضعیف
۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول
۶)صدمه دیدن در حین انتقال
۷)نگهداری طولانی

ج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زنده

علل:
۱-موارد فوق در بند ب
۲-دود دادن بیش از حد در زمان هچ
۳-چیدن تخم‌ها به صورت وارونه

د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و پر سر و صدا.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های کوچک
۲)تفاوت بین نژادها
۳)دمای بالای ستر.
۴)رطوبت پایین ستر.

و) خروج دیر هنگام جوجه.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های بزرگ
۲)گله‌های مادر پیر
۳)نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها
۴)دمای پایین ستر
۵)رطوبت بسیار بالای ستر
۶)جنین ضعیف

ه) هچ کند و طولانی

علل:
۱)چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار.
۲)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط.
۳)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت.
۴)حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها.
۵)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها.
۶)دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر و هچر.
۷)سیستم تهویه ناکافی سالن.

ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده

علل:
۱)دمای پایین‌ ستر.
۲)رطوبت بالای ستر.
۳)چرخش نادرست.
۴)تخم‌مرغ کهنه.
۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.

و) قطعات پوسته چسبیده به پرها

علل:
۱-رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ – ستر و هچر.
۲-چرخش نادرست
۳-تخم‌مرغ‌های ترک دار و با کیفیت پایین پوسته.

ر) هچ نابالغ – ناف باز و خونی

علت:
۱- بالا بودن زیاد دما در ستر و هچر

ز) جوجه‌های کوچک

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کوچک
۲-رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌مرغ‌ها.
۳-ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر.

ک) ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک

علل:
۱-نوسانات شدید دما در ستر.
۲-دمای پایین در هچر
۳-رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ.
۴-تغذیه ناکافی گله‌مادری.

گ) ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم

علل:
۱-التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های کثیف – ماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ.
۲-دمای پایین‌ ستر.
۳-رطوبت بالای ستر و هچر
۴-تهویه ناکافی

ناهنجاری‌ها

علل:
۱-تکان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه.
۲-انبارکردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.
۴-چرخش ناکافی.
۵-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به صورت وارونه.
۶-بیماری‌های گله مادر.
۷-تهویه ناکافی.

پنجه‌های کج – پاهای فاصله‌دار

علل:
۱-دمای بالا و پایین ستر.
۲-تغذیه ناکافی.
۳-سینی‌های با کف صیقلی در هچری.

بدن لاغر و اندام کوتاه

علل:
۱-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین.
۲-مایکوتوکسین‌ها
۳-دمای بالا ستر در طول روزهای ۱۲-۱

چشم‌های بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها

علل:
۱-دمای بالاتر هچر.
۲-رطوبت پایین در هچر.
۳-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری.
۴-ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی در هچر.
۵-جابجایی شدید هوا در هچر.

انفجاری‌ها

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کثیف – تله تخم‌گذاری کثیف.
۲-تخم مرغ‌های بستر.
۳-گرد و غبار از اشیانه مادر – کولر – حمل و نقل.
۴-تجمع آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق)
۵-پاشیدن – نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها
۶-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبلی.
۷-آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های کثیف و وسایل آلوده.
۸-سینی‌های آلوده ستر.

جنین کوتوله – رشد ناکافی در جوجه‌ها

علل:
۱-آلودگی تخم‌مرغ.
۲-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ.
۳-کمبودهای تغذیه‌های
۴-بیماری‌های گله مادر.
۵-توارث.

جوجه‌های فاقد چشم

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۶٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۱ تا ۶٫

مغز بیرون زده

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۳ تا ۱٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۳ تا ۱٫

زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوک زده

علل:
۱-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن.
۲-وجود پوسته‌های ضخیم.
۳-رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر.
۴-کمبودهای ویتامین.

نوک کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۵
۲-توارث
۳-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسین

بیرون زدگی احشاء

علل:
۱-دمای بسیار بالا در ستر.
۲-توارث.

خونریزی

علل:
۱-پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر.
۲-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.

سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده

علت:
۱-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا گروه B.

