بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد.

۱)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-خروس غیر بالغ
۲-خروس با اسپرم غیر طبیعی
۳-کم بودن تعداد خروس‌ها
۴-شرایط بد آب و هوائی
۵-گله پیر
۶-بیماری گله مرغ مادر مربوطه
۷-کمبودهای تغذیه
۸-مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین
۹-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص
۱۰-انگل‌ها
۱۱-بستر ناکافی
۱۲-نورناکافی
۱۳- کاهش دفعات جفتگیری
که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.

۲- تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده دیسک رشد یافته و بلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.

علل:
۱-انبارکردن طولانی تخم مرغ‌ها
۲-شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری
۳-دود دادن نامناسب
۴-شوک‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوک‌ها در حمل و نقل.
۵-مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها
۶-دمای بالا در اوایل انکوباسیون
۷-گله‌های خیلی جوان – خیلی پیر
۸-بیماری‌های گله مرغ مادر
۹-داروها
۱۰-جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ

۳- تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد:

علل:
۱-انبار کردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب
۲-دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲ انکوباسیون
۳-دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون
۴-دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون
۵-صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل
۶-بیماری‌های گله مادر
۷-گله پیر
۸-اتفاقات در رشد و نمو جنینی
۹-کمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین – ویتامین A – ویتامین E
۱۰-داروها
۱۱-آلودگی
۱۲-رشد و نمو ناکافی

۴- مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-موارد ذکر شده در شماره ۳
۲-کمبود تهویه – افزایش co2
۳-چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت.

۵- مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون
جنین‌ها دارای منقار – ناخن پر می‌باشند.

علل:
۱-دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب
۲-آلودگی
۳-کمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و …
۴- ژن‌های کشنده

۶- مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیون

علل:
۱-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر.
۲-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها.
۳-دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی.
۴-خنک شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل
۵-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – زمان انکوباسیون – زمان ترانسفر.
۶-کمبودهای تغذیه‌ای.
۷-موقعیت قرارگیری نامناسب جنین.
۸-اتفاقات رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی)
۹-توارث – ژن‌های کشنده و ناهنجاری‌های کروموزومی.
۱۰-دوقلوئی (دوز رده)
۱۱-هچر به مدت زیادی بازمانده باشد.
۱۲-کیفیت پایین پوسته‌ها.
۱۳-بیماری‌ در گله های مادری.

عیب‌یابی – مشکلات اختصاصی

مشکلات اختصاصی
الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ

علل:
۱- چرخش ناکافی
۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.
۳- دمای خیلی پایین در ستر.
۴- دمای خیلی بالا در هچر.
۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
۶- تهویه ناکافی.
۷- بیماری‌های گله مادر.
۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
۹- کمبودهای تغذیه‌ای.

ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.

علل:
۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.
۲)رطوبت پایین در زمان هچ
۳)دمای بالا در زمان هچ .
۴)تهویه ضعیف
۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول
۶)صدمه دیدن در حین انتقال
۷)نگهداری طولانی

ج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زنده

علل:
۱-موارد فوق در بند ب
۲-دود دادن بیش از حد در زمان هچ
۳-چیدن تخم‌ها به صورت وارونه

د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و پر سر و صدا.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های کوچک
۲)تفاوت بین نژادها
۳)دمای بالای ستر.
۴)رطوبت پایین ستر.

و) خروج دیر هنگام جوجه.

علل:
۱)تخم‌مرغ‌های بزرگ
۲)گله‌های مادر پیر
۳)نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها
۴)دمای پایین ستر
۵)رطوبت بسیار بالای ستر
۶)جنین ضعیف

ه) هچ کند و طولانی

علل:
۱)چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار.
۲)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط.
۳)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت.
۴)حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها.
۵)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها.
۶)دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر و هچر.
۷)سیستم تهویه ناکافی سالن.

ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده

علل:
۱)دمای پایین‌ ستر.
۲)رطوبت بالای ستر.
۳)چرخش نادرست.
۴)تخم‌مرغ کهنه.
۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.

