بیماریهای شایع طیور

نام بیماری:نیو کاسل

سبب شناسی :پارامیکزوویروس

نشانیها :علائم تنفسی ٬نفس نفس زدن ٬ترشحات بینی و گاهی صدای خس خس ٬وجود زخم در روی غدد پیش معده . علائم عصبی پس از چند روز ظاهر میشودنظیر پیچیدن گردن و سر ٬ فلجی پا و بالها . علائم گوارشی مانند اسهال ٬خونریزی روی غدد و پیش معده و اسهال سبز .

درمان : بهتریت راه پیشگیری است . سویه های مختلف واکسن نیوکاسل موجود است که میتوان استفاده نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : مایکو پلاسموز بوقلمون

سبب شناسی : مایکو پلاسما مله آگریدیس(MM)

نشانیها :جوجه های جوان نشانیهای خفیف تنفسی و گاهی سینوزیت ٬ بعضی اوقات پیخ خوردگی همراه با استئومیلیت و گاهی نیز اختلالاتی در پاها دیده میشود ٬بی اشتهایی شدید نیز بروز میکند .

درمان :تهیه جوجه از گله ای که عاری از این میکروب باشد بهترین راه است ولی استفاده از لینکو مایسین یا جنتا مایسین میزان بروز تورم کیسه های هوایی را کاهش میدهد و وزن را افزایش میدهد .

…………………………………………………………..

نام بیماری :سینوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسما سینویه (MS)

نشانیها :ترشحات زرد تا خاکستری رنگ در اکثر ساختارهای دارای غشاء سینویال مخصوصاً در مفصل خرگوشی ٬لاغری و زمین گیر شدن و ایجاد تاول در ناحیه سینه به دلیل نشستن زیاد.

درمان : تهیه جوجه از گله مادر عاری از بیماری . تترا سایکلین ها ٬لینکو مایسین٬ لینکواسیکتین ٬تایلوزین در این بیماری تا حدی موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: یسنوزیت عفونی

سبب شناسی : مایکوپلاسماگالی سپتکوم(MG)

نشانیها :تورم یک یا هر دو سینه تحت حدقه ای ٬ترشحات زیاد بینی ٬ التهاب کیسه های هوایی ٬لاغری و کاهش وزن بدن

درمان :تهیه جوجه از گله های مادر عاری از بیماری و جلوگیری استرس . تایلوزین و تتراسیکلین تا حدی موثر است.

…………………………………………………………..

نام بیماری : کلی باسیلوز

سبب شناسی : اشر شیاکلی

نشانیها : کیسه هایی هوایی ضخیم میشود و ترشحات پنیری شکل دیده میشود . اغلب همراه با آن پریکاردیت چسبنده ایجاد میشود . تشخیص با استفاده کشت میکروبی قطعی میشود .

درمان :رعایت بهداشت در گله و جلوگیری از استرس در پیشگیری موثر است .کلرامفنیکل ٬فورازولیدون در درمان آن موثر است ولی توصیه می گرددکشت میکروبی و آنتی بیوگرام انجام گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : عفونت کیسه زرده

سبب شناسی : سانمونلاوکلی باسیل

درمان : توسط آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف . توصیه میگردد بعد از ورود جوجه درمان با فلومکوئین شروع گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری : سانمونلوز

سبب شناسی : باکتری سانونلاپولوروم

نشانیها : بیماری عفونی قابل انتقال از طریق تخم است . میزان ابتلا ۴ تا ۵ روز بعد از تولد افزایش می یابد ٬بی اشتهایی اسهال سفید چسبنده به اطراف مخرج٬ جمع شدن جوجه اطراف منبع حرارتی ٬جیک جیک کردن با صدای بلند ٬مشاهده میگردد .بعد از چند روز ممکن است پرندگانی که در ماشین جوجه کشی میکروب را استنشاق کرده باشند ٬نشانیهای تنفسی را بروز میدهند . ندولهای خاکستری در ریه ٬کبد ٬قلب و دیواره روده دیده میشود . در سطح مخاطی روده باریک پلاکتهای سفید بوجود می آیند . حالبها در اثر اورات اتساع می یابند .

