بیماریهای شایع طیور

نام بیماری:نیو کاسل

سبب شناسی :پارامیکزوویروس

نشانیها :علائم تنفسی ٬نفس نفس زدن ٬ترشحات بینی و گاهی صدای خس خس ٬وجود زخم در روی غدد پیش معده . علائم عصبی پس از چند روز ظاهر میشودنظیر پیچیدن گردن و سر ٬ فلجی پا و بالها . علائم گوارشی مانند اسهال ٬خونریزی روی غدد و پیش معده و اسهال سبز .

درمان : بهتریت راه پیشگیری است . سویه های مختلف واکسن نیوکاسل موجود است که میتوان استفاده نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : مایکو پلاسموز بوقلمون

سبب شناسی : مایکو پلاسما مله آگریدیس(MM)

نشانیها :جوجه های جوان نشانیهای خفیف تنفسی و گاهی سینوزیت ٬ بعضی اوقات پیخ خوردگی همراه با استئومیلیت و گاهی نیز اختلالاتی در پاها دیده میشود ٬بی اشتهایی شدید نیز بروز میکند .

درمان :تهیه جوجه از گله ای که عاری از این میکروب باشد بهترین راه است ولی استفاده از لینکو مایسین یا جنتا مایسین میزان بروز تورم کیسه های هوایی را کاهش میدهد و وزن را افزایش میدهد .

…………………………………………………………..

نام بیماری :سینوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسما سینویه (MS)

نشانیها :ترشحات زرد تا خاکستری رنگ در اکثر ساختارهای دارای غشاء سینویال مخصوصاً در مفصل خرگوشی ٬لاغری و زمین گیر شدن و ایجاد تاول در ناحیه سینه به دلیل نشستن زیاد.

درمان : تهیه جوجه از گله مادر عاری از بیماری . تترا سایکلین ها ٬لینکو مایسین٬ لینکواسیکتین ٬تایلوزین در این بیماری تا حدی موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: یسنوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسماگالی سپتکوم(MG)

نشانیها :تورم یک یا هر دو سینه تحت حدقه ای ٬ترشحات زیاد بینی ٬ التهاب کیسه های هوایی ٬لاغری و کاهش وزن بدن

درمان :تهیه جوجه از گله های مادر عاری از بیماری و جلوگیری استرس . تایلوزین و تتراسیکلین تا حدی موثر است.

…………………………………………………………..

نام بیماری : کلی باسیلوز

سبب شناسی : اشر شیاکلی

نشانیها : کیسه هایی هوایی ضخیم میشود و ترشحات پنیری شکل دیده میشود . اغلب همراه با آن پریکاردیت چسبنده ایجاد میشود . تشخیص با استفاده کشت میکروبی قطعی میشود .

درمان :رعایت بهداشت در گله و جلوگیری از استرس در پیشگیری موثر است .کلرامفنیکل ٬فورازولیدون در درمان آن موثر است ولی توصیه می گرددکشت میکروبی و آنتی بیوگرام انجام گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : عفونت کیسه زرده

سبب شناسی : سانمونلاوکلی باسیل

درمان : توسط آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف . توصیه میگردد بعد از ورود جوجه درمان با فلومکوئین شروع گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : سانمونلوز

سبب شناسی : باکتری سانونلاپولوروم

نشانیها : بیماری عفونی قابل انتقال از طریق تخم است . میزان ابتلا ۴ تا ۵ روز بعد از تولد افزایش می یابد ٬بی اشتهایی اسهال سفید چسبنده به اطراف مخرج٬ جمع شدن جوجه اطراف منبع حرارتی ٬جیک جیک کردن با صدای بلند ٬مشاهده میگردد .بعد از چند روز ممکن است پرندگانی که در ماشین جوجه کشی میکروب را استنشاق کرده باشند ٬نشانیهای تنفسی را بروز میدهند . ندولهای خاکستری در ریه ٬کبد ٬قلب و دیواره روده دیده میشود . در سطح مخاطی روده باریک پلاکتهای سفید بوجود می آیند . حالبها در اثر اورات اتساع می یابند .

درمان : بهترین راه تهیه جوجه از گله های مادر و کارخانه های جوجه کشی عاری از آلودگی است .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کریزای بوقلمون

سبب شناسی : بروتلااویوم

نشانیها : خروج موکوئیدی شفاف از بینی و ترشحات کف آلود چشم همراه با عطسه سکردن ٬جیغ کشیدن و تکان دادن سر ٬ترشحات به مرور غلیظ میشوند و باعث بهم چسبیدن پلکها میشوند.