و) قطعات پوسته چسبیده به پرها

علل:
۱-رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ – ستر و هچر.
۲-چرخش نادرست
۳-تخم‌مرغ‌های ترک دار و با کیفیت پایین پوسته.

ر) هچ نابالغ – ناف باز و خونی

علت:
۱- بالا بودن زیاد دما در ستر و هچر

ز) جوجه‌های کوچک

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کوچک
۲-رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌مرغ‌ها.
۳-ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر.

ک) ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک

علل:
۱-نوسانات شدید دما در ستر.
۲-دمای پایین در هچر
۳-رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ.
۴-تغذیه ناکافی گله‌مادری.

گ) ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم

علل:
۱-التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های کثیف – ماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ.
۲-دمای پایین‌ ستر.
۳-رطوبت بالای ستر و هچر
۴-تهویه ناکافی

ناهنجاری‌ها

علل:
۱-تکان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه.
۲-انبارکردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.
۴-چرخش ناکافی.
۵-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به صورت وارونه.
۶-بیماری‌های گله مادر.
۷-تهویه ناکافی.

پنجه‌های کج – پاهای فاصله‌دار

علل:
۱-دمای بالا و پایین ستر.
۲-تغذیه ناکافی.
۳-سینی‌های با کف صیقلی در هچری.

بدن لاغر و اندام کوتاه

علل:
۱-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین.
۲-مایکوتوکسین‌ها
۳-دمای بالا ستر در طول روزهای ۱۲-۱

چشم‌های بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها

علل:
۱-دمای بالاتر هچر.
۲-رطوبت پایین در هچر.
۳-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری.
۴-ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی در هچر.
۵-جابجایی شدید هوا در هچر.

انفجاری‌ها

علل:
۱-تخم‌مرغ‌های کثیف – تله تخم‌گذاری کثیف.
۲-تخم مرغ‌های بستر.
۳-گرد و غبار از اشیانه مادر – کولر – حمل و نقل.
۴-تجمع آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق)
۵-پاشیدن – نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها
۶-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبلی.
۷-آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های کثیف و وسایل آلوده.
۸-سینی‌های آلوده ستر.

جنین کوتوله – رشد ناکافی در جوجه‌ها

علل:
۱-آلودگی تخم‌مرغ.
۲-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ.
۳-کمبودهای تغذیه‌های
۴-بیماری‌های گله مادر.
۵-توارث.

جوجه‌های فاقد چشم

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۶٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۱ تا ۶٫

مغز بیرون زده

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۳ تا ۱٫
۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۳ تا ۱٫

زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوک زده

علل:
۱-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن.
۲-وجود پوسته‌های ضخیم.
۳-رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر.
۴-کمبودهای ویتامین.

نوک کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت

علل:
۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۵
۲-توارث
۳-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسین

بیرون زدگی احشاء

علل:
۱-دمای بسیار بالا در ستر.
۲-توارث.

خونریزی

علل:
۱-پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر.
۲-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن.
۳-کمبودهای تغذیه‌ای.

سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده

علت:
۱-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا گروه B.

بازدید 80,374 | ۳۴۰ نظر
 1. ali teimoori
  مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ در ۰۹:۲۲ | #1

  سلام

  چیدن تخم مرغ ها به صورت وارونه یعنی چی؟

  ali teimoori IP Address is : 199.195.128.92
  • admin
   مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ در ۰۹:۵۰ | #2

   سلام
   یعنی سر کوچک به طرف بالا! تخم مرغ باید بصورت صحیح در شان قرار بگیرد بطوریکه هنگام چیدن در شانه سر کوچک به سمت پایین باشد.

   admin IP Address is : 199.91.173.7
 2. ناصر نوید
  آذر ۱۹ام, ۱۳۹۱ در ۱۹:۳۴ | #3

  با تشکر بسیار زیاد

  ناصر نوید IP Address is : 151.239.29.74
  • admin
   آذر ۱۹ام, ۱۳۹۱ در ۲۱:۳۵ | #4