درمان : بهترین راه تهیه جوجه از گله های مادر و کارخانه های جوجه کشی عاری از آلودگی است .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کریزای بوقلمون

سبب شناسی : بروتلااویوم

نشانیها : خروج موکوئیدی شفاف از بینی و ترشحات کف آلود چشم همراه با عطسه سکردن ٬جیغ کشیدن و تکان دادن سر ٬ترشحات به مرور غلیظ میشوند و باعث بهم چسبیدن پلکها میشوند.

درمان : جهت پیشگیری باید در بین دو دوره جوجه ریزی سالن بدرستی ضد عفونی گردد . در گله مبتلا گرم کردن سالن و تهویه مطلوب بهمراه استفاده از جیره با کیفیت بالا و افزودن ویتامین و الکترولیت به آب در بعضی اوقات اسپری کردن تتراسیکلین میتواند موثر باشد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آریزونوز (عفونت پاراکولون)

سبب شناسی : باکتری آریزوناهیناشاوی

نشانیها : پژمردگی ٬اسهال٬چسبیدن اسهال به مخرج٬عدم تعادل٬لرزش٬پیچش گردن و مرگ ومیر زیاد مشاهده میگردد . عموماًدر سنین زیر ۳ هفتگی دیده میشود . کبد زردرنگ ٬لکه لکه و بزرگ میشود . ناحیه دوازدهه روده پرخون میگردد. در اغلب موارد به کار بردن فورازولیدون در جیره برای چند هفته اول زندگی مفید است .

…………………………………………………………..

نام بیماری :آسپرژیلوز

سبب شناسی :آسپرژیلوس فو میگاتوس(قارچ)

نشانیها : آلودگی محیط جوجه کشی باعث ابتلاءجوجه های جوان به این بیماری میگردد . تنگی نفس ٬تنفس با دهان باز (دهنک زدن )٬سیانوزو تنفس سریع از علائم اولیه این بیماری است .اکثر پرندگان مبتلا بعد از اینکه پاهایشان گرفته میشود میمیرند .نشانه های اختلال سیستم عصبی مرکزی شامل عدم تعادل٬افتادن و فلجی مشاهده میگردد. معمولاًندولهای زرد رنگی در ریه ها و کیسه های هوایی و نای دیده میشود . آسیت نیز بسیار مشاهده میشود.

درمان : درمان اقتصادی نمی باشد و بهترین روش پیشگیری است٬لذا باید جوجه از گله های مادر وجوجه کشیهای فاقد آلودگی تهیه شود . هنگام شستشو سالن از سولفات مس جهت ضد عفونی کردن سالن استفاده میگردد ٬زیر آبخوریها یا دانخوریها خیس نباشند . از نیستاتین در درمان این بیماری استفاده میشود .

…………………………………………………………..

نام بیماری : کوکسیدیوز

سبب شناسی : انواع آیمریا

نشانیها : اسهال٬کم اشتهایی ٬کم خونی ٬بیحالی ٬خواب آلودگی و گاهی نیز خون در مدفوع دیده میشود . خونریزی در روده مخصوصا ًدر ناحیه رکتوم مشاهده میشود. این بیماری انگلی در زمان پیشرفت مشاهده میگردد .

درمان : بهترین راه استفاده از کوکسیدیو استات در جیره جوجه ها ست که باید از هفته سوم در جیره استفاده گردد . لازم به ذکر است در طول دوره پرورش بهتر است از چند نوع کوکسیدیواستات استفاده شود. از آمپرولیوم٬سوفاکینوکسالین در درمان کوکوکسیدیوزاستفاده میشود.افزودن ویتامینهای AوKدر دان نیز در کاهش مرگ و میر موثر است .

…………………………………………………………..

