آبخوری و دانخوری در مرغداری

آبخوری و دانخوری در مرغداری

جوجه‌های گوشتی همیشه باید به آب تازه و تمیز دسترسی داشته باشند.
منبع تأمین آب مصرفی یک مرغداری معمولاً چاه آب، مخزن بصورت استخر و یا در مواردی لوله کشی عمومی می باشد ولی به هر حال آب باید در یک منبع و یا تانک بزرگ ذخیره شود. به منظور تأمین فشار آب لازم، تانک آب رامی توان در محلی مرتفع مستقر نمود.
قبل از ورود به سیستم آبخوری به منظور اضافه نمودن ویتامین‌های محلول در آب بایستی در هر آشیانه یک منبع کوچک در مسیر آب نصب گردد. این منبع بایستی از موادی ساخته شود که کاملا قابل شستشو و ضدعفونی باشد. انتقال آب باید بنحوی باشد که بوسیله نیروی ثقل و یا توسط پمپ به راحتی و بطور مساوی در تمام آبخوریها پخش گردد. توصیه می‌شود که سیستم آب کنتور داشته باشد تا به سادگی بتوان مصرف آن را در زمان دلخواه ثبت نمود. نسبت مصرف آب به دان، که در شرایط عادی ۷/۱ – ۶/۱ به ۱ می‌باشد، یکی‌ از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت گله است. دانستن میزان دقیق مصرف آب معیار بسیار مناسبی جهت محک زدن وضعیت سلامت گله، کنترل آب و هوای آشیانه و وضعیت تغذیه گله می‌باشد. در شرایط طبیعی با رشد گله و همراه بالا رفتن سن آن، میزان مصرف آب نیز افزایش می‌یابد. اگر در مصرف آب کاهش یا افزایش ناگهانی و بیش از حد روی دهد، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از موارد فوق دچار اشکال شده است. بنابر این با ثبت دقیق میزان مصرف آب مشکل سریعا قابل تشخیص خواهد بود.
باید توجه داشت که در هوای گرم و همچنین افزایش میزان نمک جیره، مصرف آب بطور طبیعی افزایش می‌یابد. تغییر مصرف آب ممکن است ناشی از بروز بیماری نیز باشد که در این حالت معمولا کاهش خواهد یافت.
در مواردی که هوا گرم است فراهم نمودن آب خنک باعث افزایش مصرف آن خواهد شدکه در نتیجه مصرف دان نیز بالا می‌رود. این کار باعث می‌شود که گله از رشد و همچنین ضریب تبدیل مناسبتری برخوردار گردد. در این رابطه باید مراقب بود که سیستم آبرسانی حتی الامکان بدور از تابش مستقیم نور آفتاب قرار داشته باشد.
منبع آب باید همیشه تمیز باشد، به همین دلیل هر چند وقت یکبار باید آب آن را تخلیه کرده و بخوبی شسته و تمیز نمائید.

آبخوری:
آبخوریها همواره باید شستشو شده و تمیز نگهداشته شوند. باید مراقب بود که سطح آب در آبخوری‌ها به نحوی تنظیم گردد که سر ریز نشود در غیر اینصورت باعث خیسی بستر شده که برای سلامت گله بسیار زیان‌آور است. همزمان با رشد گله، ارتفاع آبخوریها را باید مطابق با ارتفاع شانه مرغها تنظیم کرد.

تعداد آبخوری:
آبخوری گرد (به قطر ۳۳ سانتیمتر) برای هر ۱۰۰-۸۰ جوجه یک عدد.
آبخوری کله قندی مخصوص جوجه. این آبخوری‌ها معمولا ۴ لیتر ظرفیت داشته و برای هر ۱۰۰ جوجه یک عدد بکار می‌رود.
آبخوری پستانکی یا نیپل، برای ۲۰-۱۵ جوجه یک عدد نیپل در نظر گرفته می‌شود.

دانخوری

انواع دانخوری در سالن های پرورش طیور

دانخوری های دستی ناودانی

این دانخوریها که به طور دستی پر می شوند ، به شکل ناودان بوده و از آهن سفید و یا آهن گالوانیزه ساخته می شوند . طول آن ممکن است ۱۰۰ سانتی متر و حتی بیشتر باشد و عرض و عمق آن با توجه به سن استفاده طیور متغیر بوده و معمولا برای جوجه ها به عرض ۱۰ و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر و برای نیمچه ها و مرغهای تخمگذار به عرض ۲۰ و ارتفاع ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود .

 این دانخوری ها دارای پایه قابل تنظیم هستند و با توجه به سن جوجه یا مرغ ، ارتفاع دانخوری از زمین کم یا زیاد می شود ؛ به طوری که همیشه ارتفاع لبه دانخوری معادل پشت جوجه یا مرغ است . برای اینکه طیور وارد دانخوری نشوند ، اغلب در بخش بالای دانخوری میله ای مدور نصب می شود .