   موفق باشید دوست عزیز

   admin IP Address is : 199.91.173.10
 3. حميد
  آذر ۲۰ام, ۱۳۹۱ در ۲۲:۵۵ | #5

  سلام
  از سایت خوبتون و اطلاعاتی که در اختیار دیگران میگذارید ممنونم.
  در رابطه با پنجه های کج اینکه گفتید:
  سینی‌های با کف صیقلی در هچری
  منظورتون چیه یه کم بیشتر توضیح بدید

  حميد IP Address is : 188.159.204.31
  • admin
   آذر ۲۱ام, ۱۳۹۱ در ۰۹:۱۳ | #6

   سلام آقا حمید
   پاهای مشکل دار علل مختلفی میتونه داشته باشه، دمای بالا یا پایین، صیقلی بودن کف سینی هچر که موجب میشه جوجه نتونه در ساعات اولیه بعد از هچ پاهش رو بطور طبیعی زیر شکم جمع کرده و روی پاهاش بایسته که این مشکل باعث باز شدن پاها از هم و فلجی و مشکل در مفاصل خواهد شد.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.91.245
 4. علی
  اسفند ۴ام, ۱۳۹۱ در ۲۲:۳۳ | #7

  سلام اقای دارابی
  جوجه ای که پاهاش مشکل داره.دیگه درست نمیشه.تا اخرش پاش اونجوری میمونه؟
  با تشکر

  علی IP Address is : 212.33.211.131
  • admin
   اسفند ۵ام, ۱۳۹۱ در ۰۰:۵۷ | #8

   سلام
   اگر همون دقایق و ساعات اول به روش جمع کردن و بستن درمان نشه دیگه خوب نمیشه ضمن اینکه این مشکل بیشتر به خاطر دمای نامتعادل در دستگاه بوجود میاد.
   پاینده باشید

   admin IP Address is : 80.82.64.195
 5. عامری
  فروردین ۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۴۵ | #9

  با سلام وخسته نباشید
  من یک دستگاه ۵۸۸تایی از شرکت (ب . د) دارم در۱۸روز اول دما۳۷٫۷ورطوبت بین ۵۵تا۶۰
  بود ودر سه روز اخر دما۳۷٫۲ورطوبت بین۷۵ تا۸۰بود از تعداد۵۸۸تا تخم ۱۲۰تا روز۲۱در اومدن وتعداد۳۰تا در اومدن که به پوسته چسبندگی زیادی داشتن وتعداد ۴۳۳ تا تخم که جنین در انها شکل گرفته بود بدون شکستن پوسته بیرون نیومدن دستگاه من با بخار سرد التراسونیک کار میکنه وعلاوه بر این من ظرف اب هم داخل دستگاه قرار دادم که از طبقات پایین جوجه بیشتری در اومد محل زندگی من شهر کرمان است جویای علت بیرون نیامدن این تعداد زیاد جوجه از تخم هستم ونکته دیگه این که تعدادی که چسبیده بودن احشا اونها بیرون زده بود

