بیماریهای شایع طیور

نام بیماری:نیو کاسل

سبب شناسی :پارامیکزوویروس

نشانیها :علائم تنفسی ٬نفس نفس زدن ٬ترشحات بینی و گاهی صدای خس خس ٬وجود زخم در روی غدد پیش معده . علائم عصبی پس از چند روز ظاهر میشودنظیر پیچیدن گردن و سر ٬ فلجی پا و بالها . علائم گوارشی مانند اسهال ٬خونریزی روی غدد و پیش معده و اسهال سبز .

درمان : بهتریت راه پیشگیری است . سویه های مختلف واکسن نیوکاسل موجود است که میتوان استفاده نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : مایکو پلاسموز بوقلمون

سبب شناسی : مایکو پلاسما مله آگریدیس(MM)

نشانیها :جوجه های جوان نشانیهای خفیف تنفسی و گاهی سینوزیت ٬ بعضی اوقات پیخ خوردگی همراه با استئومیلیت و گاهی نیز اختلالاتی در پاها دیده میشود ٬بی اشتهایی شدید نیز بروز میکند .

درمان :تهیه جوجه از گله ای که عاری از این میکروب باشد بهترین راه است ولی استفاده از لینکو مایسین یا جنتا مایسین میزان بروز تورم کیسه های هوایی را کاهش میدهد و وزن را افزایش میدهد .

…………………………………………………………..

نام بیماری :سینوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسما سینویه (MS)

نشانیها :ترشحات زرد تا خاکستری رنگ در اکثر ساختارهای دارای غشاء سینویال مخصوصاً در مفصل خرگوشی ٬لاغری و زمین گیر شدن و ایجاد تاول در ناحیه سینه به دلیل نشستن زیاد.

درمان : تهیه جوجه از گله مادر عاری از بیماری . تترا سایکلین ها ٬لینکو مایسین٬ لینکواسیکتین ٬تایلوزین در این بیماری تا حدی موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: یسنوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسماگالی سپتکوم(MG)

نشانیها :تورم یک یا هر دو سینه تحت حدقه ای ٬ترشحات زیاد بینی ٬ التهاب کیسه های هوایی ٬لاغری و کاهش وزن بدن

درمان :تهیه جوجه از گله های مادر عاری از بیماری و جلوگیری استرس . تایلوزین و تتراسیکلین تا حدی موثر است.

…………………………………………………………..

نام بیماری : کلی باسیلوز

سبب شناسی : اشر شیاکلی

نشانیها : کیسه هایی هوایی ضخیم میشود و ترشحات پنیری شکل دیده میشود . اغلب همراه با آن پریکاردیت چسبنده ایجاد میشود . تشخیص با استفاده کشت میکروبی قطعی میشود .

درمان :رعایت بهداشت در گله و جلوگیری از استرس در پیشگیری موثر است .کلرامفنیکل ٬فورازولیدون در درمان آن موثر است ولی توصیه می گرددکشت میکروبی و آنتی بیوگرام انجام گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : عفونت کیسه زرده

سبب شناسی : سانمونلاوکلی باسیل

درمان : توسط آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف . توصیه میگردد بعد از ورود جوجه درمان با فلومکوئین شروع گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : سانمونلوز

سبب شناسی : باکتری سانونلاپولوروم

نشانیها : بیماری عفونی قابل انتقال از طریق تخم است . میزان ابتلا ۴ تا ۵ روز بعد از تولد افزایش می یابد ٬بی اشتهایی اسهال سفید چسبنده به اطراف مخرج٬ جمع شدن جوجه اطراف منبع حرارتی ٬جیک جیک کردن با صدای بلند ٬مشاهده میگردد .بعد از چند روز ممکن است پرندگانی که در ماشین جوجه کشی میکروب را استنشاق کرده باشند ٬نشانیهای تنفسی را بروز میدهند . ندولهای خاکستری در ریه ٬کبد ٬قلب و دیواره روده دیده میشود . در سطح مخاطی روده باریک پلاکتهای سفید بوجود می آیند . حالبها در اثر اورات اتساع می یابند .