نام بیماری: ریکتز

سبب شناسی : کمبود دیتامین D3 و فسفر

نشانیها: لنگش پرنده مبتلا٬استخوان نرمی ٬چمباتمه زدن جوجه بیمار مشاهده میگردد.

درمان : در آغاز باید جیره اصلاح شود و تعادل بین کلسیم و فسفر برقرار گردد و میزان ویتامینd3 جیره کنترل شود . در صورت ابتلا میتوان بعد از انجام موارد مذکور ٬به مدت دو هفته به جیره گله حدودسه برابر مقدار عادی ویتامینD3اضافه گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: پروزیس

سبب شناسی : کمبود منگنز و گاهی کمبود بیوتین

نشانیها : مفصل خرگوش پای مبتلا پهن و کمی بزرگ میشود . در مراحل پیشرفته معمولاًپا در قسمت پایین مفصل خرگوشی از وضعیت عادی خود کاملاًبه طور جانبی منحرف میشود . در کالبد گشایی معمولاًمشخص میشود که وترآشیل در مفصل خرگوشی از محل خود خارج شده است .

درمان : افزودن مکملهای حاوی منگنز ٬کولین و ویتامینهای B به جیره میتواند باعث جلوگیری از شیوع بیماری گردد .

…………………………………………………………..

نام بیماری: کانی بالیسم

سبب شناسی : عوامل متعدد میتوانند در بروز این بیماری دخیل باشند . کاهش پروتئین جیره ٬بالا بودن حرارت سالن ٬تراکم زیاد ٬ شدت زیاد نور ٬ در برابر این بیماری موثر هستند در واقع این بیماری یک بیماری مدیریتی است .

نشانیها : جوجه ها با نوک زدن به یکدیگر ٬ایجاد زخم و جراحت می نمایند و این مسئله گاهاًموجب مرگ و میر جوجه آسیب دیده میشود .

درمان : تنظیم صحیح جیره٬کاهش شدت نور و نوک چینی میتوانند در درمان این بیماری موثر باشند. لازم به ذکر است جوجه های مجروح را باید از گله جدا نمود و توسط اسپری حاوی آنتی بیوتیک محل زخم را ضد عفونی نمود .

…………………………………………………………..

نام بیماری :تاول سینه

سبب شناسی : وجود بستر نا مناسب و رطوبت زیاد بستر ٬زمین گیر شدن پرنده در اثر بیماریهای مختلف

نشانیها: در آغاز محل زخم بصورت آبسه ظاهر میشود و در نهایت به منطقه ای از بافت دلمه ای مبدل میشود و باعث افت کیفیت لاشه میشود .

درمان : وجود بستر مناسب در سالن پرورش و جداکردن پرنده هایی که بعللی بیش از حد روی سینه مینشینند .

…………………………………………………………..

نام بیماری: آسیت

سبب شناسی : تهویه نامناسب ٬دمای پائین ٬نمک زیاد در جیره ٬بعضی از بیماریها و مسمومیتها در ایجاد آسیت موثرند .

نشانیها: تجمع مایع آسیتی کاهش رنگ در محوطه سینه ای شکمی و بزرگ شدن قلب راست از علائم آسیت است.

درمان : جهت پیشگیری باید تهویه سالن را مناسب کرد و به دمای سالن و میزان نمک در جیره توجه نمود .

منبع: انجمن متخصصین علوم دامی خراسان

   

بازدید 83,013 | مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۲
 1. معرف
  تیر ۶ام, ۱۳۹۳ در ۱۴:۳۰ | #1

