بیماریهای شایع طیور

نام بیماری:نیو کاسل

سبب شناسی :پارامیکزوویروس

نشانیها :علائم تنفسی ٬نفس نفس زدن ٬ترشحات بینی و گاهی صدای خس خس ٬وجود زخم در روی غدد پیش معده . علائم عصبی پس از چند روز ظاهر میشودنظیر پیچیدن گردن و سر ٬ فلجی پا و بالها . علائم گوارشی مانند اسهال ٬خونریزی روی غدد و پیش معده و اسهال سبز .

درمان : بهتریت راه پیشگیری است . سویه های مختلف واکسن نیوکاسل موجود است که میتوان استفاده نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : مایکو پلاسموز بوقلمون

سبب شناسی : مایکو پلاسما مله آگریدیس(MM)

نشانیها :جوجه های جوان نشانیهای خفیف تنفسی و گاهی سینوزیت ٬ بعضی اوقات پیخ خوردگی همراه با استئومیلیت و گاهی نیز اختلالاتی در پاها دیده میشود ٬بی اشتهایی شدید نیز بروز میکند .

درمان :تهیه جوجه از گله ای که عاری از این میکروب باشد بهترین راه است ولی استفاده از لینکو مایسین یا جنتا مایسین میزان بروز تورم کیسه های هوایی را کاهش میدهد و وزن را افزایش میدهد .

…………………………………………………………..

نام بیماری :سینوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسما سینویه (MS)

نشانیها :ترشحات زرد تا خاکستری رنگ در اکثر ساختارهای دارای غشاء سینویال مخصوصاً در مفصل خرگوشی ٬لاغری و زمین گیر شدن و ایجاد تاول در ناحیه سینه به دلیل نشستن زیاد.

درمان : تهیه جوجه از گله مادر عاری از بیماری . تترا سایکلین ها ٬لینکو مایسین٬ لینکواسیکتین ٬تایلوزین در این بیماری تا حدی موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: یسنوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسماگالی سپتکوم(MG)

نشانیها :تورم یک یا هر دو سینه تحت حدقه ای ٬ترشحات زیاد بینی ٬ التهاب کیسه های هوایی ٬لاغری و کاهش وزن بدن

درمان :تهیه جوجه از گله های مادر عاری از بیماری و جلوگیری استرس . تایلوزین و تتراسیکلین تا حدی موثر است.

…………………………………………………………..

نام بیماری : کلی باسیلوز

سبب شناسی : اشر شیاکلی

نشانیها : کیسه هایی هوایی ضخیم میشود و ترشحات پنیری شکل دیده میشود . اغلب همراه با آن پریکاردیت چسبنده ایجاد میشود . تشخیص با استفاده کشت میکروبی قطعی میشود .

درمان :رعایت بهداشت در گله و جلوگیری از استرس در پیشگیری موثر است .کلرامفنیکل ٬فورازولیدون در درمان آن موثر است ولی توصیه می گرددکشت میکروبی و آنتی بیوگرام انجام گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : عفونت کیسه زرده

سبب شناسی : سانمونلاوکلی باسیل

درمان : توسط آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف . توصیه میگردد بعد از ورود جوجه درمان با فلومکوئین شروع گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : سانمونلوز

سبب شناسی : باکتری سانونلاپولوروم

نشانیها : بیماری عفونی قابل انتقال از طریق تخم است . میزان ابتلا ۴ تا ۵ روز بعد از تولد افزایش می یابد ٬بی اشتهایی اسهال سفید چسبنده به اطراف مخرج٬ جمع شدن جوجه اطراف منبع حرارتی ٬جیک جیک کردن با صدای بلند ٬مشاهده میگردد .بعد از چند روز ممکن است پرندگانی که در ماشین جوجه کشی میکروب را استنشاق کرده باشند ٬نشانیهای تنفسی را بروز میدهند . ندولهای خاکستری در ریه ٬کبد ٬قلب و دیواره روده دیده میشود . در سطح مخاطی روده باریک پلاکتهای سفید بوجود می آیند . حالبها در اثر اورات اتساع می یابند .

درمان : بهترین راه تهیه جوجه از گله های مادر و کارخانه های جوجه کشی عاری از آلودگی است .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کریزای بوقلمون

سبب شناسی : بروتلااویوم

نشانیها : خروج موکوئیدی شفاف از بینی و ترشحات کف آلود چشم همراه با عطسه سکردن ٬جیغ کشیدن و تکان دادن سر ٬ترشحات به مرور غلیظ میشوند و باعث بهم چسبیدن پلکها میشوند.