درمان : بهترین راه تهیه جوجه از گله های مادر و کارخانه های جوجه کشی عاری از آلودگی است .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کریزای بوقلمون

سبب شناسی : بروتلااویوم

نشانیها : خروج موکوئیدی شفاف از بینی و ترشحات کف آلود چشم همراه با عطسه سکردن ٬جیغ کشیدن و تکان دادن سر ٬ترشحات به مرور غلیظ میشوند و باعث بهم چسبیدن پلکها میشوند.

درمان : جهت پیشگیری باید در بین دو دوره جوجه ریزی سالن بدرستی ضد عفونی گردد . در گله مبتلا گرم کردن سالن و تهویه مطلوب بهمراه استفاده از جیره با کیفیت بالا و افزودن ویتامین و الکترولیت به آب در بعضی اوقات اسپری کردن تتراسیکلین میتواند موثر باشد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آریزونوز (عفونت پاراکولون)

سبب شناسی : باکتری آریزوناهیناشاوی

نشانیها : پژمردگی ٬اسهال٬چسبیدن اسهال به مخرج٬عدم تعادل٬لرزش٬پیچش گردن و مرگ ومیر زیاد مشاهده میگردد . عموماًدر سنین زیر ۳ هفتگی دیده میشود . کبد زردرنگ ٬لکه لکه و بزرگ میشود . ناحیه دوازدهه روده پرخون میگردد. در اغلب موارد به کار بردن فورازولیدون در جیره برای چند هفته اول زندگی مفید است .

…………………………………………………………..

نام بیماری :آسپرژیلوز

سبب شناسی :آسپرژیلوس فو میگاتوس(قارچ)

نشانیها : آلودگی محیط جوجه کشی باعث ابتلاءجوجه های جوان به این بیماری میگردد . تنگی نفس ٬تنفس با دهان باز (دهنک زدن )٬سیانوزو تنفس سریع از علائم اولیه این بیماری است .اکثر پرندگان مبتلا بعد از اینکه پاهایشان گرفته میشود میمیرند .نشانه های اختلال سیستم عصبی مرکزی شامل عدم تعادل٬افتادن و فلجی مشاهده میگردد. معمولاًندولهای زرد رنگی در ریه ها و کیسه های هوایی و نای دیده میشود . آسیت نیز بسیار مشاهده میشود.

درمان : درمان اقتصادی نمی باشد و بهترین روش پیشگیری است٬لذا باید جوجه از گله های مادر وجوجه کشیهای فاقد آلودگی تهیه شود . هنگام شستشو سالن از سولفات مس جهت ضد عفونی کردن سالن استفاده میگردد ٬زیر آبخوریها یا دانخوریها خیس نباشند . از نیستاتین در درمان این بیماری استفاده میشود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کوکسیدیوز

سبب شناسی : انواع آیمریا

نشانیها : اسهال٬کم اشتهایی ٬کم خونی ٬بیحالی ٬خواب آلودگی و گاهی نیز خون در مدفوع دیده میشود . خونریزی در روده مخصوصا ًدر ناحیه رکتوم مشاهده میشود. این بیماری انگلی در زمان پیشرفت مشاهده میگردد .

درمان : بهترین راه استفاده از کوکسیدیو استات در جیره جوجه ها ست که باید از هفته سوم در جیره استفاده گردد . لازم به ذکر است در طول دوره پرورش بهتر است از چند نوع کوکسیدیواستات استفاده شود. از آمپرولیوم٬سوفاکینوکسالین در درمان کوکوکسیدیوزاستفاده میشود.افزودن ویتامینهای AوKدر دان نیز در کاهش مرگ و میر موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: ریکتز

سبب شناسی : کمبود دیتامین D3 و فسفر

نشانیها: لنگش پرنده مبتلا٬استخوان نرمی ٬چمباتمه زدن جوجه بیمار مشاهده میگردد.

درمان : در آغاز باید جیره اصلاح شود و تعادل بین کلسیم و فسفر برقرار گردد و میزان ویتامینd3 جیره کنترل شود . در صورت ابتلا میتوان بعد از انجام موارد مذکور ٬به مدت دو هفته به جیره گله حدودسه برابر مقدار عادی ویتامینD3اضافه گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: پروزیس

سبب شناسی : کمبود منگنز و گاهی کمبود بیوتین

نشانیها : مفصل خرگوش پای مبتلا پهن و کمی بزرگ میشود . در مراحل پیشرفته معمولاًپا در قسمت پایین مفصل خرگوشی از وضعیت عادی خود کاملاًبه طور جانبی منحرف میشود . در کالبد گشایی معمولاًمشخص میشود که وترآشیل در مفصل خرگوشی از محل خود خارج شده است .