  سلام خسته نباشید.من یک جوجه سه ماه و نیمه دارم.الان چند روزه که کمی در غذا خوردن مشکل داره مثلا قبلا شکمش کاملا پر می شد و کاهو زیاد میخورد اما الان فقط گندم خیس خورده که نصف هم شده باشه و کمی برنج میخوره.و در خوردن هم انگار نمی تونه خوب دونه رو تو نوک بگیره.گوشه پلکش زخم خیلی کوچکی داره و مدام همون چشم رو میبنده.کمی بی حاله ولی با جوجه های دیگه در گردشه و گاه گاهی از اونها عقب میمونه و سر جای خودش مکث میکنه.هیچ علائم دیگه ای نداره میشه راهنمایی کنید که این جوجه چرا اینطور شده؟مدفوعش هم معمولیه اسهال یا آبکی نیست.مقعدش هم معمولیه.لطفا زودتر به ایمیل من جواب بدید.مرسی.در ضمن قبل از این جوجه دو جوجه دیگه هم حدود یک و دو ماه پیش به همین شکل مردند.دامپزشک که بردیم برای اونها انروکین و ویتامینه تزویج کرد ولی باعث بهبودشون نشد و مردند.ممنون

  معرف IP Address is : 2.145.145.136
  • غلامحسین عسکری
   آذر ۱۷ام, ۱۳۹۳ در ۱۰:۲۹ | #2

   سلام
   اولا اگر قبلا هم به این شکل تلفات داشتی جایگاه نگهداریت به ویروسی و یا باکتری آلودست
   لذا ابتدا یا جاشون رو عوض کن و یا کاملا شستشو و ضدعفونی کن
   دوم
   گوشت رو به سینه جوجه بچسبون ببین صدای خسخس میکنه اگر داشت مشکل تنفسی و برونشی داره لذا یک دوره کامل آنتی بیوتیک قوی بش بده و بعدا از مولتی ویتامین استفاده کن

   غلامحسین عسکری IP Address is : 91.99.66.109
 2. رضا
  بهمن ۵ام, ۱۳۹۳ در ۱۱:۵۲ | #3

  سلام من دستگاه جوجه کشی دارم و دو سریه که جوجه ها به سن پانزده روزگی که میرسن اول یکی وبعد به بقیه هم منتقل میکنه سراشون رو میچرخونن به عبارتی دیگه کله گیجا میگیرن ممنون میشم راهنماییم کنید مشکلشون چیه .با تشکر

  رضا IP Address is : 5.232.124.247
  • ارش
   مهر ۲ام, ۱۳۹۴ در ۰۰:۲۸ | #4

   کمبود ویتامین A…معروف به ستاره نگری در جوجه ها و یا لرزش سر و گردن

   ارش IP Address is : 46.100.182.158
 3. فافا
  بهمن ۲۲ام, ۱۳۹۳ در ۰۲:۰۵ | #5

  سلام.خسته نباشین. من دوتا جوجه برای پسرم خریدم که الان حدودا باید ۱۵-۲۰ روزشون باشه. خیلی سر حال و خوب بودن و اصلا مشکلی نداشتن. امروز پسرم پاشو گذاشت روی سر یکیشون….البته تا فهمید پاش رو جوجه رفت پاشو برداشت اما بالاخره ضربه وارد شد به جوجه. همون لحظه جوجه کاملا خوابید و من فکر کردم داره تموم میکنه اما بعد از یه مدت پاشد، البته کاملا بی حال….الان که ۹ ساعت گذشته جوجه پامیشه، اما گردنش رو هی میچرخونه به سمت عقب….انگار که درد داره. اما وقتی گاهی وقتا هم دیده میشه گردنش رو صاف میگیره، یا میپره روی پامون….یا تلاش میکنه غذا بخوره…اما هی سرش میره عقب. تو مسیر یابی هم کمی مشکل داره انگار سرش گیج میره…..به نظر شما زنده می مونه؟ چی کار کنم تا درد نکشه یا زودتر خوب بشه. خواهش میکنم کمکم کنید…………

  فافا IP Address is : 151.244.217.7
 4. بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۳ در ۱۶:۲۴ | #6

  سلام
  من شنیدم اردک اسراییلی هیچ مریضی نداره
  درسته؟

  سامان IP Address is : 5.124.157.228
 5. سعید
  اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۳ در ۰۲:۱۶ | #7