درمان : جهت پیشگیری باید در بین دو دوره جوجه ریزی سالن بدرستی ضد عفونی گردد . در گله مبتلا گرم کردن سالن و تهویه مطلوب بهمراه استفاده از جیره با کیفیت بالا و افزودن ویتامین و الکترولیت به آب در بعضی اوقات اسپری کردن تتراسیکلین میتواند موثر باشد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آریزونوز (عفونت پاراکولون)

سبب شناسی : باکتری آریزوناهیناشاوی

نشانیها : پژمردگی ٬اسهال٬چسبیدن اسهال به مخرج٬عدم تعادل٬لرزش٬پیچش گردن و مرگ ومیر زیاد مشاهده میگردد . عموماًدر سنین زیر ۳ هفتگی دیده میشود . کبد زردرنگ ٬لکه لکه و بزرگ میشود . ناحیه دوازدهه روده پرخون میگردد. در اغلب موارد به کار بردن فورازولیدون در جیره برای چند هفته اول زندگی مفید است .

…………………………………………………………..

نام بیماری :آسپرژیلوز

سبب شناسی :آسپرژیلوس فو میگاتوس(قارچ)

نشانیها : آلودگی محیط جوجه کشی باعث ابتلاءجوجه های جوان به این بیماری میگردد . تنگی نفس ٬تنفس با دهان باز (دهنک زدن )٬سیانوزو تنفس سریع از علائم اولیه این بیماری است .اکثر پرندگان مبتلا بعد از اینکه پاهایشان گرفته میشود میمیرند .نشانه های اختلال سیستم عصبی مرکزی شامل عدم تعادل٬افتادن و فلجی مشاهده میگردد. معمولاًندولهای زرد رنگی در ریه ها و کیسه های هوایی و نای دیده میشود . آسیت نیز بسیار مشاهده میشود.

درمان : درمان اقتصادی نمی باشد و بهترین روش پیشگیری است٬لذا باید جوجه از گله های مادر وجوجه کشیهای فاقد آلودگی تهیه شود . هنگام شستشو سالن از سولفات مس جهت ضد عفونی کردن سالن استفاده میگردد ٬زیر آبخوریها یا دانخوریها خیس نباشند . از نیستاتین در درمان این بیماری استفاده میشود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کوکسیدیوز

سبب شناسی : انواع آیمریا

نشانیها : اسهال٬کم اشتهایی ٬کم خونی ٬بیحالی ٬خواب آلودگی و گاهی نیز خون در مدفوع دیده میشود . خونریزی در روده مخصوصا ًدر ناحیه رکتوم مشاهده میشود. این بیماری انگلی در زمان پیشرفت مشاهده میگردد .

درمان : بهترین راه استفاده از کوکسیدیو استات در جیره جوجه ها ست که باید از هفته سوم در جیره استفاده گردد . لازم به ذکر است در طول دوره پرورش بهتر است از چند نوع کوکسیدیواستات استفاده شود. از آمپرولیوم٬سوفاکینوکسالین در درمان کوکوکسیدیوزاستفاده میشود.افزودن ویتامینهای AوKدر دان نیز در کاهش مرگ و میر موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: ریکتز

سبب شناسی : کمبود دیتامین D3 و فسفر

نشانیها: لنگش پرنده مبتلا٬استخوان نرمی ٬چمباتمه زدن جوجه بیمار مشاهده میگردد.

درمان : در آغاز باید جیره اصلاح شود و تعادل بین کلسیم و فسفر برقرار گردد و میزان ویتامینd3 جیره کنترل شود . در صورت ابتلا میتوان بعد از انجام موارد مذکور ٬به مدت دو هفته به جیره گله حدودسه برابر مقدار عادی ویتامینD3اضافه گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: پروزیس

سبب شناسی : کمبود منگنز و گاهی کمبود بیوتین

نشانیها : مفصل خرگوش پای مبتلا پهن و کمی بزرگ میشود . در مراحل پیشرفته معمولاًپا در قسمت پایین مفصل خرگوشی از وضعیت عادی خود کاملاًبه طور جانبی منحرف میشود . در کالبد گشایی معمولاًمشخص میشود که وترآشیل در مفصل خرگوشی از محل خود خارج شده است .

درمان : افزودن مکملهای حاوی منگنز ٬کولین و ویتامینهای B به جیره میتواند باعث جلوگیری از شیوع بیماری گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: کانی بالیسم

سبب شناسی : عوامل متعدد میتوانند در بروز این بیماری دخیل باشند . کاهش پروتئین جیره ٬بالا بودن حرارت سالن ٬تراکم زیاد ٬ شدت زیاد نور ٬ در برابر این بیماری موثر هستند در واقع این بیماری یک بیماری مدیریتی است .