  عامری IP Address is : 5.202.31.2
  • admin
   فروردین ۴ام, ۱۳۹۲ در ۱۱:۴۰ | #10

   سلام جناب عامری
   مشکلاتی که قید کردید به عوامل متعددی به شرح ذیل مربوط میشه:
   الف – جوجه هایی که به پوسته چسبندگی زیادی داشتند:
   ۱)دمای پایین‌ ستر.
   ۲)رطوبت بالای ستر.
   ۳)چرخش نادرست.
   ۴)تخم‌مرغ کهنه.
   ۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.
   ب – تخم که جنین در انها شکل گرفته بود بدون شکستن پوسته بیرون نیومدن:
   علل:
   ۱- چرخش ناکافی
   ۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.
   ۳- دمای خیلی پایین در ستر.
   ۴- دمای خیلی بالا در هچر.
   ۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
   ۶- تهویه ناکافی.
   ۷- بیماری‌های گله مادر.
   ۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
   ۹- کمبودهای تغذیه‌ای.
   با توجه به دلایل ذکر شده، اگر از کیفیت تخم مرغها مطمئن هستید و چرخش هم بطور منظم و با زاویه ۴۰ تا ۴۵ درجه انجام میشده، مشکل اول (جوجه های چسبیده) مهمترین علتش رطوبت بالا و دمای پایین میتونه باشه و در خصوص مشکل دوم با توجه به اینکه طبقات پایین راندمان بهتری داشته مهمترین دلیل میتونه تهویه ناقص باشه، بدین ترتیب که در روزهای پایانی جوجه کشی مقدار دی اکسید کربن و گازهای مضر حاصل از تنفس جنین به بیشترین حد رسیده و در صورت عدم تهویه ی صحیح، این گازها در قسمت فوقانی و طبقات بالاتر تجمع پیدا کرده و موجب خفگی جنین خواهد شد.
   پاینده باشید

   admin IP Address is : 188.159.138.214
 6. اورین
  فروردین ۷ام, ۱۳۹۲ در ۲۲:۵۲ | #11

  با عرض سلام و تبریک سال نو
  من یک دستگاه جوجه کشی ۱۲۶ تایی شرکت الف . س دارم که موفق به انجام جوجه کشی نشدم.بخار دستگاه را با ظرف آب تامین می کنم که میزان رطوبت را با یک رطوبت سنج دیجیتالی اندازه میگیرم دما در ۱۸ روز ۳۷٫۸ و رطوبت ۵۰ الی ۶۰ و سه روز بعد هم دما ۳۷٫۵ و رطوبت ۶۵ الی ۷۰ بود که در روز ۲۴ هیچ جوجه ای از تخمها بیرون نیومد که بعد از شکستن تخم مرغها مشاهده کردم که تعدادی از تخمها دارای جنین خیلی کوچک تعدادی بدون جنین و تعدادی از جنینها در سایزهای مختلف بودند که هیچکدام زنده نبودند این چندمین باره که این اتفاق برای من حادث می شود.
  اگه امکان داره مرا راهنمایی کرده و علت را بگویید.
  با تشکر از شما که وقتتون را صرف آموزش و ارتقای دانش بشری می کنید.
  خدا حافظتان…

  اورین IP Address is : 2.187.220.188
  • admin
   فروردین ۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۳۸ | #12

   با سلام و احترام، عرض تبریک متقابل دارم
   جوجه کشی ناموفق دلایل زیادی میونه داشته باشه، در وهله ی اول از کیفیت تخمها ( نطفه دار بودن، شرایط نگهداری و ذخیره سازی تخمها و …) اطمینان حاصل پیدا کنید، تخم مرغ بدون جنین یعنی اصلآ نطفه نداشته، دمای دستگاه رو با یک دماسنج دیگه چک کنید و ببینید دمای نمایش داده شده دستگاه صحیح است؟ به همین ترتیب عوامل رو بررسی کنید ضمن اینکه توصیه میکنم با بخش پشتیبانی سازنده تماس بگیرید و مشکلتون رو مطرح کنید.
   اگر موفق نشدید مجدد اعلام بفرمایید تا عوامل مختلف رو بررسی کنیم.
   پاینده باشید

   admin IP Address is : 188.158.90.50
 7. رضا
  فروردین ۸ام, ۱۳۹۲ در ۰۲:۲۷ | #13

  رضا :

  سلام؛
  در رابطه با دلایلی که باعث می شود جوجه ها چشم‌های بسته داشته باشند و یا چسبیدگی پلک در آنها وجود داشته باشد، چند ابهام برای من وجود دارد.
  ۱- “دمای بالاتر هچر” یعنی چی؟ منظور زیاد بودن دما در زمان هچری می باشد؟
  ۳- “جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری” یعنی چی؟
  اگر پس از در آمدن جوجه از تخم (مثلا در روزهای ۳ یا ۴) چشم (پلک) جوجه بسته شود (هر ۲ چشم یا فقط یکی)، آیا باز هم بخاطر دلایل ذکر شده است؟
  و آیا راهی برای بهبود این وضعیت وجود دارد؟ (پس از در آمدن جوجه از تخم)
  در نهایت بخاطر سایت خوبی که دارید از شما تشکر می کنم.