  سلام من یه جوجه رسمی مرندی سه روز پیش از تخم بدنیا اومد سالم سالم بود دمای محیطشم رعایت کردم ولی جوجه هه عقب عقب میرفت هی ولی بهتر شد امشب اومدم دیدم داره جون میده در عرض ۱ رب جون داد مرد مشکل چیه تغذیشم آرد ذرت بود نمیخورد بهش خمیر بربری دادم میخورد

  سعید IP Address is : 45.56.113.240
 6. ونوس
  اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۳ در ۰۸:۵۷ | #8

  سلام
  من یه جوجه اردک دارم که بعضی وقتا از کارتنش که بیرونش میاریم به شوک میره و پاهاش رو دراز می کنه به حالتی که داره از تنشی نفس می میره و باید فوری دهنش باز بشه و بهش آب بدیم تا حالش جا بیاد.
  کارتنش سوراخ داره و مشکلی برای ورود هوا نداره .
  دکتر هم بردیم چون علائو سرماخوردگی داد یه سری دارو داد که هم اشتهاش خیلی خوب شد هم خیلی فرز تر شد ولی از دیروز دو بار اینجوری شده و در کل ۳ بار تا حالا به شوک رفته
  نمیدونیم مشکلش چیه :(

  ونوس IP Address is : 83.147.238.60
 7. حامد بابایی
  فروردین ۴ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۱۰ | #9

  سلام خسته نباشید من یک چندتا جوجه غاز دارم که تو دستگاه جوجه کشی خودم به دنیا اومدن الان یک یکماهی میگذره همشون شاداب هستند فقط پاهاشون پرانتزی شده و به سختی راه میرن اکثر اوقات هم نشسته هستند ولی کاملا غذا واب رو خودشون میخورن و هر روز هم بزرگتر میشن ولی تو راه رفتن مشکل دارن فقط لازم است بگم من از موقعی که اینا از تخم در اومدن تو ابشون به ازای هر یک لیتر یک سی سی بکمبلکس میریختم اگر کمکم کنید ممنون میشم دست شما درد نکنه.

  حامد بابایی IP Address is : 151.238.163.232
 8. مهدی
  فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۰۰:۲۵ | #10

  سلام، من یه تعدادی بلدرچین دارم قسمت زانو پاهاشون برجستگی هایی درآورد که تیغ میزنم حالت یه چیزی شکل پنیر بیرون میزنه میخواستم ببینم آنتی بیوتیک این بیماری چیه.ممنون

  مهدی IP Address is : 86.107.87.130
 9. معرف
  فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۴ در ۰۹:۱۸ | #11

  سلام خسته نباشید من یک جوجه ۳ هفته ای دارم الان مدتی است دچار ضعف و خواب آلودگی میشه و گاهی وقتها از مادرش و جوجه ی دیگه جدا میمونه و چرت میزنه علائم بیماریها رو خوندم ولی هیچ کدوم اونها جز ضعف و بی حالی رو نداره.غذا خوب میخوره میشه لطفا راهنماییم کنید چکار باید بکنم؟

  معرف IP Address is : 2.144.188.61
  • admin
   فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۰۹:۴۰ | #12

   سلام
   با یک دامپزشک یا داروخانه دامپزشکی مشورت کنید.
   موفق باشید

 10. aaa
  فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۱۷:۳۸ | #13

  سلام من یه مرغ دارم اوایل گوشه نشین بود هیچی نمی خورد وبعدش همش می نشست یه جا می موند بعدش حتی نمی تونست بشینه انگار یه طرف بدنش فلج بود قبلا که به زور غذا می خورد اما حالا نمی تونه قورت بده به زور هم اب می خوره فکر می کنم بیماریش مسری چون مرغ دیگه ای هم دارم که لنگ می زنه تلو تلو می خوره

  aaa IP Address is : 87.107.184.110
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

55 queries in 0٫368 seconds.