نشانیها : جوجه ها با نوک زدن به یکدیگر ٬ایجاد زخم و جراحت می نمایند و این مسئله گاهاًموجب مرگ و میر جوجه آسیب دیده میشود .

درمان : تنظیم صحیح جیره٬کاهش شدت نور و نوک چینی میتوانند در درمان این بیماری موثر باشند. لازم به ذکر است جوجه های مجروح را باید از گله جدا نمود و توسط اسپری حاوی آنتی بیوتیک محل زخم را ضد عفونی نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری :تاول سینه

سبب شناسی : وجود بستر نا مناسب و رطوبت زیاد بستر ٬زمین گیر شدن پرنده در اثر بیماریهای مختلف

نشانیها: در آغاز محل زخم بصورت آبسه ظاهر میشود و در نهایت به منطقه ای از بافت دلمه ای مبدل میشود و باعث افت کیفیت لاشه میشود .

درمان : وجود بستر مناسب در سالن پرورش و جداکردن پرنده هایی که بعللی بیش از حد روی سینه مینشینند .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آسیت

سبب شناسی : تهویه نامناسب ٬دمای پائین ٬نمک زیاد در جیره ٬بعضی از بیماریها و مسمومیتها در ایجاد آسیت موثرند .

نشانیها: تجمع مایع آسیتی کاهش رنگ در محوطه سینه ای شکمی و بزرگ شدن قلب راست از علائم آسیت است.

درمان : جهت پیشگیری باید تهویه سالن را مناسب کرد و به دمای سالن و میزان نمک در جیره توجه نمود .

منبع: انجمن متخصصین علوم دامی خراسان

   

بازدید 68,665 | مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۲
 1. سعيد
  فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۱۶:۲۸ | #1

  سلام من ١٠ تا جوجه دارم الان ١ هفتشون هست روزای اول خوب سر حال بودن اما الان بی حالن بالهشون پهن شده اینا علائم بیماری هستند؟؟

  سعيد IP Address is : 151.245.147.58
  • admin
   فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۴ در ۰۰:۲۰ | #2

   سلام
   بله، سریعآ با یک دامپزشک مشورت کنید.

 2. پوریا
  فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۴ در ۱۷:۲۸ | #3

  با سلام
  من عید ۲تا جوجه گرفتم که الان حدوده ۲هفته هست که یکیشون که رشدشم نسبت به اون یکی خیلی کمتره اسهال شده و رو پاهاش نمیتونه خوب باسته و راه رفتنش بیشتر حالت نشسته داره و گیج میزنه و نفس نفس هم میزنه.
  لطفا زودتر راهنماییم کنید ممنون چون این حالتش خیلی ناراحتم میکنه. ممنون

  پوریا IP Address is : 5.236.116.89
 3. پریسا
  فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۴ در ۰۹:۴۶ | #4

  سلام من حدود یه هفته ست ججه مرغ گرفتم تا دیروز حالشون خوب بود ولی از دیشب یکیشبی حال شده و اسهال داره که گاها رنگش زرشکی و گاهی هم زرد مایل به سبزه هیچی نموره و فقط می خوابه تو رو خدا بهم بگین چی کار کنم؟
  در ضمن دو روز پیش بهشون تخم هندونه دادم خوردن

  پریسا IP Address is : 151.247.100.61
 4. نگين
  اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۴ در ۰۰:۰۲ | #5

  سلام من یک جوجه اردک دارم که امشب دیدم جلوی سینش ورم کرده و یه کم بی حاله :(( چی کار باید بکنم؟

  نگين IP Address is : 151.242.144.226
 5. جوجه رنگی
  اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۴ در ۰۷:۲۷ | #6

  سلام من ۳روزه که جوجه رنگی خریدم.ولی همش جیک جیک میکنه تعادل نداره و اندازه ش هم کوچیکه.رو پاهاش به سختی می ایسته اشتهاش هم کمه لطفا راهنمایی کنین ایا میمیره

  جوجه رنگی IP Address is : 5.223.130.229
  • admin
   اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۴ در ۰۷:۵۶ | #7

   سلام
   توصیه میکنم هیچوقت جوجه رنگی نخرید چون شرایط رنگ کردن این جوجه ها بسیار غیر انسانی و به عبارتی وحشیانه است، در عین حال گرم نگهشون دارید (هفته اول ۳۵ درجه، هفته دوم ۳۲ درجه، هفته سوم ۲۹ درجه، هفته چهارم ۲۶ درجه /به ازای هر هفته ۳ درجه کاهش تا دما به۲۰ درجه برسد) و آب و دان در اختیارشون قرار بدید.