درمان : جهت پیشگیری باید در بین دو دوره جوجه ریزی سالن بدرستی ضد عفونی گردد . در گله مبتلا گرم کردن سالن و تهویه مطلوب بهمراه استفاده از جیره با کیفیت بالا و افزودن ویتامین و الکترولیت به آب در بعضی اوقات اسپری کردن تتراسیکلین میتواند موثر باشد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آریزونوز (عفونت پاراکولون)

سبب شناسی : باکتری آریزوناهیناشاوی

نشانیها : پژمردگی ٬اسهال٬چسبیدن اسهال به مخرج٬عدم تعادل٬لرزش٬پیچش گردن و مرگ ومیر زیاد مشاهده میگردد . عموماًدر سنین زیر ۳ هفتگی دیده میشود . کبد زردرنگ ٬لکه لکه و بزرگ میشود . ناحیه دوازدهه روده پرخون میگردد. در اغلب موارد به کار بردن فورازولیدون در جیره برای چند هفته اول زندگی مفید است .

…………………………………………………………..

نام بیماری :آسپرژیلوز

سبب شناسی :آسپرژیلوس فو میگاتوس(قارچ)

نشانیها : آلودگی محیط جوجه کشی باعث ابتلاءجوجه های جوان به این بیماری میگردد . تنگی نفس ٬تنفس با دهان باز (دهنک زدن )٬سیانوزو تنفس سریع از علائم اولیه این بیماری است .اکثر پرندگان مبتلا بعد از اینکه پاهایشان گرفته میشود میمیرند .نشانه های اختلال سیستم عصبی مرکزی شامل عدم تعادل٬افتادن و فلجی مشاهده میگردد. معمولاًندولهای زرد رنگی در ریه ها و کیسه های هوایی و نای دیده میشود . آسیت نیز بسیار مشاهده میشود.

درمان : درمان اقتصادی نمی باشد و بهترین روش پیشگیری است٬لذا باید جوجه از گله های مادر وجوجه کشیهای فاقد آلودگی تهیه شود . هنگام شستشو سالن از سولفات مس جهت ضد عفونی کردن سالن استفاده میگردد ٬زیر آبخوریها یا دانخوریها خیس نباشند . از نیستاتین در درمان این بیماری استفاده میشود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کوکسیدیوز

سبب شناسی : انواع آیمریا

نشانیها : اسهال٬کم اشتهایی ٬کم خونی ٬بیحالی ٬خواب آلودگی و گاهی نیز خون در مدفوع دیده میشود . خونریزی در روده مخصوصا ًدر ناحیه رکتوم مشاهده میشود. این بیماری انگلی در زمان پیشرفت مشاهده میگردد .

درمان : بهترین راه استفاده از کوکسیدیو استات در جیره جوجه ها ست که باید از هفته سوم در جیره استفاده گردد . لازم به ذکر است در طول دوره پرورش بهتر است از چند نوع کوکسیدیواستات استفاده شود. از آمپرولیوم٬سوفاکینوکسالین در درمان کوکوکسیدیوزاستفاده میشود.افزودن ویتامینهای AوKدر دان نیز در کاهش مرگ و میر موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: ریکتز

سبب شناسی : کمبود دیتامین D3 و فسفر

نشانیها: لنگش پرنده مبتلا٬استخوان نرمی ٬چمباتمه زدن جوجه بیمار مشاهده میگردد.

درمان : در آغاز باید جیره اصلاح شود و تعادل بین کلسیم و فسفر برقرار گردد و میزان ویتامینd3 جیره کنترل شود . در صورت ابتلا میتوان بعد از انجام موارد مذکور ٬به مدت دو هفته به جیره گله حدودسه برابر مقدار عادی ویتامینD3اضافه گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: پروزیس

سبب شناسی : کمبود منگنز و گاهی کمبود بیوتین

نشانیها : مفصل خرگوش پای مبتلا پهن و کمی بزرگ میشود . در مراحل پیشرفته معمولاًپا در قسمت پایین مفصل خرگوشی از وضعیت عادی خود کاملاًبه طور جانبی منحرف میشود . در کالبد گشایی معمولاًمشخص میشود که وترآشیل در مفصل خرگوشی از محل خود خارج شده است .