ساختمان این دانخوری ها بسیار ساده بوده و در همه جا می توان آن را ساخت . به طور کلی ساختمان دانخوریها باید طوری باشد که اولا به آسانی و با حداقل کار قابل پر شدن باشند . ثانیا ریخت و پاش غذا در آنها کم یا ناچیز باشد . ثالثا جنس انها محکم بوده و به خوبی قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشند . در ضمن در صورت خراب شدن ، به آسانی قابل تعمیر باشند .

دانخوریهای دستی مدور و بشکه ای (استوانه ای)

این دانخوریها از یک مخزن بشکه مانند و یک بشقاب گرد در زیر آن تشکیل شده است. مقدار ورود غذا به داخل بشقاب را می توان به وسیله پیچ تنظیم نمود . جنس دانخوریها از آهن گالوانیزه و یا پلاستیک بوده و دارای مزایای زیر است:

 ۱- با توجه به ظرفیت مخزن، می توان آن را هر چند روز یکبار پر کرد که در اینصورت از نظر کار و نیروی انسانی صرفه جویی می شود.

۲- چنانچه این دانخوری ها به وسیله تسمه و یا طناب به سقف آویزان باشند ، به راحتی می توان ارتفاع آنها را کم و زیاد نمود. از این رو احتیاج به پایه نداشته و مقدار ریخت و پاش غذا نیز کم و خطر آلودگی غذا با مدفوع و یا مواد بستر به حداقل می رسد.

 ۳- سرمایه گذاری به ازاء هر قطعه مرغ در دانخوری بشکه ای کمتر از انواع دیگر است.

 ۴-  شکل خاص دانخوری های بشکه ای سبب می شود که از نظر اشغال جا و فضا احتیاج به نصف فضای دانخوری نوع ناودانی باشد.

دانخوریهای اتوماتیک

در کشورهایی که امکانات فنی آنها زیاد بوده و مزد کارگر گران است. اغلب سعی می شود از دانخوریهای اتوماتیک استفاده شود و این دستگاهها به دو دسته عمده بر حسب نوع استفاده تقسیم بندی می شوند:

الف) دانخوریهای اتوماتیک ناودانی زنجیری (زنجیری)

ب) دانخوری های اتوماتیک لوله ای بشقابی(حلزونی)

 دانخوریهای ناودانی زنجیری (زنجیری)

این نوع دانخوری از یک مخزن دان تشکیل شده است که معمولا در داخل و یا خارج از لانه قرار می گیرد و پر کردن مخزن یا به شیوع دستی است و یا به وسیله لوله ای که با تانکرهای اصلی ذخیره غذا در خارج سالن وصل می باشد، صورت می گیرد.

موتور مخزن غذا به وسیله ساعت اتوماتیک در ساعات معینی به کار می افتد و غذا از داخل منبع توسط زنجیره های نقاله به داخل کانالهای ناودانی شکل که در سرتاسر طول سالن کشیده شده است، حمل شده و در اختیار طیور قرار می گیرد.

مقدار و میزان غذایی که به داخل کانالها ریخته می شود ، به وسیله پیچ به آسانی قابل تنظیم است و ارتفاع دانخوریها نیز به وسیله پیچی که در پایه انها قرار دارد، با توجه به سن طیور کم یا زیاد می گردد . از دانخوریهای اتوماتیک معمولا برای مرغداریهای بزرگ استفاده می شود و عیب بزرگ استفاده از این دستگاهها، غیر یکنواختی سیستم تغذیه مرغهاست ، به طوری که اغلب طیوری که در قسمتهای نزدیک به منبع توزیع غذا قرار دارند، غذای بیشتر و با کیفیت بهتری نسبت به طیوری که در قسمت دورتر قرار گرفته اند دریافت می کنند .

البته امروزه سیستمهایی نیز طراحی شده اند تا دان پس از حرکت از مخزن، در یک زمان و به طور یکنواخت در دسترس تمامی طیور قرار گرفته و استثنایی ایجاد نشود.

 دانخوریهای لوله ای بشقابی(حلزونی)

در این سیستم یک آگر که در داخل لوله قرار دارد ، باعث انتقال دان در سراسر سالن می شود. لوله های کوچک دیگری در فاصله های معین به لوله اصلی متصل بوده و قرار دارند که از طریق آنها دان در داخل دانخوریها بشقابی ریخته می شود.

دانخوریهای لوله ای بشقابی (حلزونی)

این دانخوری فقط در سیستمهای پرورش بر روی بستر کاربرد داشته و در پرورش مرغ مادر گوشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و ظرفیت آن به ابعاد سالن و ظرفیت طیور داخل سالن بستگی دارد .

منبع: اینترنت

   

بازدید 4,344 | اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۴
بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

50 queries in 0٫234 seconds.