  لطفا در صورت امکان مرا راهنمایی کنید.

  متشکرم

  رضا IP Address is : 188.227.183.61
  • admin
   فروردین ۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۵۶ | #14

   سلام
   به نظر میاد عفونت باعث این مشکل شده باشه و مشکل از جوجه کشی نیست، جوجه ها مرگ و میر هم داشتند؟!

   admin IP Address is : 188.158.90.50
 8. عامری
  فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۲ در ۱۴:۳۵ | #15

  با عرض سلام
  کمال تشکر را از شما دارم بابت وقتی که برای پاسخگویی به سوال این بنده حقیر گذاشتید
  جناب مهندس تخم مرغ ها را از وبلاگ… تهیه کردم که در موقعیت شهر رشت قرار دارد و بیشتر تخم مرغ ها شکل کروی وکشیده داشتند در زمان انتقال تخم ها از جوجه گیر به سبدهای هچر به علت کمبود جا در سبدها تمامی تخم ها به صورت عمودی وایستاده در کنار هم چیده شدند ایا این مورد که ما نتونستیم تخم ها رو به صورت افقی در کف سبد بگذاریم میتونه تاثیری در بیرون نیامدن جوجه ها گذاشته باشه
  با تشکر

  عامری IP Address is : 5.202.31.135
  • admin
   فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۳۳ | #16

   سلام
   راندمان چه اندازه بوده و تلفات در چه مرحله ای بوده؟

   admin IP Address is : 188.159.133.201
 9. ali
  فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۳۱ | #17

  سلام با عرض سلام و تبریک سال نو؛
  من ی دستگاه جوجه کشی ساختم ک تمامه کاراشو اتومات انجام میده الان باره دومه ک ازش جوجه کشی میکنم اما تمومه جوجه های به دنیا آمده فلجن و نمیتونن رو پاشون وایسن؛جاای ک تخم مرغا تو دستگاه هستن ی شانه تخم مرغه ۲۴تایی هس ک ته شانه رو در آوردم ک از زیرم رطوبتو گرما بهش برسه؛دما رو هم با ی ترموستات دیجیتال تنظیم میکنم؛دماسنجه شیشه ای هم واسه اطمینان بیشتر گذاشتم اما علت فلجی جوجه هارو نمیدونم ممکنه ک بخاطر شانه تخم مرغ باشه ک روطوبت نک تیزه تخمارو بکشه؟اگه مشکل دستگاهمو بهم بگید ممنون میش

  ali IP Address is : 5.116.174.240
  • admin
   فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۲۳ | #18

   سلام، ممنون
   نوسان دما باعث فلجی جوجه ها میشه، یکنواخت بودن دما در محفظه.

   admin IP Address is : 188.159.133.201
 10. رضا
  فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۳۳ | #19

  سلام
  جوجه ها ۲ روزه اومدن بیرون
  ولی با اینکه دون و آب در اختیارشون هستش خیلی کم میخورن
  و اینکه هی تند تند میخوابن با اینکه نور ۲۴ ساعت با یک لامپ چراغ خواب روشنه در ۳۰ سانتیشون

  رضا IP Address is : 2.180.145.186
  • رضا
   فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۳۴ | #20

   علت این بیحالیشون چیه؟
   چه میشه کرد؟

   رضا IP Address is : 2.180.145.186
   • admin
    فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۴۵ | #21

    تا حدی طبیعی هست

    admin IP Address is : 188.159.133.201
  • admin
   فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۴۵ | #22

   خوابشون طبیعی هست، دمای هفته ی اول باید ۳۵ درجه باشه.

   admin IP Address is : 188.159.133.201
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

51 queries in 0٫287 seconds.