 6. حامد
  اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۰۳:۰۶ | #8

  سلام.واقعا سایتتون فوق العاده س.مطالب اموزنده و پرمحتوایی داره.
  من دوتا سوال دارم.یه جوجه تازه متولد دارم بعد مدت۱۵ علائمی رو نوک و زیر نوکش در اومد و تلف شد.خواستم بدونم دلیل و نوع بیماریش چیه؟روش درمانش بدون نیاز به دامپزشکی چجوریه؟؟ لینک زیر تصویر از بیماری جوجه تلف شده ش.

  http://s6.picofile.com/file/8186340218/IMG_20150426_WA0000.jpg

  الانم مادر جوجه رو پاهاش نمی ایسته یا به اصطلاح فلج شده.یهویی اینطور شد.
  تصویرش تو لینک زیر.اب زیاد نمیخوره.فقط بالش شل شده و نمیتونه راه بره.
  براش درمانی هست چه با دامپزشکی چه بدون نیاز به دامپزشکی.

  http://s4.picofile.com/file/8186340392/20150502_234709.jpg

  حامد IP Address is : 37.221.9.125
 7. محسن
  اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۲۱:۱۱ | #9

  جوجه ای دارم سه روزه گرفتمش از اول زیاد جیک میزد کم میخورد حالا همش میخوابه هیچی نمیخوره دوس داره جاش گرم باشه صداش هم گرفته خیلی ضعیف شده نای ایستادن نداره چیکارش کنم میمیره

  محسن IP Address is : 2.176.12.91
 8. Ali
  اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۴ در ۱۱:۳۷ | #10

  سلام -چند روزی هست مرغ من مدفوع سفید رنگ رقیق از خودش دفع میکنی -یکم پکر هست ولی هوشیاره به طوری که سمتش میرم فرار میکنه-ممنون میشم بگید مشکل از کجاست؟

  Ali IP Address is : 5.238.7.213
  • مینا
   اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۹:۱۸ | #11

   سلام مرغ منم همین مشکلو داره چرا این سوال جواب نداره

   مینا IP Address is : 5.235.188.72
   • admin
    اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۵:۳۵ | #12

    سلام
    مشکوک به سلمونلا هست
    نشانه های بالینی
    در جوجه ها: مرگ جنین در داخل تخم مرغ یا ظرف مدت کوتاهی پس از خروج از تخم مرغ ( آلوده بودن تخم مرغها)- ضعف – کم اشتهایی- کندی رشد و رشد نا متناسب با سن- خواب آلودگی- چسبیدن مواد گچی اطراف مخرج- پرهای کثیف و بالهای آویزان- تورم کف پا و مفاصل ( بویژه مفاصل خرگوشی و آرنج)- کوری و اشکال تنفسی

    در طیور بالغ و یا در حال رشد: کاهش ناگهانی مصرف دان – پرهای ژولیده- تاج چروکیده و رنگ پریده – کاهش تولیدتخم مرغ- کاهش قابلیت باروری و جوجه درآوری – افزایش دمای بدن به میزان ۱ تا ۳ درجه سانتیگراد در طی ۲ تا ۳ روز بعد از عفونت – بی اشتهایی- اسهال و دهیدراتاسیون و …
    با یک دامپزشک مشورت کنید
    موفق باشید

 9. کیانوص
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۴ در ۱۶:۴۴ | #13

  سلام ی خروس دارم بیشتر میشینه زمین الان ۱۱ ماهشه کمی از متفوعشم میچسبه به بدنش چون میشینه وقتی راه میره مشکلی نداره ولی بال بزنه ب پشت میوفته چیکارش کنم

  کیانوص IP Address is : 2.182.252.200
  • admin
   اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۴ در ۱۹:۵۱ | #14

   سلام
   شاید مریض هست یا مشکلی در راه رفتن داره که میشینه، شاید هم در جای کوچکی نگهداری میشه و توانایی تحرک ندارد.
   به هر حال با یک دامپزشک مشورت کنید.
   موفق باشید

 10. محسن
  اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۲۱:۵۸ | #15

  سلام من یک جوجه اردک دارم که امشب دیدم جلوی سینش ورم کرده و همش دهنش و باز میکنه میبنده خواب آلو هست چی کار باید بکنم؟

  محسن IP Address is : 2.177.37.142
  • admin
   اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۰۸:۱۱ | #16

   سلام
   به دامپزشک نشونش بدید

صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

56 queries in 0٫270 seconds.