بازدید 62,853 | ۳۴۰ نظر
 1. محمد جواد
  خرداد ۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۳ | #1

  امروز جوجه من ساعت پنج و نیم صبح باز شد ولی راه نمیره مشکل کحاست؟

  محمد جواد IP Address is : 46.224.165.138
  • admin
   خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۸:۲۰ | #2

   سلام
   الان در چه حالی هست؟

 2. دی ۲۸ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۲۳ | #3

  درود بر شما خسته نباشید.
  یه مشکل به شرح زیر داشتم:
  الان بار دوممه که با یه دستگاه جوجه کشی خانگی تمام اتومات جوجه کشی میکنم.بار اول از ۴۰تا تخم مرغ۲۷تاش یه جوجه تبدیل شد.تقریبا راضی بودم.
  ولی بار دوم که الان در مرحله هچ هستم،از۹۰تا با اعتصاب بی نطفه ها ۷۵تاش موند.از اون ۷۵تا روز ۲۲وم ۲۵تاش به دنیا اومد.روز ۲۳ومم۱۵تاش
  الان که روز ۲۴م هست مابقی تخم هارو که شکستم همشون نک.پر.ناخن و…داشتن ولی هچ نشده بودن.سری اولم دقیقا همین مشکل پیش اومد.

  دستگاه داخل یه اتاق خلوط که روزی یه بار هوای کل اتاقو تخلیه میکنم.دما و رطوبت دستگاهم طبق استاندارد های ستری و هچری هستش.در زمان هچ تقریبا هر ۸ساعت یه بار در دستگاهو باز میکردم و سریعا جوجه هارو بیرون میاوردم(در عرض ۲دقیقه.دما و رطوبت دستگاهم زیاد افت نمیکرد)
  چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ممنون میشم نظر شما رو بدونم.

  آکام IP Address is : 2.185.247.46
 3. هومن
  بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۰۹:۳۹ | #4

  با سلام ببخشید دستگاه جوجه کشی من بعضی وقتا موقع چرخاندن تخم ها گیر میکنه و نمیچرخونه تخم ها رو میشه راهنماییم کنید یا اگر وسیله ای لازمه عوض کنم براش بگیرم ادرس یا شماره تماسی به من بدین با تشکر

  هومن IP Address is : 5.113.209.173
  • admin
   مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۰۷:۱۳ | #5

   سلام
   موتور رو بررسی کنید

 4. Alikarami
  بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۲۳:۵۰ | #6

  سلام خسته نباشید دمای دستگاه جوجه کشی بالاپایین میشه ازچی

  Alikarami IP Address is : 5.115.58.219
  • admin
   مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۰۷:۰۱ | #7

   سلام
   اگر تازه این مشکل بوجود آمده لوازم اندازه گیری و کنترل رو بررسی کنید و اگر دستگاه از ابتدا این مشکل رو داره توان المنتها رو مورد بررسی قرار بدید

 5. saeid
  اسفند ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۷:۱۱ | #8

  سلام
  بنده دستگاهی از شرکت گروه صنعتی اسکندری دارم با ستر وهچر همزمان هست و با ظرفیت ۶۰۰تایی مرغ و تخم غاز ۲۰۰تایی که اگر روی کف دستگاه هم تخم بزارم حدودا ۲۵۰تخم غاز جا میگیره برد دستگاه jdr900 هست سوال من این هست که تخمهای غاز هنگام هچر و در اومدن از تخم به شدت به پوسته چسبیده هستند و انگار که مواد مذاب زرد رنگی روش ریختن که اصلا نمیتونه از تخم در بیاد به خصوص قسمت سوراخ شده و نوکش که خیلی خشک و چسبنده هستند با ۲۰۰ تخم فقط ۵۰تا تخم در اومدن اونم بیشترش با پرهای چسبیده و کنده شده و بد فرم هستن و تعداد کمی با پرهای سالم به دنیا امدند همزمان تخم مرغ هم داخل دستگاه بود که اکثرا راحت و بدون مشکل خاصی در اومدن اما تخم غاز تلفات زیادی داره و خیلی کم ۱۰۰درصد سالم و پرهای نرم و صاف و سالم درمیان
  دما دستگاه در ستر ۳۷.۷ و رطوبت۶۰درصد و در هچر دما ۳۷.۵ و روطوبت ۷۵ تا ۸۰ درصد
  در ضمن هر شب تخمها را از دستگاه بیرون میارم و روشون با اسپره اب نیمه گرم میپاشم روش و بعد یک ربع دوباره داخل دستگاه میزارم سمت راست پایین دستگاه دریچه روطوبت اولترا سونیک وصله و سمت چپ پایین دستگاه دریچه هوا و تهویه دستگاه هم در وسط و پایین دستگاه قرار داره و سیستم تهویه رطوبت و هوا را به پشت دستگاه میکشه و از طریق ۵ دریچه ای که از پایین تا بالا قرار داره (و عرضشم حدود ۲ تا ۳ سانتیمتر ست) روطوبت و هوا به تخمها میخوره.
  ایا احتمال دارد که چون از طریق اون دریچه هایی که هوا و رطوبت مستقیم به تخمها برخورد میکنه باعث خشک شدن و چسبیدن پرها به پوسته میشه بطوری که از تخمها نمیتونه بیرون بیاد ?تازه اگر هم از تخم بیرون بیاد با پرهای کم و کنده شده هستن بطوریکه انگار اونارو اب کشیدی!
  ایا بیرون اوردن هر روزه تخمها و اسپره اون برای تخم غاز ضرر داره?
  علت چسبیدن و خشکی شدید چی هست?
  ممنون از شما لطفا راهنمایی بفرمایید