درمان : افزودن مکملهای حاوی منگنز ٬کولین و ویتامینهای B به جیره میتواند باعث جلوگیری از شیوع بیماری گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: کانی بالیسم

سبب شناسی : عوامل متعدد میتوانند در بروز این بیماری دخیل باشند . کاهش پروتئین جیره ٬بالا بودن حرارت سالن ٬تراکم زیاد ٬ شدت زیاد نور ٬ در برابر این بیماری موثر هستند در واقع این بیماری یک بیماری مدیریتی است .

نشانیها : جوجه ها با نوک زدن به یکدیگر ٬ایجاد زخم و جراحت می نمایند و این مسئله گاهاًموجب مرگ و میر جوجه آسیب دیده میشود .

درمان : تنظیم صحیح جیره٬کاهش شدت نور و نوک چینی میتوانند در درمان این بیماری موثر باشند. لازم به ذکر است جوجه های مجروح را باید از گله جدا نمود و توسط اسپری حاوی آنتی بیوتیک محل زخم را ضد عفونی نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری :تاول سینه

سبب شناسی : وجود بستر نا مناسب و رطوبت زیاد بستر ٬زمین گیر شدن پرنده در اثر بیماریهای مختلف

نشانیها: در آغاز محل زخم بصورت آبسه ظاهر میشود و در نهایت به منطقه ای از بافت دلمه ای مبدل میشود و باعث افت کیفیت لاشه میشود .

درمان : وجود بستر مناسب در سالن پرورش و جداکردن پرنده هایی که بعللی بیش از حد روی سینه مینشینند .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آسیت

سبب شناسی : تهویه نامناسب ٬دمای پائین ٬نمک زیاد در جیره ٬بعضی از بیماریها و مسمومیتها در ایجاد آسیت موثرند .

نشانیها: تجمع مایع آسیتی کاهش رنگ در محوطه سینه ای شکمی و بزرگ شدن قلب راست از علائم آسیت است.

درمان : جهت پیشگیری باید تهویه سالن را مناسب کرد و به دمای سالن و میزان نمک در جیره توجه نمود .

منبع: انجمن متخصصین علوم دامی خراسان

   

بازدید 77,929 | مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۲
 1. عباس
  آذر ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۱۵:۲۵ | #1

  سلام. من یه خروس دارم ۶ ماهه. جوجه رنگی بود که بزرگش کردم. دیروز که از خواب بلند شدم دیدم خوب بود.ولی کم کم بیحال شد.حالا تحرک خیلی نداره.کم غذا میخوره. آب از بینیش می و صدای خس خس داره. شنیده بودم باید بهش قرص آموکسی سیلین بهش بدم واین کار رو هم کردم ولی تاثیری نداشت. دلم براش میسوزه. خودم احساس کردم از سرما این طور شده. میشه لطفا بگین باید چکارش کنم؟

  عباس IP Address is : 37.27.209.103
 2. داوود
  بهمن ۴ام, ۱۳۹۴ در ۲۱:۴۹ | #2

  سلام یک هفته ایه دو تا جوجه گوشتی خریدم(۱روزه)؛ حالا یکی از اونا چند روزیه مدام روی زمین میشینه، خیلی کم بلند میشه و راه میره، ظاهرا پاهاش درد دارن. توی اینترنت سرچ کردم فکر کنم اسم بیماریش لنگش. باشه!
  با این تفاسیر راه درمانش چیه؟ راهنمایی کنید لطفا!

  داوود IP Address is : 89.198.76.134
 3. ندا
  فروردین ۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۳:۵۷ | #3

  سلام من دو تا جوجه رنگی دارم که قسمت سینه اون ها ورم کرده و پر و بال شون هم حالت کچلی پیدا کرده رو زمین افتادن و بال بال میزنن و خیلی میلرزن و ۱۲ روزه هستن چی کار کنم که حداقل درد نکشن یا خوب بشن تو رو خدا بگید

  ندا IP Address is : 5.114.178.22
 4. داریوش
  فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۰ | #4

  سلام خسته نباشید.من سه تا بوقلمون دارم دوتاش رو تخم خوابیدند یکیش هم فقط تو لونه با هموناست غذا کم میخوره وموهای زیر سینش ریخته کلا سفیده اسهالم داره ایا اونم کرچ شده لطفا راهنماییم کنین.