درمان : افزودن مکملهای حاوی منگنز ٬کولین و ویتامینهای B به جیره میتواند باعث جلوگیری از شیوع بیماری گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: کانی بالیسم

سبب شناسی : عوامل متعدد میتوانند در بروز این بیماری دخیل باشند . کاهش پروتئین جیره ٬بالا بودن حرارت سالن ٬تراکم زیاد ٬ شدت زیاد نور ٬ در برابر این بیماری موثر هستند در واقع این بیماری یک بیماری مدیریتی است .

نشانیها : جوجه ها با نوک زدن به یکدیگر ٬ایجاد زخم و جراحت می نمایند و این مسئله گاهاًموجب مرگ و میر جوجه آسیب دیده میشود .

درمان : تنظیم صحیح جیره٬کاهش شدت نور و نوک چینی میتوانند در درمان این بیماری موثر باشند. لازم به ذکر است جوجه های مجروح را باید از گله جدا نمود و توسط اسپری حاوی آنتی بیوتیک محل زخم را ضد عفونی نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری :تاول سینه

سبب شناسی : وجود بستر نا مناسب و رطوبت زیاد بستر ٬زمین گیر شدن پرنده در اثر بیماریهای مختلف

نشانیها: در آغاز محل زخم بصورت آبسه ظاهر میشود و در نهایت به منطقه ای از بافت دلمه ای مبدل میشود و باعث افت کیفیت لاشه میشود .

درمان : وجود بستر مناسب در سالن پرورش و جداکردن پرنده هایی که بعللی بیش از حد روی سینه مینشینند .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آسیت

سبب شناسی : تهویه نامناسب ٬دمای پائین ٬نمک زیاد در جیره ٬بعضی از بیماریها و مسمومیتها در ایجاد آسیت موثرند .

نشانیها: تجمع مایع آسیتی کاهش رنگ در محوطه سینه ای شکمی و بزرگ شدن قلب راست از علائم آسیت است.

درمان : جهت پیشگیری باید تهویه سالن را مناسب کرد و به دمای سالن و میزان نمک در جیره توجه نمود .

منبع: انجمن متخصصین علوم دامی خراسان

   

بازدید 82,614 | مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۲
 1. حسین
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۲۱:۲۴ | #1

  سلام من یک جوجه چهار پنج ماه دارم که امشب یک دفعه به خودش چرخید و یک خورده ضعیف شده و خیلی آروم و قرار نداره آیا اون مریضه یا طبیعی است لطفا سریعا جوابمو بدین برام خیلی با ارزشه
  با تشکر

  حسین IP Address is : 185.140.233.208
  • admin
   اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۵ در ۰۷:۰۹ | #2

   با سلام
   مشکوک به نیوکاسل هست
   با یک دامپزشک مشورت کنید.
   موفق باشید

 2. parsa
  اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۸:۰۱ | #3

  سالام جوجه من پراش میریزه وبه حال مرگ افتاده بید چه کار کنم

  parsa IP Address is : 188.210.185.243
 3. amir
  اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۷:۴۳ | #5

  سلام من یه جوجه دارم حدود ۱۰ روزشه ولی امروز یهو دوتا پاش فلج شد و فقط هم میخوابه پرواز هم میکرد اما حالا دیگه نمیتونه باید چیکار کنم .با تشکر

  amir IP Address is : 91.107.203.25
 4. اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۷:۴۴ | #6

  جوجه گنشک هست.

  amir IP Address is : 91.107.203.25
 5. somi
  شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۰۰:۲۳ | #7