  saeid IP Address is : 5.236.78.216
  • admin
   مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۰۶:۴۱ | #9

   سلام
   با پشتیبانی کارگاه سازنده تماس بگیرید ضمن اینکه دستگاههایی خیلی خوبی تولید نمیکنند.
   موفق باشید

 6. اسفند ۷ام, ۱۳۹۶ در ۱۵:۱۵ | #10

  سلام من دستگاه جوجه کشی دست ساز درست کردم و تا روز هجدهم همه چیش تشکیل شده بود ولی الان روزه ۲۲ است ولی هنوز در نیومدن لطفا کمکم کنید

  امیر IP Address is : 188.209.39.159
 7. کوروش
  اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۶ در ۰۹:۲۸ | #11

  باسلام.چنانچه در کندلینگ(نوربینی) درصد بی نطفه و۳-۰ حدود ۳ درصد باشد ولی درصد هچ ۸۵درصد باشد ودر بررسی انجام شده بر روی تخم مرغهای هچ نشده درصد ۳-۰ و ۲۱-۱۹ بالا باشد دلیل چیست . متشکر وممنون

  کوروش IP Address is : 77.42.16.76
 8. بهرام
  اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۶:۴۱ | #12

  با سلام

  خیلی ممنون از سایت خوبتان .بنده دستگاه آرکام ۲۴ عددی دارم ، اولین سری ۲۲ عدد تخم مرغ (تخم از مرغ های پرورشی خودمان)گذاشتم که حدوداً ۹۰% راندمان داشت . برای دومین سری ۸ عدد تخم زینتی (از یه شخصی خریدم که از شهرستان با اتوبوس به تهران برام فرستاد ) و ۱۶ تا از تخم مرغ های قبلی گذاشتم.
  در روز ۶ ام نور بینی انجام دادم . تمام ۱۶ تا تخم مرغ های خودم دارای نطفه رشد کرده بودند اما از ۸ تا تخم مرغ های زینتی ۶ تا که اصلاً رشد نطفه نداشتند که احتمالاً باید از دستگاه بردارم و در ۲ تای بعدی، نطفه رشد کرده اما به نظر می رسه که جنین به پوسته تخم چسبیده است،
  لطفاً راهنمایی نمایید.

  بهرام IP Address is : 95.82.58.74
  • admin
   مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۰۶:۳۱ | #13

   سلام
   خواهش میکنم
   در خرید تخم باید دقت کنید، کلاهبرداری در این مورد بسیار زیاد هست

 9. رصا
  فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۲ | #14

  سلام رضا هستم روز۲۷ اسفند ۹۶ تعداد ۲۴ عدد تخم مرغ در دستگاه گذاشتم امروز پس از ۲۰ روز یکی را شکندم جنین سالم ولی در کیسه آب غرق آب وزرده اصلا جذب نشد آیا برای نجات جنینها راهی وجود دارد لطفا مرا راهنمای فرماید

  رصا IP Address is : 188.166.101.155
 10. Reza
  اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۷ در ۰۹:۵۹ | #15

  سلام.خسته نباشیدخدمت مدیرمحترم سایت
  من میخواستم جوجه کشی بادستگاه روانجام بدم خانواده باهام مخالفت میکنن میگن که درامدش پایین وازاین جورچیزها.به نظرشمامن این کارروشروع کنم یانه.خودم که علاقه زیادی دارم ولی موندم که شروع کنم یانه.لطفاراهنماییم کنین.باتشکر

  Reza IP Address is : 5.121.98.32
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

45 queries in 0٫327 seconds.