  داریوش IP Address is : 5.222.200.15
 5. حمید
  فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۴:۵۱ | #5

  سلام.یه جوجه ۶ ماه مینیاتوری دارم نخ هشت سانتی تو گلو و زبونش گیر کرده.فکر کنم نخ پیچیده باشه دور زبونش چون نخ رو هر چی میکشم زبونش بیشتر میاد بیرون و به هیچ وجه نتونستم بکشم بیارم بیرون و در اخر نصف نخ رو بریدم و باقیش تو دهنشه.یه جورایی فکر کنم نخ محکم پیچیده باشه دور زبونش چون روی زبونش یه کم بریده.چیزی هم نمیخوره و با زور بهش بدم بیرون میکنه و بیشتر زبونش و دهش بیرون میاره .البته دهنشو که باز کنم یک سانت نخش معلومه ولی با کشیدن نمیاد بیرون.چیکار کنیم نخ دور زبونش بیاد بیرون دکتر؟!!!!!!

  حمید IP Address is : 136.243.125.48
  • admin
   اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۵ در ۰۶:۵۳ | #6

   سلام
   به یک دامپزشک نشونش بدید تا مشکل رو حل کنه
   موفق باشید

 6. حمید
  فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۴:۵۳ | #7

  سلام.یه جوجه ۶ ماه مینیاتوری دارم نخ هشت سانتی تو گلو و زبونش گیر کرده!در ضمن زبونش هم سیاه شده کمی.!!!!!!!!!!!

  حمید IP Address is : 136.243.125.48
 7. behrouz
  فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۵ در ۰۳:۰۹ | #8

  با سلام و خسته نباشید،بنده یک خروس دوساله دارم که حدود دو ماه هم هست که خریدمش.اون روز که خریدم خارش شکسته بود وکف پاش و انگشتاش هم ملتهب شده بود و گرم بود.در ضمن سر تاجش سیاه می شد و حتی ظاهرا یه مقدار مشکل تنفس داشت وزیاد آب میخورد که بعدا این کارش با امپول رفع شد.از اونروز انواع دگزا و پنی سیلین بهش زدم که اواخر ورم پاش داشت از بین میرفت که انداختمش توی انبار که دماش دمای محیط بود و سردتر و تاریکتر از جای قبلش بود.صبح روز دوم دیدم نفسش در نمیاد و خرخر میکنه و تاجش سیاه سیاه شده و تعادلش هم خوب نیست.بعد رنگش پرید و چشمش ابکی شدو گفتم که میمیره.زود جاش برگردوندم و بایتریل دادم و لینکوپک زدم.بعد دو روز الان خودش غذا میخوره و خیلی بهتره.حدس خودم اینه برونشیت عفونی داشته بعدا با اشریشا کلی یا CRD همزمان شده .جسارتا بیماریش چیه و چکارش کنم؟

  behrouz IP Address is : 5.209.160.174
 8. ندا
  اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۵ در ۰۱:۵۲ | #9

  سلام من جوجه مرغم تا دیروز خوب بود الان ٢ماهشه از دیروز هیچی نمیخوره بد نفس میکشه و هی میخوابه و سرلغ بقیه نمیره بهش اکسی وت و ویتامىن مینرال دادم اما انگار دارن بدتر میشه به سختی نفس میکشه علایم چه بیماریه چیکار کنم

  ندا IP Address is : 83.120.48.62
 9. علی
  اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۶ | #10

  سلام..ضمن تشکر از شما بخاطر سایت مفیدتون…من چنتا جوجه ۳ هفته ای دارم که جدیدا” دوتاشون از بینیشون مایعی چسبناک میاد،غذا نمیخورن و یکی از چشماشونم چسبیده و قرمز هم شده..میشه بگید علتش چیه و باید چیکار کنم؟..ممنون

  علی IP Address is : 31.56.217.171
 10. شاهرخ
  اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵ در ۲۳:۵۱ | #11

  با سلام
  من در حدود ۵۷ عدد جوجه نژاد کوشین طلایی دارم که از ۲ ماهه تا یک هفته ای هستن
  امروز دو تا از اونا مرده بودن که یکشون ۲ ماهه و یکیشون ۱ هفته ای بود.
  در لاشه اونا اثرات خونریزی از مجرای بینی مشاهده میشد.قبلا چنین چیزی تو مرگ و میر جوجه ها ندیده بودم.
  لطفا راهنمایی کنید

  شاهرخ IP Address is : 151.247.112.21
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

55 queries in 0٫370 seconds.