  سلام. پنج تا جوجه رسمی خیلی کوچک خریدم. .همه جوجه ها را یکجا باهم نگه میداشتیم. موقع خواب به هم میچسبیدن تا گرم شن و میخوابیدن. بعدجوحه ی آخری که خریدم فکر کنم تو آبخوریشون خیس شد و بیحال شد وفرداش مرد. بعدش ،هروز یکی دیگه از جوجه ها همین بلا سرش اومد. نمیدونم واقعا با آب خیس میشدن یا شاید مریض میشدن و عرق میکردن که بنظرما میرسید که خیس شدن. الان فقط یکیشون زنده مونده که امروز شاهد بیحالیه جوجه ای که امروز مرد بود. الان همش جیک جیک میکنه. نمیدونم چرا. شاید چون دوستش مرده بیقراره.از ظهر گرفتمش تو دستم و بغلم، تا حس تنهایی و سرما نداشته باشه. وقتی میزارمش تو جاش با صدای بلند جیک جیک میکنه و دستمو دنبال مکنه بچسبه بهم. عزیز دلمه، دارم دیونه میشم بیتابیشو میبینم. میترسم بمیره.گداشتمش کناردوتا جوجه ی جدید بازم همش جیک جیک میکنه.چرا؟چشه؟ لطفا راهنماییم کنید. دارم دیونه میشم :(

  somi IP Address is : 204.93.58.58
 6. سیما
  مهر ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۰۸:۳۹ | #8

  سلام خسته نباشید.خروسه من تقریبا ۳ ماهه اس و چند روز پیش از بالکن ما در طبقه سوم پرید و یکی از پاهاش در قسمت بالای ساق دقیقا مفصل پا کبود و متورم شده و نمیتونه رو زمین بزاره و همش خم میمونه. من روزی دو مرتبه پاش و با آب گرم می شورم با سشوار خشک میکنم و مخلوط زرد چوبه و زرده تخم مرغ و نمک میبندم.کبودی بهتر شده اما تورم تغییر نکرده.نمیدونم شکسته یا نه میتونید من و راهنمایی کنید؟ ممنون

  سیما IP Address is : 109.201.8.99
  • admin
   آبان ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۷:۱۷ | #9

   سلام
   با یک دامپزشک مشورت کنید

 7. جواد
  مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۲۰:۵۴ | #10

  سلام من۵۰۰تا جوجه ۴۵روزه بومی خریدم روزای اول خیلی خوب بودن الان دوروزه دارن به هم صدمه وارد می کنن به طوری که پنج تاشون مردن و۴۰تاشونم زخمی شدن که جداشون کردم به نظرتون چیکار کنم ممنون میشم راهنماییم کنید درضمن روزانه۲۲کیلوگرم میان دان۲ براشون میریزم

  جواد IP Address is : 31.59.201.129
 8. عاطفه
  آبان ۳۰ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۴ | #12

  سلام من یه جوجه ۳ ماهه دارم از دیشب دهانش باز میکنه نمیتونه غذا بخوره همش دهانش بازه ، پف هم کرده دستشویی هم کم انجام میده اما راه میره و میتونه بپره
  میشه کاری براش کرد؟ خوب میشه؟

  عاطفه IP Address is : 5.237.15.39
 9. نعمت
  آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۱۹:۳۶ | #13

  سلام من یک کبک دارم اشتها ش خوبه ولی یکباره وزنش شدید کم شد ه و همش پف میکنه مدفوع سفت وبه حالت هرم نشده علتش چی میتونه باشه

  نعمت IP Address is : 188.215.213.133
 10. لیلی
  خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۷ در ۱۳:۲۴ | #14

  با سلام
  من سه تا جوجه حدودا ۳ هفته ای داشتم که یکیشون هی عطسه میکرد و بعدشم سخت نفس میکشید و غذا نمی خورد جاشو گرم نگه داشتم ، قرص سرماخوردگی تو آبش حل کردم و به خوردش دادم چون غذا نمی خورد زرده تخم مرغ پخته و ماست-سیر بهش دادم که نهایتا بعد ۳ روز مرد . دوتای دیگه کاملا سالم بودن ولی الان باز یکیشون همون علایم داره و هی دهنشو باز و بسته میکنه و غذا هم نمیخوره با وجود اینکه دیروز حالش خیلی خوب بود .
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایین ببینم چیکار باید بکنم . جوجه هام میمیرن واقعا ناراحت میشم خواهش میکنم کمکم کنید
  ممنون

  لیلی IP Address is : 2.186.190.6
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

55 queries in 0٫278 seconds.